häiriötön markkinointi| Inbound-markkinointi| digitaalinen markkinointi| Markkinoinnin suunnittelu

Häiriötön teknologia yleistyy - mitä olisi häiriötön markkinointi?

helmikuuta 6, 2018 3 minute read Samu WatanenSamu Watanen

 

 

Teknologian suunnittelupuolella vauhtia kerää näkemys häiriöttömästä teknologiasta. Esimerkiksi viime vuoden lopulla Metropoliassa julkaistu erinomainen opinnäytetyö tekee ansioituneesti selvyyttä aiheeseen. Käsitteen selitystä voi olla helpoin lähestyä vastakkaisesta suunnasta. Vastakohtana häiriöttömälle teknologialle voidaan ajatella koukuttavaa teknologiaa, siis esimerkiksi teknologiaa, jonka pääasiallinen tavoite on saada käyttäjä palaamaan teknologian pariin yhä uudestaan, ja viettämään aikaa sen parissa mahdollisimman paljon. Syy koukuttavien teknologioiden suunnitteluun on ajatus siitä, että ne edistävät kaupallisia intressejä, ja näin epäilemättä monesti onkin.

 

Ihmisen käytettävissä oleva aika, sekä etenkin kyky prosessoida vastaanotettuja viestejä samanaikaisesti on kuitenkin rajallista. Tätä haittaa entisestään huomiota vievät ja häiritsevät asiat tai toiminnallisuudet käytettävässä teknologiassa. Tästä on lähtenyt liikkeelle ajatus häiriöttömistä teknologioista: teknologiat, joita ei ole suunniteltu koukuttamaan ihmisiä, vaan auttamaan heitä tekemään entistä parempia valintoja, viettämään vähemmän aikaa teknologian parissa, sekä pääsemään pyrkimiinsä tavoitteisiin. Käyttäjän huomiota ei pyritä tavoittelemaan ja häiritsemään, vaan ohjaamaan oikeisiin asioihin, jotta edellä mainitut asiat voisivat täyttyä. Onnistumisen mittareina voi olla esimerkiksi ihmisten välisen kanssakäymisen lisääntyminen, sovelluksessa vietetyn ajan väheneminen tai edellä mainittu käyttäjän itse määrittelemien tavoitteiden saavuttaminen.

 

Häiriöttömän suunnittelun ajattelu alkaa olla yleinen lähtökohta b2b-teknologioille. Se voi sekä toimia kimmokkeena uuden palvelun luomiselle, että suunnittelun perustana kun palvelua varsinaisesti tuotetaan. Lähtökohtana on käyttäjien huomiota arvostava sekä tietoisia valintoja tukeva näkökulma. Esimerkkinä häiriöttömästä teknologiasta käy vaikkapa pikaviestipalvelu Slack. Palvelu kehitettiin helpottamaan sähköpostikaaosta ja ratkaisemaan sähköpostilaatikon aiheuttamia häiriöitä käyttäjien työarjessa.

 

Häiriötön markkinointi?

Mutta miten edellinen liittyy markkinointiin? Kuluttajapuolella häiriöttömyyden filosofia ei ole ottanut tuulta purjeisiin samalla tavalla, johtuen mm. siitä että on usein kaupallisen toimijan etu kerätä yleisöt ja kuluttajien huomio itselleen. Mutta miten pitkälle tässä voidaan mennä, ja voiko käyrä edes olla loputtomasti kasvava niin, että käyttäjiä vain koukutetaan loputtomasti enemmän?

 

Esimerkkejä häiriöttömän teknologian elementeistä löytyy toki kuluttajapuoleltakin. Vertaile vaikka Storytelin ja Netflixin käytettävyyttä. Kahdesta samankaltaisesta palvelusta häiriötön Storytel lähtee kuluttajan valinnoista, pyrkimättä ohjaamaan käyttäjien käyttäytymistä. Jälkimmäinen pyrkii pitämään käyttäjän palvelussaan hyvinkin aggressiivisilla, koukuttavilla kikoilla ja toiminnoilla.

 

Mainonnan ja informaatioähkyn sekä kuluttajien ymmärryksen jatkuvasti kasvaessa uskallan kuitenkin väittää, että häiritsevästi kuluttajien päälle tunkeminen tulee katoamaan. Kuluttajat eivät yksinkertaisesti halua sellaista palvelua. Häiriöttömät palvelut, ja myös häiriötön markkinointi, tulevat olemaan tulevaisuuden voittajia.

 

Voiko häiriötön markkinointi toimia?

Miten häiriötön markkinointi voisi ikinä toimia kun lähtökohta on, että kuluttajan huomiota EI yritetä kalastella? Mistä lähteä liikkeelle? Vastaan, että samat häiriöttömän teknologian suunnittelun paradigmat pätevät tässäkin. Unohda AIDA, siirrä katse kuluttajaan, hänen tarpeisiin, motivaatioihin ja käyttäytymisen ymmärtämiseen. Aseta markkinoinnin tavoitteeksi kuluttajan nopeus hoitaa asioita, eli ajansäästö, kuluttajan tavoitteiden saavuttaminen hänelle itselleen tärkeissä asioissa sekä tiedon välittäminen kuluttajalle hänelle tärkeissä asioissa. Suunnittele markkinointi niin, että kuluttaja ajattelee: tämä säästää aikaani, ei kuluta sitä. Älä yritä ohjailla liikaa, vaan anna kuluttajien valita itse. Ole toki myös rehellinen: kannattaa ryhtyä asiaan tosissaan tai ei ollenkaan.

 

Onko tämä ristiriidassa liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa? Näkisin että ei ole. Kun kuluttaja kokee saavansa hyötyä, lisäarvoa, on hän todennäköisesti valmis siitä maksamaan.

 

Mitä häiriötön markkinointi voi olla käytännössä

Häiriötön markkinointi voi olla esimerkiksi arvokkaan sisällön tarjoamista kuluttajalle hänen omilla ehdoillaan. Keskeyttämättä, oikea sisältö, oikealle henkilölle, kun henkilö sitä itse pyytää. Ostetullakaan näkyvyydellä ei saavuta mitään, mikäli se ei palvele kuluttajaa. Ostettu näkyvyys toimii paremmin kun ennemmin jakaa hyödyllistä tietoa sen sijaan että jatkuvasti käskee ostamaan. Tässä ajattelussa AIDAn voi korvata kuluttajalähtöisemmällä mallilla, joka kuvaa paremmin sitä, mitä kuluttajan päässä tapahtuu ostoprosessin aikana: awareness - consideration - decision. Joka vaiheessa markkinoijan täytyy miettiä, mitä kuluttaja voi saada markkinoijalta kyseisessä tilanteessa, ja miten sen voi saada niin, että häiriöttömyys toteutuu.

 

Häiriöttömyyden yleistyminen markkinoinnissa voi silti kestää. Suuret toimijat ovat onnistuneet tehokkaasti kaappaamaan suuren osan kuluttajien huomiosta, ja liiketoimintamallit perustuvat tämän huomion ympärille. Keskustelua kuitenkin jo käydään, ja kuluttajan aikaa arvostava ja siitä viestivä markkinoija tulee vielä erottumaan kilpailusta varmasti.

 

Miten häiriötöntä markkinointia voi toteuttaa tehokkaasti? Lataa asiakaslähtöisen markkinoinnin parisuhdevinkit ja lue lisää.