digitaalinen markkinointi| Digitaalisen markkinoinnin sanasto

Digitaalisen markkinoinnin sanasto

elokuuta 7, 2018 15 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Istut palaverissa. Jengi puhuu sellaisilla termeillä, että keskustelu helähtää yli hilseen. Onko loman jälkeen sellainen olo, että pieni markkinointisanaston preppaus voisi olla paikallaan? Ei hätää, tässä kattava digitaalisen markkinoinnin sanasto!

301-ohjaus

301-ohjaus liittyy url-osoitteiden uudelleenohjaukseen. Jos esimerkiksi verkkosivustollasi on sivu, jonka url-osoite on www.testi.fi/testisivu, mutta siirrät tämän sivun sisällön osoitteeseen www.testi.fi/uusitestisivu, tekemällä 301-uudelleenohjauksen vanhasta osoitteesta uuteen, varmistat, että ihmiset päätyvät oikealle sivulle.

301-ohjauksen ovat myös kriittisiä verkkosivuston hakukonelöydettävyyden osalta (etenkin sivuston uudistusten yhteydessä). Miksi? Jos vanhaan url-osoitteeseen ei ole tehty uudelleenohjausta, päätyy kävijä virhesivulle (ns. 404-virhesivu). Tämä taas indikoi mm. Googlen suuntaan, että sivustolla ei ole kaikki kunnossa ja käyttökokemus on huono → sivuston hakukonesijoitukset kärsivät tästä.

404-virhe

Oletko koskaan törmännyt tilanteeseen, jossa päädyt “Sivua ei löydy" -tyyppiselle sivulle? Tätä kutsutaan ns. 404-virheeksi. Nämä sivuvirheet vaikuttavat erityisesti sivuston hakukonelöydettävyyteen, joten 404-virheitä kannattaa vältellä kuin ruttoa.

A

A/B-testaus

A/B-testaus on yksi digitaalisen markkinoinnin testaamisen peruskäsitteitä. A/B-testauksella tarkoitetaan toimintatapaa, jossa esimerkiksi verkkosivuston eri sisältövariaatioita testataan samanaikaisesti. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että esimerkiksi etusivun kuvapaikalla näytetään 50 % kävijöistä yhdenlaista kuvabanneria ja lopuille toisenlaista kuvabanneria. A/B-testauksen ideana on testata kumpi variaatioista toimii parhaiten.

Adwords (nyk. Google Ads)

Kyseessä on Googlen hakusanamainostyökalu, jonka avulla sinun on mahdollista tehdä mainoskampanjoita Googlen mainosverkostossa. Adwordsin kautta voit tehdä sekä hakusanamainontaa Googlessa, display-mainontaa Google Display Networkin kautta verkkosivustoilla että Youtube-mainontaa. Lisäksi sinun on mahdollista Adwordsin kautta kohdistaa mainontaa jo verkkosivustoillasi käyneille uudelleenmarkkinoinnin (remarketing) avulla.

Affiliate-markkinointi

Affiliate- eli kumppanuusmarkkinointi on tulospohjaista markkinointia, jossa mainostaja maksaa vain saaduista tuloksista (esimerkiksi verkkokauppaostos, esitteen tilaus tms.). Affiliate-markkinoinnissa osapuolina ovat julkaisija, affiliate-verkosto ja mainostaja. Julkaisija on esimerkiksi tietyn verkkosivuston ylläpitäjä, joka julkaisee mainokset verkkosivustollaan tai uutiskirjeissään.

Affiliate-verkosto (tai verkko) on yleensä monista eri julkaisijoista koostuva kokonaisuus, joka yhdistää julkaisijat ja mainostajat. Mainostaja on yritys tai yhteisö, joka tekee tekee kampanjan yhdessä affiliate-verkoston kanssa ja maksaa sille toteutuneista tavoitteista. Verkosto tilittää tietyn komission eteenpäin julkaisijoille.

Affiliate-markkinoinnista käytetään usein myös lempinimeä “affi”.

Algoritmi

Algoritmi on alunperin matemaattinen käsite, jonka avulla kuvataan yksityiskohtaisesti tietyn ongelman ratkaisuun johtavan prosessin vaiheet. Markkinoinnin saralla algoritmit ovat tulleet monille tutuiksi muun muassa Googlen ja Facebookin kaltaisten palveluiden kautta, joissa sisältöjen näkyvyyttä ja jakelua suoritetaan erilaisten algoritmien avulla.

Alt-teksti

Etenkin verkkosivuston sisältöjä päivitettäessä voi tulla vastaan käsite "alt text". Tällä tarkoitetaan verkkosivustolla olevan kuvan vaihtoehtoista tekstiä. Kuvan alt-tekstiä käytetään muun muassa seuraavissa tilanteissa:

  • Sisältö ladataan vain tekstimuotoisena (esimerkiksi näkövammaiset käyttävät verkkosivustojen selailuun selaimen puhetoimintoja)
  • Sisältöä ei saada ladattua (esimerkiksi kuvien lataus pois päältä tai lataamisessa tapahtuu virhe).

Tällöin kuvan sijaan ruudulle tulee näkyviin kuvaan liitetty alt-teksti. Sillä on myös vaikutusta hakukonelöydettävyyteen, joten sisällölle valittua avainsanaa kannattaa käyttää myös kuvien alt-teksteissä.

