hakukoneoptimointi| Hakukonemarkkinointi

Hakukoneoptimointi (SEO) – 10 vinkin muistilista

huhtikuuta 30, 2019 7 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on tärkeä osa verkkosivuston ja sen sisältöjen tuottamista. Kun pohdit jonkun tietyn tuotteen tai palvelun hankintaa, mitä teet ensimmäiseksi? Todennäköisimmin menet Googleen etsimään tietoa aiheesta.

Mitä on hakukoneoptimointi (SEO)?

Hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization = SEO) on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään nostamaan yrityksen verkkosivusto mahdollisimman korkealle hakutuloksissa tietyillä avainsanoilla.

Esimerkiksi jos yrityksesi myy kylpytynnyreitä, olisi varmasti bisneksesi kannalta hyvä, että yrityksesi oli hakutuloksissa mahdollisimman korkealla esimerkiksi hakutermeillä ”kylpytynnyri mökille”, ”paljun hankinta” tai ”kylpytynnyri hinta”.

Hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeät elementit

Hakukoneoptimoinnin "jaksollinen järjestelmä" avaa hyvin asioita, jotka muun muassa vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen.

 

Hakukoneoptimointi on myös käsite, joka voidaan käsittää monella eri tapaa. Käytännössä hakukoneoptimointi voidaan jakaa sivuston sisäiseen optimointiin ja ulkoiseen optimointiin.

Sisäisen optimoinnin kannalta keskeisiä asioita ovat muun muassa

 • Sivuston tekstisisällön optimointi tietyille hakusanoille
 • Metatiedot, kuten sivun otsikko (title) ja sivun kuvausteksti (description)
 • Kuvien nimeäminen
 • Sivuston sisäiset linkit
 • URL-osoitteiden nimeäminen ja rakenne
 • Sivuston käytettävyys mobiililaitteille

Ulkoisen hakukoneoptimoinnin osalta merkityksellisiä asioita ovat muun muassa:

 • Ulkopuolisilta sivustoilta sivustollesi osoittavat linkit
 • Domain Authority: kuinka luotettava sinun verkkosoitteesi on hakukoneen mielestä?
 • Sivustoltasi tehtyjen sosiaalisen median jakojen määrä
 • Sivuston verkkotunnuksen ikä

Sivuston hakukonelöydettävyys rakentuu siis monen tekijän summana ja yksiselitteistä tietoa esimerkiksi siitä, mitkä asiat vaikuttavat löydettävyyteen Googlessa, ei ole yleisesti tiedossa. Kuitenkin monien tutkimusten ja kokeilujen perusteella voidaan arvioida, mikä on eri osa-alueiden painotus Googlen hakualgoritmissa.

 

Miten Googlen algoritmi vaikuttaa hakukoneoptimointiin
Tämän SEOmozin tekemän analyysin mukaan keskeisiä vaikuttavia tekijöitä Googlen hakualgoritmissä ovat:

 • Verkkotunnukset luotettavuus ja sivuston auktoriteetti n. 24%
 • Verkkosivuston ulkoiset linkit, niiden suosio ja linkeissä olevat ankkuritekstit n.42% (yhteenlaskettuna)
 • Sivuston sisäinen optimointi (sisällöt, metatiedot jne) n. 15%

Sivuston sisäiset tekijät

Verkkosivuston optimoinnissa niin sanottu sisäinen optimointi on hyvin tärkeää ja monesti helpoiten lähestyttävä osa-alue. Käytännössä sisäisen hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on varmistaa verkkosivuston mahdollisimman hyvä orgaaninen näkyvyys hakukoneissa.

Viitaten aiempaan kylpytynnyriesimerkkiin: Miten varmistamme, että pysymme kylpytynnyriin ja sen hankintaan liittyvillä hakusanoilla Google hakujen top-10:ssä?

Sivuston sisäisessä optimoinnissa tärkeää on sekä sisällön optimointi että tekninen optimointi.

Sisältöoptimoinnilla tarkoitetaan muun muassa verkkosivuston tekstien hakukoneystävällistä tuottamista, kuvien järkevää nimeämista ja metatietojen oikeanlaista käyttöä.

