konversio

Älä aliarvioi mikrokonversioiden voimaa

marraskuuta 23, 2018 2 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

“Jätä yhteydenottopyyntö”. “Tilaa tästä”. Olemme tottuneet mittamaan markkinoinnin tuloksellisuutta verkossa erityisesti sen aikaansaamilla suorilla konversioilla, kuten euroilla tai yhteydenottopyyntöjen määrällä. Vaikka myynnilliset mittarit ovat loppujen lopuksi niitä, jotka erottavat jyvät akanoista, jää ennen varsinaista tilaus- tai ostohetkeä olevat vaiheet vähemmälle huomioille.

Konversioista puhuttaessa voidaan ne karkeasti jakaa makro- ja mikrokonversioihin.

Makrokonversiot ovat muun muassa tuotteen tai palvelun tilaaminen, tarjouspyynnön tai yhteydenottopyynnön lähetys verkkosivuston kautta.

Mikrokonversioita voivat olla esimerkiksi lisämateriaali tilaaminen sähköpostiin, tuotteen lisääminen ostoskoriin, Facebook-tykkäys tai hinnasto-sivulla vierailu.

Mikrokonversioiden merkitys korostuu

Jos tuijotamme vain suoraan myyntiin ja yhteydenottoihin, jätämme huomioitta ison potentiaalin. Esimerkiksi Episerverin tutkimuksen mukaan 92 % yrityksen verkkosivustokävijöistä eivät ole “ostohousut” jalassa ensimmäisellä käyntikerralla.

Eli sen sijaan, että vain ja ainoastaan keskitytään miettimään sitä, miten sivuston kävijöitä saadaan konvertoitua suoraan asiakkaiksi, pitäisi yritysten yhä enemmän miettiä tapoja, joilla tämä 92 % sivustokävijöistä saadaan aktivoitua jollain tavalla.

 

 

Miksi panostaa mikrokonversioihin?

Asiakkaalla ei ole aikaa jäädä odottamaan

Nykypäivänä nopeus on valttia. “Jätä tarjouspyyntö, niin palaamme sinulle 24 tunnin kuluessa”. Ei riitä enää nykypäivänä. Monilla toimialoilla (omakohtaisten ja myös somessa vastaan tulleiden kokemusten perusteella) tuntuu olevan vielä arkipäivää sekin, että tarjouspyyntöihin ei edes vastata. Tässä yhteydessä “valta on siirtynyt kuluttajille” näkyy todenteolla – jos asiakas ei saa haluamaansa palvelua riittävän nopeasti tai asiantuntevasti, äänestää hän jaloillaan.

Tässä yhteydessä tarjouspyynnön lähettämisen sijaan voi yksi tapa olla esimerkiksi erilaiset laskurit tai kartoitustyökalut, joilla asiakas voi itse verkossa tehdä alustavaa vertailua ja jättää halutessaan yhteystietonsa.

Saat enemmän dataa verkkosivustosi kävijöistä

Kun laajennat verkkosivustosi konversiomittausta myös mikrokonversioihin, saat kokonaisvaltaisemman kuvan sivustosi kävijöiden käyttäytymisestä. Tämä auttaa sinua sekä kehittämään sivuston sisältöjä.

Mitä erilaisia mikrokonversioita verkkosivustoilla voi olla?

Kuten sisällöissä yleisesti, myös mikrokonversioiden tuottamisessa ja määrittelyssä mahdollisuuksia on paljon.

Mikrokonversiot voi jakaa toiminnallisiin ja käyttäytymiseen pohjautuviin mikrokonversioihin.

Toiminnallisia mikrokonversioita ovat muun muassa:

  • uutiskirjeen tilaus
  • oppaan lataaminen
  • kyselyyn vastaaminen

Käyttäytymiseen perustuvia mikrokonversioita ovat muun muassa:

  • vierailut verkkosivuston tietyillä sivuilla
  • sivustolla vietetty aika
  • videoiden katselut

Miten rakennat järkeviä mikrokonversioita?

Makro + mikro = WINNING!

Muista, että pienempien välitavoitteiden (eli mikrokonversioiden) ja itse myyntiin johtavien tavoitteiden (eli makrokonversiot) tulee olla “synkassa”. Eli mieti ensiksi onko suorat myyntiin ohjaavat konversiosi kunnossa (esimerkiksi tarjouspyynnöt tai tuotteen osto).

Tarkasteltaessa tarkemmin konversioihin johtavia verkkovierailuja, huomataan usein, että vierailut koostuvat sekä mikro- että makrokonversioista. Eli harva tilaukseen tai ostoon päätynyt verkkovierailu tapahtuu niin, että

Mieti mitkä mikrotavoitteet voisivat tukea lopullista tavoitetta (eli esimerkiksi tarjouspyynnön jättämistä).

Esimerkki: Kylpyhuoneremontteja tekevälle yritykselle yksi mikrokonversio ennen tarjouspyynnön jättämistä voisi olla esimerkiksi sähköpostiin tilattava vinkkilista kylpyhuoneremontin suunnitteluun.

Hyödynnä eri työkaluja

Oli sitten kyseessä verkkokysely, hauska testi tai vaikkapa hintalaskuri, lähtökohtaisesti jokaiseen tarpeeseen löytyy nykypäivänä ilmaisia tai edullisia verkkotyökaluja. Eli korkeat teknisen tuotannon kustannukset eivät enää nykypäivänä estä sinua rakentamasta sivustollesi erilaisia konversiopisteitä. Tällaisia työkaluja ovat muun muassa Typeform ja Outgrow.

Kokeile rohkeasti

Ensisijaisen tärkeää on uskaltaa kokeilla erilaisia konversiotapoja. Kokeilemalla ja tuloksia analysoimalla voi aidosti löytää ne tavat, joilla konversiotasoja ja markkinoinnin tehokkuutta on mahdollista saada kasvatatettua. Ja muista, että monesti pienilläkin muutoksilla ja jutuilla voidaan saada suuria vaikutuksia aikaan.