Analytiikka

Analytiikka on yksi nykyaikaisen markkinoinnin ydinelementeistä. Se on analysoivaa tutkimusta, jolla voimme kerätä tietoa esimerkiksi verkkosivuston kävijöistä, heidän käyttäytymisestään sivustolla ja sivuston tuloksellisuudesta. Sanaa analytiikka pidetään usein synonyymina Google Analyticsille (katso kohta “Google Analytics”), mutta analytiikka on ennemminkin kattotason käsite ja Google Analytics on suosittu web-analytiikkatyökalu.

Ankkurilinkki

Ankkurilinkki on verkkosivuston sisällön, kuten tekstin, joukossa oleva linkki, joka ohjaa sinut kohteeseen samalla sivulla. Tavallinen hyperilinkki ohjaa sinut uudelle sivulle, ankkurilinkki ohjaa sinut samalla sivulla uuteen kohtaan.

Ankkurilinkkien käyttö on yleistä etenkin pitkissä verkkoteksteissä. Niiden avulla voidaan helpottaa lukijan navigointia esimerkiksi kappaleesta tai osiosta toiseen. Tässä blogijutussa on käytetty ankkurilinkkejä muun muassa artikkelin yläosassa olevassa aakkosellisessa listauksessa (klikkaamalla aakkosellista linkkiä päädyt ko. termin kohdalle sivulla).

Attribuutio

Etenkin maksetun mainonnan mittaamisessa puhutaan usein attribuutiosta ja attribuutiomallinnuksesta. Tällä tarkoitetaan mainonnan vaikuttavuuden mallinnusta ja sitä, miten konversion arvo jaotellaan eri kanavien kesken. Oletusarvona useimmissa markkinointikanavissa on ns. viimeisen klikin attribuutio, eli jos esimerkiksi kävijä klikkaa mainostamme, päätyy sivustolle ja tekee halutun toimenpiteen, kirjautuu konversio tulokseksi. Mutta jos kävijä ei tee haluttua konversiota heti, vaan palaa myöhemmin sivustolle jotain toista markkinointikanavaa pitkin ja konvertoituu, ei tämä konversio kirjaudu alkuperäiseen kanavaan, vaan viimeisimpään.

API

API on lyhenne sanoista Application Programming Interface. Suomeksi ohjelmointirajapinta. Sen avulla eri järjestelmät voivat tehdä pyyntöjä toisiin järjestelmiin ja vaihtaa tietoa järjestelmien välillä. Markkinoinnin ja myynnin järjestelmissä API-rajapintoja käytetään juuri tietojen siirtämiseen ja päivittämiseen eri järjestelmien välillä.

Avainsana

Avainsana on sisällölle määritelty ensisijainen sana tai termi, jolla sisällön halutaan löytyvän hakukoneista. Avainsanojen suunnittelulla on tärkeä rooli sisältömarkkinoinnissa, sillä tuottamalla sisältöä sellaisista avainsanoista, joilla tehdään myös hakuja, on sinun mahdollista saada entistä enemmän liikennettä sivustollesi.

B

Banneri

Digitaalisen markkinoinnin maailmassa bannerilla tarkoitetaan verkkomainosta. Bannerimainontaa on mahdollista tehdä eri verkkomedioissa ja -sivustoilla. Banneri-sanan tilalle on entistä enemmän tullut viime vuosina termi display-mainos, joka on siis synonyymi bannerille.

Bing

Bing on Microsoftin hakukone, jonka markkinaosuus verkossa tehtävistä hauista oli maaliskuussa 2018 noin 3 prosenttia. Googlen osuus hakukonemarkkinasta on noin 91 prosenttia.

Blogi

Blogi on verkkosivu, jolle päivitetään säännöllisesti artikkelimaista tekstisisältöä. Blogit ovat nousseet suosituimpien verkkosisältöjen joukkoon etenkin viimeisten 10 vuoden aikana. Myös yhä useammat yritykset tuottavat sisältöä omaan blogiinsa ja hyödyntävät blogisisältöjä tärkeänä osana omaa markkinointiaan.

Botti

Botti tulee englannin kielen sanasta bot, jolla tarkoitetaan automaattista ohjelmaa. Boteista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä joko verkkosivuston verkkosivuston skannaukseen käytettäviä botteja, joita voidaan myös käyttää esimerkiksi verkkosivustojen spämmäykseen, häirintään tai jopa hakkerointitarkoituksiin.

Botilla voidaan tarkoittaa myös chatbotia. Se on eräänlainen virtuaaliassistentti, joka kommunikoi automaattisesti verkkosivustokävijän kanssa ja auttaa häntä.

Bounce rate eli välitön poistumisprosentti

Bounce ratella on web-analytiikkaan liittyvä tunnusluku, jonka tarkoituksena on kertoa kuinka suuri osa verkkosivustolle tulleista kävijöistä lähtee sivustolta pois ilman, että he käyvät muilla sivuilla tai tekevät sivustolla mitään toimia. Usein bounce rate eli välitön poistumisprosentti halutaan pitää mahdollisimman matalana, sillä korkea bounce rate kertoo yleensä siitä, että kävijä ei kiinnostu sivuston sisällöstä tai löydä mitään kiinnostavaa, joka ohjaisi hänet sivustolla eteenpäin.

