Sisältömarkkinointi| Analytiiikka

Dataohjautuva sisältösuunnitelma tuo ryhtiä sisältömarkkinointiin

huhtikuuta 17, 2017 3 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Sisältömarkkinointi ilman mittaamista ja datan hyödyntämistä on arvailua. Datalla on yhä tärkeämpi merkitys sisältöjen suunnittelussa ja tuotannossa. Data toimii myös tukena sisältösuunnitelman luonnissa.

Jotta me voimme tuottaa asiakkaitamme kiinnostavaa sisältöä, tulee meidän tietää mitä asiakkaamme haluavat ja mitä he ajattelevat. Datan avulla saamme yhä selkeämmän kuvan siitä, miten asiakkaamme käyttäytyvät verkossa.

Markkinoijan käytössä oleva data voidaan jakaa kahteen pääryhmään: avoimeen ja yrityksen omaan dataan. Avoin data käsittää kaiken yleisesti saatavilla olevan tiedon, jota on muun muassa Googlen hakuliikennedata, julkinen tutkimusdata ja niin edelleen.

Yrityksen omaa dataa ovat esimerkiksi yrityksen verkkosivuston kävijädata, crm-järjestelmässä oleva asiakasdata. Dataohjatun sisältösuunnitelman luonnissa hyödynnetään sekä avointa että yrityksen omaa dataa.

Data sisällönmarkkinoinnin polttoaineena

Sisältömarkkinoinnin ei tule pohjautua arvauksiin, vaan tiedon avulla ohjattuun toimintaan. Käyttämällä kattavasti saatavilla olevaa dataa, voidaan markkinointia tehdä asiakkaiden kannalta tärkeiden teemojen ja asioiden ympärille.

Toisin kuin joskus luullaan, luovuus ja data eivät ole toisensa poissulkevia asioita. Parhaimmillaan sisältömarkkinointi on datan pohjalta luotua, asiakasta auttavaa markkinointia.

Sisältösuunnitelma tuo ryhtiä sisällöntuotantoon ja -jakeluun

Sisältösuunnitelma toimii sisällöntuotantoa ja -jakelua ohjaavana työkaluna. Sisältösuunnitelmaan määritellään useimmiten sisältöjen teemat, sisältötyyppi, julkaisuaikataulut ja vastuut sisälllöntuotannosta.

Kiireen keskellä markkinoijat ajautuvat usein tilanteeseen, jossa markkinointisisältöjen osalta näkymä eteenpäin on hyvin lyhyt. Tämä ajaa meidän usein tilanteeseen, jossa sisältöjen suunnittelu ja tuotanto tehdään ns. julkaisukeskeisesti eli ”nyt vaan joku juttu ulos” -mentaliteetilla. Dataohjautuva sisältösuunnitelma antaa konkreettisia työkaluja pitkäjänteisempään sisältöjen suunnitteluun.

Näin luot dataohjautuvan sisältösuunnitelman

 

Aseta tavoitteet

Kaikki lähtee liiketoiminnan tavoitteista. Mitä sisältömarkkinoinnilla halutaan saada aikaan? Lisää myyntiä verkosta? Lisää liidejä? Haluatko brändin tunnettuuden kasvua?

Määrittelemällä sisältömarkkinoinnille selkeät ja mitattavat tavoitteet, pystyt konkreettisesti mittaamaan, mitä markkinoinnilla saadaan aikaan. Oikeanlaisten mittareiden valinnassa voi käyttää apuna alla olevan kuvan tyyppistä jaottelua.

Markkinoinnin KPI-mittarit auttaa tavoitteen seurannassa

 Klikkaa kuva isommaksi

Selvitä kysyntä verkossa

Selvitä, miten ihmiset toimivat verkossa liittyen tuotteeseesi tai palveluusi. Millä hakusanoilla he tekevät hakuja Googlessa? Mistä teemoista kilpailijasi puhuvat? Mitkä ovat toimialasi trendit? Listaa ylös avainsanoja ja selvitä eri sanojen hakumäärät esimerkiksi Google Adwords Keyword Planner -työkalua hyödyntäen. Myös Google Trends on näppärä työkalu erilaisten trendien seuraamiseen.

Tutkaile myös verkkosivustosi analytiikasta, miten kävijät kuluttavat eri sisältötyyppejä. Mitkä ovat suosituimmat sisällöt? Missä sivuissa matalimmat bounce ratet (välitön poistumisprosentti)? Missä taas korkeimmat? Ja niin edelleen. Lisävinkkejä sisältömarkkinoinnin mittaamiseen löydät muun muassa Sisältömarkkinoijan analytiikkaoppaasta.

Luo sisältösuunnitelman runko: ostajapersoonat, teemat, avainsanat, jakelu

Jotta voit tuottaa asiakkaita kiinnostavaa sisältöä, pitää sinun ymmärtää mahdollisimman hyvin asiakkaasi sielunmaisemaa. Ostajapersoona on hyvä työkalu tähän. Ostajapersoonien avulla sinun on helpompi ymmärtää miten ostava asiakkaasi ajattelee ja toimii. Ostajapersoonat toimivat kaiken sisällönsuunnittelun ja tuotannon taustana.

Sisältösuunnitelman runko pitää sisällään muun muassa seuraavat asiat:

  • sisällön teemat
  • valittu ostajapersoona
  • sisältötyyppi
  • mittari (millä mittareilla tuloksia mitataan)

 

Sisällöntuotanto: kartoita nykyinen sisältö, tuota uutta valituista teemoista

Sisältö ei synny itsestään. Yksi yleisiä haasteita sisältömarkkinoinnissa on sisällöntuotannon resurssit. Käytännössä moni markkinoija haluaisi tehdä sisältömarkkinointia entistä enemmän, mutta aika ei riitä. Siksi resurssien määrittäminen jo suunnitteluvaiheessa on ensiarvoisen tärkeää.

Sisällöntuotantoahdistuksen keskellä kannattaa muistaa se, että jokaisen sisällön ei tarvitse olla uusi. Käy läpi esimerkiksi verkkosivustosi nykyiset sisällöt.

Tee yhdestä sisällöstä useampia eri variaatioita. Jos esimerkiksi tuotat blogikirjoituksen verkkosivustollesi, tee samasta teemasta lyhyt video, infograafi tai vaikka postauskuva sosiaalisen median kanaviin.

Mittaa koko ajan

Dataohjautuva sisältösuunnitelma elää saatujen tulosten mukaan. Siksi esimerkiksi yksityiskohtaista julkaisukalenteria ei kannata tehdä moneksi kuukaudeksi eteenpäin. Me kun emme pysty ennustamaan tulevaisuutta. Mittaa siis aktiivisesti sisältömarkkinointiasia ja kehitä sisältösuunnitelmaasi saatujen tulosten pohjalta. 

Kaipaatko lisää vinkkejä datalla ohjattuun sisältömarkkinointiin? Lataa maksuton Sisältömarkkinoijan analytiikkaopas.

Lataa analytiikkaopas