Sisältömarkkinointi| Sosiaalinen media| Videomarkkinointi| Analytiiikka

29 faktaa sisältömarkkinoinnista

lokakuuta 23, 2017 4 minute read Samu WatanenSamu Watanen

 

 

Nouseeko hiki otsalle palaverissa, kun toimitusjohtaja tivaa sinulta faktaa pöytään sisältömarkkinoinnista? Oletko joskus törmännyt sisältömarkkinointiin liittyvään faktaan, mutta et kuollaksesikaan muista missä?

 

Keräsimme yhteen pakettiin 29 relevanttia ja tutkittua faktaa sisältömarkkinoinnista

 

Sisältömarkkinoinnin muodot

 

 • B2C-markkinoijien eniten käyttämät sisältöformaatit ovat blogit, videot, yritys- ja tuotepresentaatiot, interaktiiviset työkalut ja sisällöt sekä ladattavat sisällöt. (Statista)
 • 45 % B2C-markkinoijista pitää blogeja tärkeimpänä sisältömuotonaan. (Point Visible
 • 72 % markkinoijista kokee brändättyjen sisältöjen toimivan paremmin kuin printtimainonnan. (Point Visible)
 • B2C-markkinoijat hyödyntävät sisältöjensä jakamiseen keskimäärin 7 kanavaa, joista 3 on ostettuja kanavia. (Point Visible)
 • 34 % B2C-markkinoijista sanoo videoiden olevan keskeisimpiä sisältömarkkinoinnin onnistumisen tekijöitä (Content marketing institute)

 

Markkinoijien odotukset

 

 • 83 % B2C-markkinoijista pitää myynnin kasvua sisältömarkkinoinnin tärkeimpänä tavoitteena. (Contently)
 • Verkkosivuston konversio voi kasvaa jopa 6-kertaiseksi sisältömarkkinointia hyödyntämällä (Aberdeen Group)
 • 86 % B2C-markkinoijista hyödyntää sisältömarkkinointia jossain määrin. (DemandMetric)
 • 73 % B2C-markkinoijista sanoo kasvattavansa sisältöpanostuksiaan tulevaisuudessa. (PointVisible)
 • 40 % B2C-markkinoijista on dokumentoitu sisältömarkkinointistrategia. Vastaava luku niillä markkinoijilla, jotka sanovat sisältömarkkinointinsa olevan tuloksellista, on 60 %. (Point Visible)
 • 62 % markkinoijista hyödyntää ulkoisia kumppaneita sisältömarkkinoinnissa. (DemandMetric)
 • 32 % B2C-markkinoijia pitää osaavien sisältömarkkinoinnin ammattilaisten löytämistä merkittävänä haasteena. (Curata)
 • Suurimpana haasteena sisältömarkkinoinnissa pidetään säännöllistä sisällöntuotantoa ja riittämättömiä resursseja. (Curata)
 • Oikea sisältö oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaan - vain 23 % markkinojista kokee onnistuvansa tässä täysin. (Business2Community)

 

Sisällön personointi ja yksilöinti

 

 • 78 % markkinoijista uskoo personoitujen sisältöjen olevan tärkein markkinoinnin muoto tulevaisuudessa (DemandMetric)
 • 65 %:ssa niistä tapauksista, missä kuluttajan ostoprosessi keskeytyi, syyksi mainittiin turhautuminen huonoihin tai epäjohdonmukaisiin kokemuksiin ostoprosessin aikana. (Triblio)
 • Kokemus siitä, että yrityksen tarjoama sisältö on räätälöity ostajalle, lisää halukkuutta ostaa kyseiseltä tarjoajalta 40 %. (Triblio)
 • 77 % markkinoijista pitää sisältöjen personointia erittäin tärkeänä, mutta vain 40 % onnistuu personoinnissa mielestään riittävästi. (Triblio)
 • 46 % markkinoijista sanoo ajanpuutteen olevan suurin este sisältöjen riittävälle personoinnille. (Realtime report)

 

Kuluttajien käyttäytyminen

 

 • Googlen hakutulosten ensimmäisen osuman klikkausprosentti on 34,4 %. (Hubspot)
 • 81 % kuluttajista selvittää tarjontaa ja vaihtoehtoja verkossa ennen ostopäätöksiä. (Hubspot)
 • Kuluttajat katsovat videon tuotteesta 4x mieluummin kuin lukevat siitä. (Animoto)
 • 82 % kuluttajista kokee että sisältömarkkinointi vaikuttaa positiivisesti heidän mielikuvaansa yrityksestä. (DemandMetric)

 

Sosiaalinen media

 

 • Infograafit saavat sosiaalisen median jakoja 3 kertaa enemmän kuin mikään muu sisältömuoto. (Massplanner)
 • Facebookin engagement rate kasvaa 2,3 kertaiseksi kun sisältöpostauksessa on kuvia. (Buzzsumo)
 • 65 % B2C-markkinojista pitää Facebookia tärkeimpänä sosiaalisen median kanavanaan. (Social media examiner)
 • Facebook sisällöistä suurin engagement rate on videoilla (13,9%) ja kuvilla (13.7%). (Iocowise)
 • 68 % markkinoijista analysoi sosiaalisen median kanavien toimivuutta markkinoinnissaan, mutta vain 41 % pystyy laskemaan some-kanavien ROI:n. (Social media examiner)
 • 66 % markkinoijista sanoo sosiaalisen median generoivan heille liidejä. (Social media examiner)

 

Miten sisältömarkkinoinnin tuloksellisuutta voi mitata? Lataa esimerkkilaskelma siitä, miten sisältömarkkinoinnilla voi vaikuttaa myyntiin.