Sisältömarkkinointi| Inbound-markkinointi| sisällöntuotanto

Sisältömarkkinointi – seitsemän sääntöä

tammikuuta 4, 2017 2 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Sisällöt ja sisältömarkkinointi ovat kaikkien huulilla. Yritykset ja brändit kääntävät yhä enemmän katsettaan sisältöjen hyödyntämiseen – osa yrityksistä on jo matkallaan pidemmällä, osa vielä harkitsee asiaa.

Monien tutkimusten mukaan yritykset näkevät sisältömarkkinoinnin yhdeksi tärkeimmistä painopistealueista tulevina vuosina. Monet suomalaiset yrityspäättäjät kokivat herätyksen viimeistään lokakuussa 2016 Helsingissä järjestetyssä Nordic Business Forumissa, jossa karismaattinen ja energinen Gary Vaynerchuck julisti muun muassa, että jokaisen yrityksen pitäisi olla myös media: tavoittaa ihmiset heitä kiinnostavalla sisällöllä. En voisi olla hänen kanssaan enempää samaa mieltä.

Mutta nyt kun kaikki sisältöeuforian (tai vastaavasti sisältöahdistuksen) vallassa olevat yritykset alkavat pohtia sisältöjen hyödyntämistä markkinoinnissa, haluaisin nostaa esille muutaman tärkeän asian onnistumisen kannalta.

1. Aseta tavoitteet ja käytännön mittarit

Myös sisältömarkkinoinnissa tavoitteiden asettaminen on ensisijaisen tärkeää. Mitä me haluamme sisältöjen avulla saavuttaa? Mitä hyötyä sisällöistämme on ihmisille? Kuulostaa itsestään selvältä, mutta se voi helposti kaiken touhun ja innostuksen keskellä jäädä toissijaiseksi.

Jotta sisältömarkkinointia voidaan mitata, pitää ottaa käyttöön oikeanlaiset mittarit, jotka ovat linjassa myös asetettujen tavoitteiden kanssa.

2. Löydä määrän ja laadun tasapaino

Korvaako määrä laadun vai toisinpäin? Tähän ei ole yksiselitteistä kaavaa, mutta monien tutkimusten mukaan säännöllisesti hyvää sisältöä julkaisevat yritykset saavat aikaan parempia tuloksia kuin harvemmin sisältöä julkaisevat yritykset.

Eli on tärkeää löytää sopiva balanssi sisällön määrän ja laadun välillä. En rohkaise yrityksiä tuottamaan ja julkaisemaan huonoa sisältöä, vaan olemaan entistä ketterämpiä ja mittaamaan, mitkä sisällöt tuottavat tuloksia. Jokaista julkaistavaa sisältöä ei siis mielestäni pidä hioa loputtomiin.

3. Hyvä sisältö ei pelasta huonoa tuotetta

Jos palvelu tai tuote ei ole hyvä ja asiakkaiden näkökulmasta houkutteleva, hyvä sisältökään ei korjaa tilannetta. Sisältömarkkinoinnin tarkoituksena on auttaa, innostaa ja viihdyttää ihmisiä hyvän sisällön avulla – ja tätä kautta edistää myyntiä. Hyvä ja kiinnostava sisältö ei kuitenkaan pelasta liiketoimintaa, jos tuote tai palvelu ei ole kunnossa.

4. Älä odota tuloksia yhdessä yössä

Sisältövetoinen markkinointi on pitkäjänteistä. Ei siis kannata odottaa sen ratkaisevan kaikkia ongelmia yhdessä yössä, vaan rakentaa johdonmukainen suunnitelma, jonka pohjalta lähdetään liikkeelle. Muista, että hyvä sisältö ei ole kertakäyttöistä, vaan se tuottaa sinulle tuloksia pitkään.

5. Sisältömarkkinointia ei voi täysin ulkoistaa

Tai siis voi, mutta a) 100-prosenttinen ulkoistaminen ei ole mahdollista ja b) se ei myöskään ole kannattavaa pitkällä aikavälillä. Jos yrityksen tavoitteena on tuoda sisällöt vahvasti liiketoiminnan ja markkinoinnin ytimeen, pitää yrityksen itse myös sitoutua tekemiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kumppaneille olisi käyttöä ja tarvetta.

Uskon itse, että erilaiset hybridimallit nostavat päätään vielä enemmän tulevaisuudessa: markkinoijat, sisältökumppanit ja jopa loppuasiakkaat muodostavat ketteriä yhteistiimejä, jotka pystyvät tarkastelemaan markkinoijan liiketoimintaa monesta eri näkökulmasta ja luomaan vastaanottajan kannalta entistä relevantimpaa sisältöä.

6. Ei kannata vähätellä itseään

Usein yritysten tuotteissa tai niiden ominaisuuksissa ei ole mitään kiinnostavaa. Mutta jos asiaa tutkitaan hieman pintaa syvemmältä, löytyy hyvinkin mielenkiintoisia lähestymisnäkökulmia ja teemoja yrityksen markkinointiin. Ei siis kannata vähätellä itseään ja omaa tuotettaan, vaan pyrkiä viestimään siitä uudenlaisilla, asiakkaita kiinnostavilla tavoilla. No mikä asiakkaita sitten kiinnostaa? Tämän selvittämiseksi kannattaa luoda ostajapersoonat, jotka kertovat sinulle keitä tavoittelemasi asiakkaat ovat ja mitä asioita he arvostavat.

7. Ketteryys on parempi kuin täydellisyys

Tavoiteltaessa täydellisyyttä jää monta mahdollisuutta käyttämättä. Sisältöjen suunnittelussa ja tuotannossa on tärkeää pitää yllä ketterää toimintatapaa. En tarkoita tällä päätöntä sisällön roiskimista, vaan sitä, että kokeile–mittaa–opi-tyyppinen ajattelutapa on avain tehokkaampaan markkinointiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että onnistunut sisältömarkkinointi on yhdistelmä suunnitelmallisuutta, kädet savessa -asennetta ja ketterää optimointia.

 

Miten tehdä sisältövetoista markkinointia? Lataa inbound-markkinoinnin tietoiskumme!

Lataa inbound-markkinoinnin tietoisku