Tärkeintä on muistaa, että verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu ensisijaisesti hakukoneille, vaan asiakkaillesi.

Avainsanatutkimus tuo ideoita sisällöntuotantoon

Verkkosivuston sisältöjä suunniteltaessa ja tuotettaessa, kannattaa tehdä mahdollisimman kattava avainsanatutkimus. Avainsanatutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ja millä hakusanoilla ihmiset hakevat tietoa tuotteeseesi tai toimialaasi liittyen. Avainsanatutkimus antaa sisällöntuotantoon paljon ideoita ja rakennusaineita.

Avainsanojen valinnassa kannattaa huomioida hakujen kuukausittaiset volyymit ja selvittää eri avainsanojen kilpailutilannetta. Monesti yleisimpien hakusanojen (joiden hakuvolyymit ovat myös suurempia) kilpailutilanne on huomattavasti kovempi verrattuna pienemmän hakuvolyymin hakusanoihin.

Google Keyword Planner on hyvä ja ilmainen työkalu hakuvolyymien selvittämiseksi. Monissa maksullisissa SEO-työkaluissa, kuten Mozissa, mukana on myös mahdollisuus tutkia orgaanisten hakujen kilpailutilannetta tietyille hakusanoille.

Metatiedot helposti kuntoon

Jokaiselle verkkosivuston sivulle tulee määrittää omat metatiedot, joihin kuuluvat muun muassa metaotsikko (title) ja metakuvaus (description). Nämä tiedot näkyvät mm. Googlen hakutulosten yhteydessä.

Näiden tehtävänä on osaltaan kertoa hakukoneille, mistä sivussa on kysymys. Metatiedot vaikuttavat siis myös hakukonelöydettävyyteen. Nämä ovat yleisimpiä asioita, joita sivuston hakukoneoptimoinnin osalta jää usein tekemättä.

Nämä on kuitenkin helppo saattaa myös kuntoon ja ajan tasalla – suurimmassa osassa verkkosivustojen sisällönhallintajärjestelmiä pystyy näitä tietoja päivittämään ja muokkaamaan suoraan sivuston hallinnasta käsin.

Kuvien nimeämisen osalta metatiedot ovat myös tärkeää. Esimerkiksi Googlen kuvahaun käyttö kasvaa koko ajan. Lisäksi kuvien oikeanlainen nimeäminen vaikuttaa myös hakukonetuloksiin.

Kuvien nimeämiseen liittyy kolme eri muotoa:

 • Kuvien tiedostonimi
 • Kuvien otsikko eli title
 • Kuvien vaihtoehtoinen teksti eli ALT-teksti

Kaikki nämä kuvien nimeämismuodot on hyvä huomioida. Yleisenä sääntönä voidaan sanoa, että kuvien nimeämisen eri muodoissa pitää huomioida valittu avainsana.

Eli jos kyseessä on vaikka kylpytynnyrin tuotekuva, kannattaa tämä huomioida sekä kuvatiedostoa tallennettaessa että kuvan otsikkoa ja ALT-tekstiä määriteltäessä.

Tarkastellaan näitä käytännön esimerkkien kautta:

Potentiaalinen asiakas hakee Googlesta hakusanalla ”kylpytynnyri” ja katsoo kuvahaun tuloksia. Kylpytynnyriyritys on ladannut verkkosivustolleen kuvat ilman johdonmukaista nimeämistä, esimerkiksi tuotekuva_123.jpg. Mitä luulet, näkyykö kyseisen yritykset tuotteet asiakkaan tekemällä haulla?

Optimoi sisältö ihmiselle, mutta pidä hakukone mielessä

Liian usein hakukonenäkökulma ottaa vallan sisällöntuotannossa, jolloin sisällöt muuntuvat usein vaikealukuisiksi ja ei-osallistaviksi.

Siksi onkin tärkeää löytää balanssi – miten pystytään tuottamaan sellaista sisältöä, joka aidosti saa ihmiset kiinnostumaan ja jakamaan sitä eteenpäin? Ja vielä sellaista sisältöä, joka todennäköisimmin löytyy tärkeimmillä hakutermeillä hakukoneista.