C

CAC

Customer Acquisition Cost eli asiakkaan hankintahinta

Chatbot

Kts. Botti

CPA

CPA eli cost per action on verkkomainonnan hinnoittelumuoto, jossa markkinoija maksaa vain saavutetuista tuloksista tai toimista (action). Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi yhteydenottopyyntö, esitteen lataus tai muu vastaava toimi.

CPC

CPC eli cost per click on hyvin yleinen verkkomainonnan hinnoittelumuoto, jossa markkinoija maksaa hänen mainoksensa saamista klikeistä. Esimerkiksi Google Adwords - ja Facebook-mainonta perustuvat hyvin vahvasti CPC- eli klikkiperusteiseen hinnoitteluun.

CPM

CPM eli cost per mille on verkkomainonnan hinnoittelumuoto, jossa markkinoija maksaa mainoksensa saamista näytöistä. 1 CPM on 1000 mainosnäyttöä. Eli jos CPM-hinta mainokselle on esimerkiksi 10 euroa, saa mainosta siis 10 eurolla 1000 näyttöä mainokselleen.

CMS eli sisällönhallintajärjestelmä

Sisällönhallintajärjestelmällä hallitaan esimerkiksi verkkosivuston tai -palvelun sisältöjä. Yleisiä sisällönhallintajärjestelmiä ovat muun muassa avoimeen lähdekoodiin perustuvat Drupal ja Wordpress. Sisällönhallintajärjestelmät ovat tehneet sivustojen päivittämisestä huomattavasti käyttäjäystävällisempää, kun kaikkia sivustoon tehtäviä sisällöllisiä muutoksia ei tarvitse tehdä esim. sivuston html-koodia muokkaamalla.

CRM eli asiakkuudenhallintajärjestelmä

CRM on lyhenne sanoista Customer Relationship Management eli asiakkuuksien hallinta. CRM-järjestelmällä tarkoitetaan asiakkuudenhallintaan käytettävää järjestelmää, johon pyritään keskittämään kaikki yrityksen asiakkaisiin ja myyntitoimintoihin liittyvät tiedot (kuten tarjoukset, tapaamiset, liidit jne). CRM-järjestelmät ovat mahdollistaneet yrityksille entistä paremman myynnin ennustamisen ja läpinäkyvyyden. Tunnettuja CRM-järjestelmiä ovat muun muassa Salesforce ja Microsoft Dynamics CRM.

CTA eli toimintakehoite

CTA (call-to-action) eli toimintakehoite on verkkosivustolla tai mainoksessa olevat teksti, linkki, painike tai vastaava elementti, jolla pyritään ohjaamaan henkilö tekemään haluttu toimi.

Yleisiä call-to-actioneita ovat muun muassa “Tilaa tästä”, “Lue lisää”, “Osta nyt”.

CSS

CSS eli Cascading Style Sheets on koodisto/tyyliohje, joka määrittää miltä verkkosivusto näyttää selaimessa. CSS-tyylien avulla verkkosivuston ulkoasuun liittyviä määrityksiä, kuten kirjasinkokoja tai sisällön asettelua.

CTR eli klikkiprosentti

CTR (click-through-rate) eli klikkiprosentti kertoo, kuinka suuri osa esimerkiksi mainoksesi tai sisältösi nähneistä klikkaa mainosta.

D

Dashboard

Dashboardilla tarkoitetaan markkinoinnissa useimmiten työpöytänäkymää tai mittaristoa, jolla voidaan seurata markkinoinnin ja myynnin eri mittareita yhdellä näkymällä. Esimerkiksi Google Analyticsiin voi rakentaa verkkosivuston avainmittareista oman dashboardin.

Digitaalinen markkinointi

Digitaalinen markkinointi on kattotason termi, joka käsittää kaiken digitaalisissa kanavissa tehtävän markkinnoinnin. Digitaalisen markkinoinnin alle kuuluvat esimerkiksi digitaalinen mainonta, verkkosivustot, hakukoneoptimointi ja sähköpostimarkkinointi.

Display-mainonta

Display-mainonta eli bannerimainonta on verkkomainonnan yleisin muoto, jossa markkinoija ostaa näkyvyyttä display-mainokseilleen verkkomedioista tai mainosverkostoista.

DNS

DNS eli Domain Name System on nimipalvelujärjestelmä, jonka avulla IP-osoitteet muutetaan verkkopalvelutunnuksiksi. Esimerkiksi verkkosivuston julkaisun yhteydessä puhutaan DNS-ohjauksista, jolla tarkoitetaan sitä, että DNS-asetuksien avulla sinun verkkosivuston palvelimen IP-osoite ja verkkotunnus (kuten www.testi.fi) yhdistetään toisiinsa.

DNS-asetukset ovat asia, jonka kanssa voi tulla säätöä erityisesti verkkosivuston uudistamisen tai esimerkiksi palvelin- tai verkkotunnuspalveluntarjoajan vaihtamisen yhteydessä.

Drupal

Drupal on avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintajärjestelmä, joka on maailmanlaajuisesti yksi suosituimpia verkkosivustoalustoja. Drupalin on alunperin luonun hollantilainen Dries Buytaert.

E

Eloqua

Eloqua on it-jätti Oraclen omistama markkinoinnin automaatiojärjestelmä. Eloquaa käytetään erityisesti b2b-yritykset ympäri maailman.

