sisällöntuotanto| Teknologia

Ääni markkinoinnille – miten puheentunnistus muuttaa markkinointia?

lokakuuta 29, 2017 2 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Kirjoitan tätä blogia tietokoneellani, mutta itseasiassa en kirjoita vaan sanelen. Ääniohjaus ja puheentunnistus tulevat muuttamaan arkeamme ja sitä miten käytämme erilaisia palveluita. 

Markkinointi ja sisällöntuotanto tulevat vaatimaan entistä enemmän aikaa ja panostusta. Eli yritysten tulee tuottaa entistä enemmän hyvää sisältöä, mutta samanaikaisesti aikaa ei ole käytössä yhtään enemmän tänä päivänä. Siksi puheentunnistus tulee tarjoamaan apua myös markkinoinnille.

Puheentunnistusteknologian hyödyntäminen lisääntyy koko ajan – esimerkiksi ComScoren mukaan Google-hauista noin 50% arvioidaan tehtävän äänihakuina vuoteen 2020 mennessä.

Puheentunnistukseen ja ääniohjaukseen perustuvat teknologiat eivät ole enää tiedemiesten laboratorioissa vaan jokaisen kuluttajan arjessa. Virtuaaliassistentit, kuten Applen Siri tai OK Google (Android), ovat löytäneet tiensä ihmisten mobiililaitteisiin. Myös erilaiset kotiin hankittavat älykaiuttimet, kuten Amazonin Echo ja Alexa, mahdollistavat kodin toimintojen hoitamisen ja esimerkiksi tiedonhaun puheohjauksella.

Mutta miten puheteknologia muuttaa markkinointia?

Hakukäyttäytymisemme muuttuu

Ensinnäkin on syytä ymmärtää, että me puhumme eri tavalla kuin kirjoitamme. Puhekieli on yleensä myös epäformaalimpaa ja käytämme puhuessamme myös erilaisia sanoja ja ilmaisuja kuin kirjoittaessamme.

Paikallisten hakujen merkitys kasvaa. Ihmiset hakevat entistä enemmän tietoa on-the-go, jolloin myös äänihaut tulevat olemaan merkittävässä roolissa.

Sisältömuodot muuttuvat. Jos äänihaut yleistyvät ja ihmiset hakevat entistä enemmän tietoa mobiililaitteillaan ollessaan liikkeellä, asettaa tämä haasteen myös markkinoijille. Miten tuottaa sellaista sisältöä, jota kuluttajan on helppoa myös kuluttaa olleessaan liikenteessä?

Esimerkki: Jos haen Googlen äänihaulla ”Lounasta Helsingissä?”, en välttämättä halua lukea pitkää artikkelia aiheeseen liittyen vaan kaipaan esimerkiksi tiivistetyn listan suositelluimmista paikoista yhteystietoineen ja aukiloloaikoineen.

Äänihakujen lisääntyminen muuttaa siis myös tapaamme tuottaa hakukoneoptimoitua sisältöä.

 

Sisällöntuotantoa puhumalla

Kuten maailmankuulu myynnin ja markkinoinninguru Gary Vaynerchuck on todennut ”Document. Don't create.” Tällä hän viittaa siihen, mihin markkinoinnin sisältöjen tuottamisessa tulisi keskittyä. Eli sen sijaan, että keskitytään tuottamaan ja luomaan uutta sisältöä, markkinoijien tulisi pyrkiä entistä tehokkaammin dokumentoimaan arkea eli sitä mitä brändi on ja tekee päivittäin.

Hektisen arjen keskellä etenkin sisällöntuotanto, kuten kirjoittaminen voi tuntua haasteelliselta. Puheentunnistukseen perustuvat teknologiat tulevat helpottamaan sisällöntuotantoa huomattavasti tulevaisuudessa. Käytännön tasolla tämä tulee tarkoittamaan muun muassa ideointisessioiden ja palaverien entistä parempaa dokumentointia ja sitä, että pystymme hyödyntämään aikaamme entistä tehokkaammin myös sisällöntuottamiseen.

 

Omia vinkkejä ja havaintoja puheentunnistukseen liittyen

Kokeile ja harjoittele

Ei itseasiassa ole ihan yksinkertaista lähteä sanelemaan blogitekstiä. Itse huomaan että puheen tunnistuksen tullessa hieman jälkijunassa voi olla hankala rytmittää puhetta. Harjoittelemalla asia kuitenkin muuttuu sujuvammaksi.

Tajunnanvirtaa vai ennakkoon suunniteltua?

Olen itse kokeillut molempia. Eli sanellut omia ajatuksia tai muistiinpanoja yhdeksi ”massaksi”, jota olen sitten jäsennellyt järkeväksi tekstiksi. Tai sitten luonnostellut tietyt teemat ja rakenteen paperille ennen sanelua.

Puheentunnistukseen perustuva sanelu toimii erityisen hyvin ns. luonnosteluvaihessa eli silloin kun esimerkiksi pyrit keräämään tiettyyn teemaan liittyviä ajatuksiasi ja näkemyksiäsi jonkinlaiseen muotoon. Sanelun tarkoituksena ei olekaan saada aikaan täysin julkaisuvalmista tekstiä oikeine ilmaisuineen ja välimerkkeineen.

Opi sietämään virheitä

Puheentunnistus ei toimi vielä aukottomasti. Tämän takia puheentunnistukseen perustuvat ohjelmat voivat tunnistaa väärin sanoja ja ilmauksia, jolloin sanellun tekstin saattaminen järkevään muotoon voi vaatia enemmän aikaa kuin se, että tekstin olisi alunperin kirjoittanut eikä sanellut. Olen kuitenkin huomannut, että kun ei sanelun aikana jää liikaa kiinni virheisiin, nopeuttaa sanelu sisällöntuotantoa huomattavasti.

Outoa puhua itsekseen

Ääniohjauksen ja puheentunnistuksen yleistyminen tulee varmasti myös muuttamaan käyttäytymismallejamme. Itse olen kokenut hankalaksi sanelun esimerkiksi kadulla kävellessäni tai junassa istuessani, vaikka sinäänsä ulospäin voi näyttää siltä, että puhun jonkun kanssa puhelimessa.

 

Tämän blogitekstin sanelin MACin oman saneluohjelman avulla noin puolessa tunnissa. Virheiden korjaamiseen ja tekstin editointiin kului tietokoneella noin 15-20 minuuttia.