Puhuttaessa verkkosivuston tekstisisällöistä on tekstin jäsentely tärkeää. Loputtomiin jatkuva, 4000 sanan leipätekstihirviö on helposti liian raskas luettavaksi. Tekstiä luodessa kannattaa pohtia tekstin rakennetta sekä tekstin kiinnostavuuden, että helppolukuisuuden näkokulmasta.

Muun muassa väliotsikot, listat, lainaukset, infograafit/kuvat ovat hyviä tapoja rytmittää tekstiä ja tehdä siitä entistä kiinnostavampi ja luettavampi. Hyvin pitkisssä teksteissä kannattaa hyödyntää esimerkiksi ankkurilinkkejä, joiden kautta lukija voi siirtyä toiseen kohtaa samalla sivulla.

Sivuston ulkoiset tekijät

Sivuston ulkoiset tekijät voivat monesti jäädä vähemmälle huomioille, vaikkakin niiden merkitys hakukonelöydettävyyteen on merkittävä.

Linkkivoima on tärkeä osa hakukoneoptimointia

Puhuttaessa sivuston ulkoisista, hakukoneoptimointiin vaikuttavista tekijöistä, ei voi olla sivuuttamatta ulkoisten linkkien tärkeyttä. Hakukoneiden näkökulmasta se, että ulkoisilta sivustoilta on linkkejä sivustollesi on merkki siitä, että verkkosivustosi sisältö on relevanttia.

Ulkoisten linkkien määrän lisäksi linkkivoimaan vaikuttaa linkittävän sivuston auktoriteetti. Linkkien rakentaminen kyseenalaisin keinoin (kuten esimerkiksi luomalla omia satelliittisivustoja ja lisäämällä linkkejä niiltä pääsivustollesi) ei enää kannata, sillä esimerkiksi Google on eri algoritmipäivityksillään pyrkinyt kitkemään tällaiset taktiikat pois.

Verkkotunnuksen auktoriteetti vaikuttaa

Verkkotunnuksen eli domainin auktoriteetilla (Domain Authority) on keskeinen vaikutus verkkosivuston hakukonelöydettävyyteen. Domainin auktoriteetti on Moz.comin kehittämä mittayksikkö, jonka tarkoituksena on arvioida sivuston luotettavuutta ja laatua Googlen näkökulmasta.

Domainin auktoriteettiin vaikuttavat monet tekijät, joista keskeisiä ovat muun muassa sivustollesi osoittavat ulkoiset linkit (linkkien määrä ja linkittävien sivustojen DA-luku), sivuston sisäinen linkkirakenne ja domainin ikä.

Etenkin uusien verkkotunnusten ja verkkosivustojen osalta kannattaa olla kärsivällinen. Domainin auktoriteetti kasvaa usein ajan mittaan, kunhan tuotat ja jaat aktiivisesti hyvää, kohderyhmääsi kiinnostavaa sisältöä.

Miksi hakukoneoptimointi (SEO) on tärkeää?

Syy on hyvin yksinkertainen. Hakukoneoptimoinnilla voidaan vaikuttaa yrityksen verkkosivuston sijaintiin hakutuloksissa. Mitä korkeammalla sijalla olet hakutuloksissa, sitä todennäköisimmin saat sivustollesi lisää relevanttia ja maksutonta liikennettä.

Toinen keskeinen asia on jatkuvuus. Varmistamalla mahdollisimman hyvät sijoitukset hakukoneissa, markkinoijan on mahdollista saada sivustolleen relevanttia liikennettä myös tulevaisuudessa.

Kyseessä ei ole siis vain hetkittäinen kampanja tai toimenpide, vaan toimintatapa, jolla pyritään maksimoimaan verkkosivuston orgaanisen liikenteen määrää pitkällä aikavälillä.