Eväste

Eväste eli cookie (käytetään myös lempinimeä “keksi”) asennetaan henkilön verkkoselaimeen ja tätä kautta henkilön päätelaitteelle hänen verkkosivustovierailunsa yhteydessä. Evästeen avulla yritykset ja yhteisöt voivat esimerkiksi tunnistaa paremmin palaavat käyttäjät ja personoida verkkosivuston käyttökokemusta sen perusteella.

Muun muassa verkkoanalytiikka- ja markkinoinnin automaatiojärjestelmien käyttäjien tunnistus tapahtuu yleisimmin evästepohjaisesti.

F

Facebook-markkinointi

Facebook on ollut monille markkinoijille hyvin tärkeä markkinointikanava viimeisten vuosien aikana. Facebook-markkinointi voidaan karkeasti jakaa kahteen osa-alueeseen: Facebook-viestintään yrityssivujen ja ryhmien kautta sekä Facebook-mainontaan. Moni yritys hyödyntää näitä molempia omien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

Footer

Footerilla eli alatunnisteella tarkoitetaan verkkosivuston alareunassa olevaa osiota tai palkkia, josta löytyy useimmiten yhteystiedot, pikalinkit eri alasivuille ja muut yleiset tiedot yrityksestä.

Funneli

Funneli (eng. funnel) on termi, jota käytetään yleisesti kuvaamaan erilaisia myynti- tai ostoputkia tai -prosesseja.

G

Google

Google on internet-palveluyhtiö, joka on tullut tunnetuksia erityisesti Google-hakukoneesta. Pelkästään Suomessa tehdään vuodessa yli 10 miljardia Google-hakua. Googlen markkinaosuus hakukoneissa on yli 90 %. Googlesta on tullut yksi markkinoijien tärkeimpiä kanavia, sillä suuri osa kuluttajista käyttää Googlen hakukonetta tiedonhakuun ja esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden vertailuun.

Google Analytics

Google Analytics on maailman suosituin verkkoanalytiikkatyökalu, jota suurin osa yrityksistä ja verkkosivustojen ylläpitäjistä käyttää oman verkkosivustonsa mittaamiseen ja analysointiin.

Google Display Network

Google Display Network on Googlen mainosverkosto, jonka kautta yritykset voivat tehdä display- ja tekstimainontaa Google-hakukoneen ulkopuolella. Esimerkiksi Suomessa monet suuret verkkomediat ja -sivustot ovat lähteneet mukaan Googlen Display Networkiin (GDN), joten tekemällä mainontaa GDN:ään, markkinoijalla on mahdollisuus saada mainontaansa myös suosituille sivustoille. Mainostaja tosin ei voi valita yksittäisiä sivustoja, joissa mainoksia näytetään.

GDPR

EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR (General Data Protection Regulation) astui voimaan 25.5.2018. GDPR:n tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää henkilötietojen käsittelyä, ja se tulee muuttamaan myös kaikkien markkinoijien henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä käytäntöjä.

H

H-tason otsikot

Verkkosivuston tekstien osalta otsikointi on tärkeä asia. Se sekä helpottaa tekstien luettavuutta ja vaikuttaa myös hakukonelöydettävyyteen. H-tason otsikoilla tarkoitetaan otsikoiden hierarkiaa. H1-otsikko on sivun pääotsikko, H2-otsikko seuraavan tason alaotsikko ja niin edelleen. Hakukoneiden näkökulmasta H-tason otsikoiden käyttö ja avainsanojen käyttäminen H-otsikoissa parantaa sivuston löydettävyyttä.

Hashtag

Erityisesti sosiaalisessa mediassa käytettävän hashtagin eli aihetunnisteen ideana on kerätä ja yhdistellä tiettyyn teemaan, tapahtumaan tai aiheeseen liittyviä tietoja yhteen. Näin käyttäjien on helpompaa seurata esimerkiksi heitä kiinnostavia keskusteluja. Hashtagin alussa käytetään aina ristikkomerkkiä (#). Esimerkki: #digitalmarketing

Header

Header eli ylätunniste on verkkosivuston ylälaidassa oleva palkki, jossa voi olla esimerkiksi sivun otsikko tai vaikkapa kuva.

Hero

Verkkosivuston (etenkin etusivun) yläosassa olevaa isoa kuva-aluetta kutsutaan useimmiten hero-alueeksi. Herokuvien käyttäminen verkkosivustoilla on yleistynyt, ja yhä useammin verkkosivustojen herokuvien paikalla käytetään myös videomateriaalia.

HTML eli Hyper Text Marking Language

HTML on tullut tutuksi erityisesti verkkosivustojen merkintäkielenä.

HTTP ja HTTPS

HTTP eli Hypertext Transfer Protocol on protokolla, jota verkkoselaimet ja www-palvelimet käyttävät tiedonsiirtoon. Verkkosivuston http-protokollan päivittämistä https-protokollaan (eli suojattuun) suositellaan, sillä tämä lisää verkkosivuston tietoturvaa. HTTPS-protokollaan siirtymisen tiedetään myös vaikuttavan positiivisesti Google-löydettävyyteen.

HubSpot

HubSpot on markkinoinnin automaatiojärjestelmä, joka sisältää monipuoliset toiminnallisuudet sekä markkinoinnin että myynnin käyttöön. HubSpot-työkalu koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta: Marketing Hub, Sales Hub ja CRM. Marketing Hub sisältää kaikki markkinoijan työkalut, kuten sähköpostityökalun, blogialustan, laskeutumissivutyökalun ja paljon muuta. Sales Hub taas on modernin myyjän työkalu, jonka avulla on mahdollista tehostaa myyjien arkea. HubSpot CRM on ilmainen asiakkauudenhallintajärjestelmä, joka toimii tukirankana ja kontaktitietojen solmukohtana.

