Inbound-markkinointi

Viisi harhakäsitystä inbound-markkinoinnista

maaliskuuta 11, 2019 2 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Maailman digitalisoituminen ja kuluttajien käyttäytymisen suuri murros asettaa myös haasteen markkinoinnille. Vanhat keinot ja kanavat eivät toimi niin hyvin kuin ennen. Tämän myllerryksen keskellä on viimeisten vuosien aikana noussut esille lukuisia liiketoiminnan kehittämiseen ja digitaaliseen markkinointiin liittyviä trendejä ja buzzwordeja, joista on ennustettu tulevan seuraavia megatrendejä.

Tällaisia trendejä ovat muun muassa big data, ohjelmallinen ostaminen, markkinoinnin automaatio, kasvuhakkerointi ja tietenkin inbound-markkinointi. Tässä kirjoituksessa keskitymme inbound-markkinointiin ja siihen liittyviin harhakäsityksiin.

Inbound-markkinointimallin johtoajatuksena on se, että asiakas löytää itse markkinoijan luokse hyvän sisällön avulla. Tänä mainoshälyn ja asiakkaan vallan lisääntymisen aikakautena inbound-markkinointi on noussut yhä useamman yrityksen liiketoiminnasta, myynnistä ja markkinoinnista vastaavien ihmisten huulille. Tutkiskellessani omaa, aiempaa ajattelutapaa ja eri yrityksien markkinoinnin ja myynnin parissa toimivien kontaktieni kanssa, törmään erilaisiin näkemyksiin ja käsityksiin inbound-markkinoinnista. Keräsimme tähän kirjoitukseen viisi useimmin kohtaamaamme harhakäsitystä inbound-markkinoinnista. Tämä artikkeli on osa inbound-markkinoinnin tietoiskuamme.

 

1: Inbound-markkinointi = liidien keruu

Osittain totta. Inbound-markkinoinnissa pyritään houkuttelemaan ensiksi potentiaalinen asiakas markkinoijan vaikutuspiiriin, sitten konvertoimaan liidiksi ja sitten ohjaamaan  askel askeleelta kohti tuotteen tai palvelun ostoa ja sitä kautta tyytyväiseksi, suosittelevaksi asiakkaaksi. Liidien keruu on siis vain yksi, mutta hyvin tärkeä osa inbound-markkinointia.

 

2. Inbound-markkinointi on blogeja, white papereita ja e-kirjoja

Osittain totta. Kuten mainitsin aiemmin, inbound-markkinoinnissa hyvät asiasisällöt ovat kaiken A ja O. Käytännön esimerkkejä hyvistä asiasisällöstä ovat juurikin blogit, artikkelit ja  ladattavat e-kirjat ja vinkit. Mutta inbound-markkinointi ja siihen liittyvät sisällöt ovat paljon muutakin. Käytännössä jaettava ja ladattava sisältö voi olla mitä vaan, kunhan se puhuttelee potentiaalista ostajaa ja siitä on käytännön hyötyä tai apua hänelle. Videot, erilaiset interaktiiviset sisällöt (kuten hyödylliset testit tai pelillistetyt sisällöt) ovat oiva tapa tarjota hyödyllistä sisältöä asiakkaille ja kerätä liidejä.

 

3. Inbound-markkinointi soveltuu vain B2B-markkinointiin

Väärin. Vaikkakin inbound-markkinointia hyödynnetään hyvin paljon B2B-yrityksissä, sopii se myös kuluttajille suunnattuun markkinointiin. Inbound-markkinointi ei sovellu kuitenkaan sovellu kaikenlaisille yrityksille. Yleisesti voidaan todeta, että inbound-markkinointi soveltuu erityisesti yrityksille:

  • myytävän tuotteen tai palvelun hinta on keskimääräistä korkeampi
  • joiden tuotteiden tai palveluiden ostaja etsii verkosta tietoa ja vertailee eri vaihtoehtoja ennen ostopäätöstään (mid tai high interest -tuote)

On myös hyvä huomioida, että etenkin kuluttajille suunnatuissa tuotteissa tai palveluissa myös perinteisellä, maksetulla mainonnalla on luonnollisesti oma roolinsa brändin näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattamisessa. Siksi onkin hyvä suhtautua avoimesti inbound-markkinoinnin tarjoamiin mahdollisuuksiin ja pohtia, miten tämän sisältövetoisen ajattelutavan voisi tuoda osaksi oman yrityksen markkinointia.

 

4. Inbound-markkinointi ja sisältömarkkinointi ovat sama asia

Väärin. Tästä asiasta voidaan olla montaa mieltä ja eri ihmiset käyttävät käsitteitä eri tavoin. On kuitenkin selvää, että vaikkakin inbound-markkinointi ja sisältömarkkinointi ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa, ei niitä voi mielestäni käyttää eksaktisti synonyymeinä.

Yleisesti asia nähdään niin, että sisältömarkkinointi on hyvin tärkeä osa inbound-markkinointia. Mutta inbound-markkinoinnin malliin kuuluvat tiiviisti myös muita elementtejä, kuten esimerkiksi hakukoneoptimointi ja markkinoinnin teknologiat (mm. markkinoinnin automaatio ja interaktiiviset työkalut), joita ei sisältömarkkinoinnissa juurikaan hyödynnetä.

 

5. Inbound-markkinoinnin tavoittavuus on huono

Väärin. Tai jos tavoittavuuden mittarina pidetään kohderyhmän peittoa tai esimerkiksi bruttokontakteja niin inbound-markkinointi voi olla näillä mittareilla mitattuna jopa surkeaa markkinointia. Jos taasen mittarina pidetään sitä, että tavoitat ihmiset heidän etsimällään sisällöllä silloin kun he itse haluavat, puhutaan tavoittavasta ja tehokkaasta markkinoinnista.

Eli jos haluat saada markkinointiviestisi yhdellä rykäisyllä mahdollisimman monen silmäparin näkyville, inbound-markkinointi ei sovellu tähän. Jos taas haluat edetä markkinoinnissa asiakkaan ehdoilla kuunnellen ja asiakassuhdetta luoden, inbound on oiva tapa tehdä ja kehittää markkinointia.

 

Haluatko tietää lisää inbound-markkinoinnista?

Lataa inbound-markkinoinnin tietoiskumme!

Lataa inbound-markkinoinnin tietoisku