Mutta miten hakusijoitukset vaikuttavat liikenteen määrään? Hakukonesijoituksen lisäksi yksi keskeinen mittari on tietenkin klikkiprosentti eli CTR. Tämä kertoo, että kuinka paljon hakutuloksesi saa klikkauksia verrattuna näyttömäärään. Alla olevassa kuvassa on esiteltynä Advanced Web Rankingin esittelemää dataa.

google-hakujen sijoitus vs. klikkiprosentti

Esimerkiksi maaliskuussa 2017 Googlen top-5 hakutulokset tuottivat lähes 70% kaikista klikeistä, hakutulosten 1. sijan tuottaessa jopa yli 30% kaikista klikeistä.

Yhteenveto: 10 vinkkiä sisältöjen hakukoneoptimointiin

1. Tutki avainsanoja

Tee hakusanatutkimus: Selvitä millä hakusanoilla ihmiset hakevat tietoa toimialaasi, tuotteeseesi tai palveluusi liitttyen. Älä keskity pelkästään brändisanoihin tai lyhyisiin termeihin (esim. kylpytynnyri) vaan tutki pidempiä hakulausekkeita (kuten kylpytynnyri hinta, kylpytynnyri asentaminen, palju mökille).

Selvitä sanojen hakuvolyymit esimerkiksi Googlen Keyword Planner -työkalulla. Jos koet haasteelliseksi keksiä eri variaatioita päähakutermistä (kuten ”kylpytynnyri”), hyödynnä esimerkiksi ubersuggest.io-työkalua. Tai katso Google-haun ehdotuksia.

2. Valitse jokaiselle verkkosivustolle tuottamallesi sisällölle avainsana

Kun olet tutkinut hakusanoja, niiden hakumääriä ja kilpailutilannetta, on aika valita tietyt avainsanat ottaa ne konkreettisesti käyttöön. Kun tuotat verkkosivustollesi sisältöä (esim. sisältösivu tai blogikirjoitus), valitse yksi avainsana, jolla haluaisit sivun löydettävän mahdollisimman korkealta hakutuloksissa.

Tämä lähestymistapa auttaa sinua keskittymään tiettyyn teemaan ja turha rönsyily jää vähemmälle.

3. Käytä valittua avainsanaa

Valittua avainsanaa (kuten ”kylpytynnyri hinta”) on hyvä käyttää sisällössä monipuolisesti. Määrä ei kuitenkaan korvaa laatua, joten avainsanaa ei kannata käyttää liikaa, koska esimerkiksi Google voi nähdä tämän ns. ylioptimointina ja itseasiassa rajoittaa sivun hakukonenäkyvyyttä.
Käytä avainsanaa sopivassa määrin: sivun otsikossa, ensimmäisessä kappaleessa, väliotsikoissa ainakin kerran ja sivun URL-osoitteessa.

4. Laita meta-tiedot kuntoon

Huolehdi, että kaikkiin verkkosivustojesi sivuihin on määritelty meta-otsikko (title) ja meta-kuvaus (description). Nämä vaikuttavat osaltaan hakukonelöydettävyyteen ja näkyvät hakutuloksen yhteydessä.

Älä kopioi samoja meta-tietoja monelle sivuille, vaan yksilöi tiedot jokaiselle sivulle.

5. Linkityksillä lisää voimaa

Linkkien merkitystä hakukonelöydettävyyteen ei voi aliarvioida. Sekä sivustosi ulkopuolelta tulevat linkit että sisäiset linkit vaikuttavat näkyvyyteen hakukoneissa.

Ulkoisten linkkien osalta kannattaa panostaa kiinnostavan sisällön tuottamiseen ja jakamiseen. Lisäksi esimerkiksi linkitykset eri sidosryhimien sivustoilta ja mm. vierasbloggaus ovat luonnollisia tapoja rakentaa ulkoisia linkkejä.

Sisäinen linkitys vaikuttaa osaltaan myös hakukonelöydettävyyteen. Pidä huolta, että linkität sivujasi järkevästi ristiin ja käytä linkityksissä ankkuritekstejä.

Esimerkki: EI: ”Lue lisää kylpytynnyreiden asentamisesta täältä KYLLÄ: Lue lisää kylpytynnyreiden asentamisesta

6. