Oma media

7 ennustetta oman median tulevaisuudesta

toukokuuta 14, 2018 2 minute read Samu WatanenSamu Watanen

 

Markkinointiviestinnässä on kova oman median tekemisen buumi päällä. Syitä on paljon: kustannustehokkuus, yleisön kumulatiivinen kehittäminen, kaiken tekemisen pysyminen omissa käsissä, henkilökohtainen vuorovaikutus oman yhteisön kanssa sekä oman tarinan syvällisempi kerronta ovat oman median selkeitä etuja. Omalla medialla on perinteisesti tarkoitettu yrityksen itse omistamia ja hallitsemia kanavia ja sisältöjä. Omat verkkosivut, oma blogi, uutiskirjeet tai vaikka yrityksen oma mobiilisovellus sekä näissä olevat sisällöt lasketaan omaan mediaan kuuluvaksi.

 

Mutta mitä omassa mediassa tapahtuu seuraavaksi? Meillä ei ole kristallipalloa eikä etanoita lähettyvillä, ja jalkapalloennustaja, meritursas Paul kuoli hänkin jo vuonna 2010 joten emme voi kysyä häneltä. Mutta meillä on joitain kokemusperäisiä aavistuksia siitä mitä on luvassa, joten laadimme seitsemän kohdan ennusteen oman median kehityksestä lähitulevaisuudessa.

 

1. Oman median panostukset kasvavat

Jos investoi 100 000 euroa maksettuun mediaan, ei sillä vielä kovin pitkälle mennä. Mutta 100 000 euroa omaan mediaan antaa tuotannolle jo huomattavan vapaat kädet.

Panostusten liikkuminen omaan mediaan on ollut suuntaus jo pitkään mutta veikkaamme kehityksen jatkuvan kun yhä useampi oivaltaa yllämainitun seikan sekä digitaalisen oman median monipuoliset mahdollisuudet.

 

2. Oman median rooli ja vaatimukset kasvavat

Kun omaan mediaan investoidaan enemmän, myös vaatimukset tekemiselle kasvavat investointien myötä. Oman median rooli markkinoinnissa korostuu, siitä tulee keskeinen aktiivisen markkinoinnin ja myynnin väline. Oman median tuloksellisuutta pitää pystyä mittaamaan ja tulosta tekemään entistä paremmin. Oman median työstämisestä ja seurannasta tulee jatkuva prosessi.

 

3. Uusia välineitä etsitään ja kokeillaan

Oma media ei ole staattinen tila, kuten ei ole ympäröivä maailmakaan. Oma media ei tarkoita vain omaa verkkosivua, vaan kaikkia kohtaamisia oman yleisön kanssa. Tässä tultaneen näkemään aktiivista uusien kommunikaatiomuotojen hakemista ja kokeilua.

Etenkin sosiaalisen median kenttä elää vahvasti maailman mukana, ja siellä varsinkin tullaan näkemään vielä paljon uusia kehityksiä, joiden voi olettaa vaikuttavan brändien tapaan olla vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Tarkkaile esimerkiksi uutta sosiaalisen median sovellusta Vero.

 

4. Sisältömuodot elävät

Tällä hetkellä videot ovat huudossa, ja varmasti näin on jatkossakin. Live-videot kasvattavat suosiotaan todennäköisesti edelleen. Seuraava iso ilmeinen kehitys on äänen vahva tulo podcastien suosion ja älykaiuttiminen leviämisen myötä. Yleisön tuottaman sisällön rooli ei myöskään ainakaan vähene.

 

5. Tarinankerronta voimistuu lisää

Oma media ei tarkoita hienoja leiskoja, vaan arvon tuottamista yleisölle. Tarinankerronta on ehdoton vaatimus brändeille ylipäänsä, ja oma media on siihen mitä erinomaisin väline. Aitous, auttaminen, inhimillisyys, tunteet sekä kiinnostavat asiat ovat pääosassa.

 

6. Oman median merkitys brändikokemuksen kehittämisessä kasvaa

Oma media on myös keskeinen osa brändikokemusta. Sen kehittämiseen se sopiikin erittäin hyvin: brändin oman median kulutus on aina itse valittua median kulutusta, eikä sen kokemus ole luonteeltaan keskeyttävä, kuten vaikka maksetun mainonnan, joka usein keskeyttää jonkin toisen kokemuksen. Oma media on käyttäjäystävällinen.

 

7. Oma media = oma yleisö

Kuten yllä on nähtävissä, omaa mediaa on pitkään ajateltu omina sisältöinä sekä omina jakelukanavina, esimerkiksi verkkosivuina. Tässä ajattelussa on jo käynnissä muutos ja se tulee vahvistumaan: oma media on ennen kaikkea yrityksen oma yleisö; yhteisö, jonka kanssa brändi on vuorovaikutuksessa. Brändi voi hyvin oman yleisönsä kautta, ja kun brändi palvelee yhteisöään hyvin, yhteisö kasvaa itse itseään ruokkimalla ja laajemmalle levittäytymällä. Kun yhteisö ja suhde on olemassa, mikään somealgoritmi, some- tai blogipalvelun kuolema tai muu ulkoinen tekijä ei uhkaa yrityksen markkinointia.

 

Mistä lähteä liikkeelle oman median kehittämisessä? Mitä paremmin tunnet nykyiset asiakkaasi, sitä paremmin pystyt tekemään markkinointia, jolla houkuttelet uusia asiakkaita luoksesi. Aloita lataamalla muistilista ostajapersoonien luontiin.