I

Iframe

Kun muualla verkossa oleva sisältöä halutaan näyttää verkkosivustolla, käytetään usein iframe-tekniikkaa. Iframe on siis eräänlainen ikkuna sivun sisällä, joka näyttää muualla verkossa olevaa sisältöä (esim. Youtube-video).

Inbound-markkinointi

Inbound-markkinointi on markkinoinnin ajattelutapa tai viitekehys, joka perustuu asiakaskeskeisyyteen. Inbound-markkinoinnissa markkinoijan tavoitteena on auttaa ja tukea kuluttajia löytämään ongelmiinsa ratkaisuja ja ohjata heitä hyvän sisällön avulla ostoprosessissa eteenpäin.

Instagram

Instagram on sosiaalisen median palvelu, jossa pääosassa on kuvien ja videoiden jakaminen. Instagram perustettiin vuonna 2010 ja vuonna 2012 yhteisöpalvelu Facebook osti Instagramin.

Suomessa Instagramin käyttäjiä on noin miljoona.

IP-osoite

Jokaiselle verkkosovittimella on oma, uniikki numerosarjansa eli IP-osoitteensa. Digitaalisessa markkinoinnissa IP-osoitetta käytetään usein esimerkiksi verkkosivustokävijän sijainnin tunnistamiseksi.

J

JavaScript

JavaScript on dynaaminen komentosarjakieli, jota käytetään hyvin laajasti sekä verkkosivustojen luonnissa ja käyttöliittymien määrittämisessä että myös palvelinratkaisuissa.

K

Konversio

Konversiolla tarkoitetaan esimerkiksi verkkosivuston kävijän tekemää toimea. Jos yrityksellä on tavoitteena myydä tuotettaan verkossa tai saada sivustonsa kautta tarjouspyyntöjä, on konversio verkon kautta tullut myynti tai tarjouspyyntö.

Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla konversioiden määrää ja konversioprosenttia pyritään kasvattamaan. Konversio-optimointi perustuu useimmiten jatkuvalle verkkosivuston sisältöjen ja elementtien optimoinnille (kuten tekstit, linkit, toimintakehoitteet, kuvat jne).

Konversioprosentti

Konversioprosentti lasketaan jakamalla saatujen konversioiden määrä sivuston kävijämäärällä. Eli jos esimerkiksi verkkosivustolla on tietyllä ajanjaksolla 10 000 kävijää ja samana ajanjaksona saadaan 100 konversiota, on konversioprosentti 1 %.

KPI eli Key Performance Indicator

KPI on avainmittari, jonka yritys on valinnut esimerkiksi markkinointinsa tulosten ja tehokkuuden mittaamiseen. Esimerkkinä KPI-mittarista voi olla esimerkiksi uusien asiakkaiden määrä, verkkosivuston kävijämäärä tai asiakkuuden arvo.

L

Liidi

Liidi (eng. Lead) on ihminen tai yritys, joka ilmaisee kiinnostuksensa tuotettasi tai palveluasi kohtaan esimerkiksi jättämällä yhteystietonsa. Digitaalisessa markkinoinnissa liidien määrän kasvattaminen ja laadun parantaminen ovat monien yritysten keskeisiä tavoitteita.

Liidit voidaan jakaa myös eri tasoihin niiden myyntivalmiuden mukaan. Yksi yleinen jaottelu on jakaa liidit esimerkiksi liideihin, markkinoinnin kvalifioimiin liideitin (MQL) ja myynnin kvalifioimiin liideihin (SQL).

Liidien nurturointi

Liidien nurturoinnilla eli hoivaamisella tarkoitetaan liidin ohjaamista eteenpäin ostoprosessissa sisällön avulla. Vaikka saisimme verkkosivuston kautta liidejä, eivät läheskään kaikki liideistä ole valmiita ostamaan juuri nyt, vaan vaativat “kypsyttelyä”. Tässä kohtaa astuu kuvioihin liidien nurturointi eli hoivaaminen. Käytännössä hoivaaminen voi olla esimerkiksi liidin statuksen tai käyttäytymisen pohjalta luotu sähköpostiautomaatio.

Laskeutumissivu eli ländäri

Laskeutumissivu eli ländäri on sivu, johon kävijä ohjataan esimerkiksi sisältönostoista tai mainoksista. Ländärin tavoitteena on useimmiten saada henkilö konvertoitumaan esimerkiksi täyttämällä ländärillä oleva yhteystietolomake.

Laskeutumissivun on syytä olla riittävän selkeä ja ohjata kävijää tekemään haluttu toimenpide. Siksi esimerkiksi ylimääräisten ulosjohtavien linkkien tai navigaatioiden lisäämistä laskeutumissivulle kannattaa välttää.

Linkkivoima

Verkkosivuston linkkiprofiililla on vaikutusta hakukonelöydettävyyteen. Eli käytännössä sillä, miten muut sivustot ovat lisänneet sivuilleen osoittavia linkkejä sinun sivustollesi ja myös oman verkkiosivustosi linkkirakenteella, on vaikutus hakukonelöydettävyyteen.

Parantaakseen linkkivoimaa yritykset voivat keskittyä tuottamaan ja jakamaan hyvää sisältöä. Näin on myös todennäköisempää, että muut sivuston lisäävät sivustoilleen linkkejä, jotka osoittavat sinun sivustollesi. Myös oman sivustosi sisäisellä ja ulkoisella linkityksellä on vaikutusta löydettävyyteen.

Long tail

Long tail eli pitkä häntä on käsite, jota käytetään erityisesti sisältöjen hakukoneoptimoinnissa ja avainsanojen määrittelyssä. Long tail -avainsanat ovat siis perusmuotoisia hakuja pidempiä ja yksityiskohtaisempia hakulausekkeita. Jos perusmuotoinen hakutermi on vaikka “lentoliput” voi long tail -hakutermi olla esimerkiksi “lentoliput kreikkaan 2018”.

Kaikista Google-hauista noin 70 prosenttia arvioidaan olevan tällaisia long tail -hakuja

M

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaation tarkoituksena on tehostaa ja automatisoida markkinoinnin toistuvia prosesseja ja ylläpitää asiakkaiden kiinnostusta. Eli sen sijaan, että markkinoija käyttää paljon aikaa kontaktien ja liidien luokitteluun ja markkinointitoimenpiteiden tekemiseen, tekee markkinoinnin automaatiojärjestelmä näitä toimenpiteitä juuri oikeaan aikaan, juuri oikeille asiakkaille.

Markkinointilupa

Markkinointilupa (puhutaan usein myös opt-inistä) on nimensä mukaisesti henkilön antama suostumus sille, että yritys voi lähettää hänelle suoramarkkinointia. Kuluttajille suunnatussa markkinoinnissa markkinoivalla yrityksellä tulee olla kuluttajan antama suostumus markkinointiviestintään. Jos kuluttaja on jo yrityksen asiakas, voi yritys markkinoida asiakkalle mikäli A) yritys on informoinut asiakasta tästä etukäteen B) viestintä ja markkinointi liittyy samankaltaisiin tuotteisiin tai palveluihin, joita asiakas on aiemmin ostanut.

MailChimp

MailChimp on maailman suosituin sähköpostimarkkinointityökalu, joka tarjoaa myös mahdollisuuden sähköpostiautomaatioiden ja laskeutumssivujen tekoon. MailChimpin vahvuuksina on helppokäyttöisyys, monipuoliset toiminnallisuudet ja edullinen lisenssihinta (alle 2000 kontaktin rekistereille työkalu on ilmainen).

Marketo

Marketo on markkinoinnin automaatiojärjestelmä, joka kuuluu suosituimpien järjestelmien joukkoon yhdessä mm. HubSpotin, Eloquan, Infusionsoftin ja Pardotin kanssa.

Metakuvaus

Metakuvaus eli meta description on kuvausteksti, joka näkyy muun muassa Google-hakutuloksissa sivun otsikon alla. Metakuvausteksti vaikuttaa hakukonelöydettävyyteen, joten siksi sivun avainsana on syytä sisällyttää myös sivun metakuvaustekstiin.

Metaotsikko

Metaotsikko näkyy tekstiotsikkona esimerkiksi Googlen hakutuloksissa tai kun jaat sivun esimerkiksi Facebookiin. Myös metaotsikko vaikuttaa hakukonelöydettävyyteen, joten avainsana on syytä sisällyttää myös metaotsikkoon.

N

Negatiivinen avainsana

Negatiivinen avainsana on erityisesti Google Adwords -mainonnassa käytetty avainsanatyyppi, jonka tarkoituksena on sulkea pois tietyt avainsanat tai termit, joilla et halua mainostesi näkyvän.

O

Orgaaninen liikenne

Orgaaninen eli maksuton liikenne on hakukoneiden maksuttomien hakutulosten kautta sivustolle tulevaa liikennettä. Orgaanisen liikenteen määrä on yksi sisältömarkkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin tärkeitä mittareita. Orgaanisen liikenteen määrään voi vaikuttaa mm. laadukkaalla, kiinnostavalla sisällöllä.

Opt-in

Opt-in liittyy markkinointiluvan antamiseen. Opt-in sanalla voidaan viitata myös yhteystietolomakkeella olevaan kysymykseen tai tietoruutuun, jossa henkilön pitää antaa suostumus markkinointiviestinnän vastaanottamiseen.

Opt-in käytännöistä yksi suosittu muoto on niin sanottu Double opt-in, jossa henkilö saa suostumuksen annettuaan vielä sähköpostiin vahvistusviestin, jossa hänen pitää vahvistaa suostumus tai esimerkiksi liittyminen postituslistalle.

Ostoprosessi

Kuluttaja kulkee läpi ostoprosessin, joka useimmiten alkaa tarpeen tunnistamisesta ja päättyy siihen, että asiakas ostaa tuotteen ja on tyytyväinen ostokseensa. Ostoprosessin pituus ja eri vaiheiden merkitys vaihtelee hyvin paljon toimialoittain. Ostoprosessi on hyvin vahvasti mukana nykypäivän markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa ja toimenpiteitä yritetään entistä enemmän suunnitella siten, että ne tukevat kuluttajan matkaa ostoprosessissa eteenpäin.

P

Pardot

Pardot on Salesforcen omistama markkinoinnin automaatiojärjestelmä, joka on suosittu erityisesti B2B-markkinoijien keskuudessa.

Pop-up

Pop-upilla tarkoitetaan verkkosisällön päälle aukeavaa ikkunaa, jonka avulla esimerkiksi voidaan ohjata kävijöitä tilaamaan uutiskirje tai lataamaan lisämateriaaleja.

PPC eli Pay per click

PPC on lyhenne sanoista Pay Per Click, jolla viitataan yleisesti kaikkeen klikkipohjaiseen hinnoitteluun perustuvaan mainontaan. Google Adwords -mainonta on hyvä esimerkki PPC-mainonnasta.

R

Reach eli tavoittavuus

Esimerkiksi Facebook-markkinoinnissa puhutaan hyvin usein sisällön tai mainoksen tavoittavuudesta eli reachista. Se kertoo, kuinka laajan yleisön olemme sisällöllämme saavuttaneet.

Responsiivisuus

Responsiivisuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivusto skaalautuu kaikille näyttökooille ja päätelaitteille. Responsiivisuus nousi yhdeksi tärkeimmistä verkkosivuston suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä mobiililaitteiden käytön räjähdysmäisen kasvun myötä.

Retargeting / remarketing eli uudelleenmarkkinointi

Uudelleenmarkkinoinnin (eli retargeting tai remarketing) ideana on se, että tunnistamme jo verkkosivustollamme tai tiettyjen sisältöjemme parissa käyneet ja kohdennamme mainontaa näille henkilöille. Esimerkiksi Google Adwords -mainostyökalua voi hyödyntää uudelleenmarkkinointikampanjoiden tekemisessä. Verkkosivustolle pitää asentaa mittauspikseli, jonka avulla kävijät tunnistetaan.

Robots.txt

Robots.txt on verkkosivustolle asetettava tekstitiedosto, joka antaa hakukoneille ohjeita sivuston indeksointia ajatellen. Jos esimerkiksi verkkosivustolla on jotain sivuja (yleensä esim. sisäänkirjautumissivut), joita ei haluta löytyvän hakukoneista, on näiden sivujen poissulkeminen hyvä määrittää robots.txt-tiedostoon.

ROI

ROI (Return on Investment) eli sijoitetun pääoman tuotto on hyvin suosittu liiketaloudellinen mittari. Markkinoinnin ROI eli MROI lasketaan seuraavasti:

MROI% = (Markkinoinnilla saatu myynnin lisäys - markkinointikulut ) / markkinointikulut x 100%

RSS

RSS (Really Simple Syndication) on verkkosyötemuoto, jota käytetään usein muun muassa blogeissa. RSS:n avulla voit siis esimerkiksi “tilata” itsellesi tietyn blogin sisällöt automaattisesti RSS-feedinä, jolloin lukija saa uusimmat tiedot ja sisällöt blogista.

S

SEO eli hakukoneoptimointi

SEO on lyhenne sanoista Search Engine Optimization, jolla tarkoitetaan verkkosivuston ja sisältöjen hakukoneoptimointia. Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on saada yrityksen verkkosivusto ja sen sisällöt nousemaan mahdollisimman korkealla hakutuloksissa.

SEO eli hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä kehitystyötä ja esimerkiksi Googlen hakusijoituksiiin tiedetään vaikuttavan yli 200 eri tekijää. Näistä keskeisiä ovat muun muassa:

  • sivuston linkkiprofiili
  • laadukkaan sisällön määrä
  • sisällön optimointi
  • verkkosivuston auktoriteetti.

SEM

SEM on lyhenne sanoista Search Engine Marketing. Se on eräänlainen kattotermi kaikelle hakukonemarkkinoinnille. SEMin alle voidaan laskea siis sekä hakukoneoptimointi (SEO) että maksettu hakusanamainonta (esim. Adwords).

SERP eli Search Engine Results Page

SERP:illä tarkoitetaan hakukoneen tulossivua, jossa tietyn sanahaun tulokset näkyvät hakukoneen algoritmin määräämässä järjestyksessä.

Seurantakoodi

Verkkosivustojen ja -palveluiden mittaamisessa ja kehittämisessä käytetään usein monia erilaisia työkaluja. Näiden työkalujen asentamiseksi sivustolle lisätään seurantakoodi, joka latautuu sivulatauksen yhteydessä. Esimerkiksi hyödyntääkseen Google Analytics -työkalua tulee markkinoijan lisätä seurantakoodi verkkosivustonsa lähdekoodiin.

Sisäinen linkki

Sisäisellä linkillä tarkoitetaan esimerkiksi verkkosivustolla olevaa linkkiä, joka osoittaa samalla sivustolla sijaitsevaan muuhun sisältöön. Sisäisiä linkkejä suositellaan käytettäväksi verkkosivustojen tekstisisällöissä, sillä ne helpottavat sivuston käytettävyyttä ja näin ollen parantavat myös verkkosivuston hakukonelöydettävyyttä.

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on markkinointitapa, jossa keskitytään tuottamaan kuluttajia kiinnostavaa ja tarvitsemaa sisältöä, jolla houkutellaan potentiaalisia asiakkaita tuotteen tai palvelun pariin. Sisältömarkkinoinnin muodot ovat moninaiset ja sitä voidaan toteuttaa esimerkiksi yrityksen verkkosivustolla tai some-kanavissa.

Sisältöstrategia

Sisältöstrategia on toimintasuunnitelma, joka toimii sisältömarkkinoinnin perustana ja suunnannäyttäjänä. Sisältöstrategian avulla yritys pystyy tuottamaan kohdeyleisöään kiinnostavaa sisältöä oikeaan aikaan ja oikeissa kanavissa.

Some

Some eli sosiaalinen media on muuttanut tapaamme kommunikoida. Myös yritysten markkinointiviestintä on muuttunut sosiaalisen median myötä ja some on avannut yrityksille täysin uudenlaisia mahdollisuuksia ja kanavia markkinointiin. Sosiaalisen median kasvun moottorina on toiminut yhteisöpalvelu Facebook, joka rantautui Suomeen noin 10 vuotta sitten.

T

Tagi tai tägi

Tägillä tarkoitetaan yleensä jonkinlaista tunnistetta, jolla voidaan mm. selvittää markkinoinnin tehokkuutta. Esimerkiksi kampanjalinkkeihin voidaan lisätä utm-tägi, jonka avulla eri kampanjalinkkien statistiikkaa voidaan seurata paremmin Google Analyticsista.

Title

Kts. metaotsikko

Tracking code

Kts. seurantakoodi

Twitter

Twitter on yhdysvaltalainen yhteisöpalvelu, joka perustuu mikroblogaukseen eli käyttäjien lähettämiin lyhyisiin teksteihin. Twitter julkistettiin vuonna 2006. Suomessa Twitterin käyttäjiä on noin 400 000.

U

UI

UI on lyhenne sanoista user interface. Suomeksi käytetään termiä käyttöliittymä. Käyttöliittymä- eli UI-suunnittelu on noussut yhdeksi keskeiseksi osaksi verkkosivustojen ja -palveluiden suunnittelua. UI-suunnittelun tarkoituksena on parantaa verkkosivustojen tai mobiiliapplikaatioiden käytettävyyttä.

UX

UX on lyhenne sanoista user experience. Suomeksi käytetään termiä käyttökokemus. Käyttökokemus- eli UX-suunnittelulla tarkoitetaan sivuston tai applikaation kokonaisvaltaista käyttökokemuksen suunnittelua. UX-suunnittelussa ei siis keskitytä vain visuaaliseen käyttöliittymään (UI).

Uniikki kävijä

Uniikilla kävijällä tarkoitetaan yksilöityä verkkosivuston kävijää. Esimerkiksi verkkoanalytiikassa puhutaan usein uniikeista kävijöistä, koska etenkin Google Analytics -työkalussa eroteltiin aikaisemmin kokonaiskävijämäärä ja uniikit kävijät.

URL

URL (Uniform Resource Locator) on verkkosisällön yksilöity osoite. URL on siis osoite, jonka näet esimerkiksi selaimesi osoiterivillä. Esim. meidän verkkosivustomme url on https://matter.fi.

USP

USP on lyhenne sanoista Unique Selling Proposition. USP:llä tarkoitetaan esimerkiksi yrityksen markkinoinnissa käytettäviä myyntiargumentteja, jotka kuvaavat tiivistetysti, miksi yrityksen tuotteita tai palveluita tulisi ostaa ja miten ne eroavat kilpailijoista. Esimerkki USP:stä voisi olla “Suomen kattavin valikoima erätarvikkeita” tai "Kaverina myötä- ja vastakarvassa".

UTM

UTM on lyhenne sanoista Urchin Tracking Module. UTM-tägejä hyödynnetään mm. markkinoinnissa käytettävien linkkien seurantaan. Esimerkki: jos yritys ohjaa liikennettä samalle sivustolle monista eri lähteistä tai sisällöistä, voidaan ne erotella toisistaan UTM-parametrien avulla.

W

Webinaari

Webinaari on verkossa järjestettävä seminaari tai tapatuma, johon voi osallistua verkon välityksellä.

Wireframe eli wire

Wireframe tai lyhyemmin wire tai rautalanka on verkkosivuston tai applikaation käyttöliittymästä tehty hahmotelma. Wiressä on yleensä esiteltynä eri elementtien paikat ja jäsentely pelkisteysti. Näin sivuston rakennetta ja käytettävyyttä pystytään suunnittelemaan paremmin ennen varsinaisen layoutin eli leiskan tekemistä.

WordPress

WordPress on maailman suosituin avoimeen lähdekoodiin pohjautuva sisällönhallintajärjestelmä. WordPress kehitettiin alunperin blogialustaksi, mutta nykyään sadat tuhannet ellei miljoonat yritykset aina pienyrityksistä suuryrityksiin hyödyntävät WordPressiä verkkoalustanaan.

X

XML

XML on lyhenne sanoista eXtensible Markup Language. Se on merkintäkieli, jota käytetään usein esimerkiksi tiedonvälittämiseen eri järjestelmien välillä. Moni markkinoija voi kuulla puhuttava esimerkiksi xml-feedistä, kun käydään keskustelua miten tiettyä tietoa siirretään.

Y

YouTube

YouTube on maailman suosituin videonjakopalvelu, joka on perustettu vuonna 2005. YouTuben kasvu on ollut huimaa: tällä hetkellä palvelussa on kuukausittain yli 1,5 miljardia aktiivista käyttäjää.

Lue myös: Markkinointikampanja muuttaa muotoaan ja Mitä on inbound-markkinointi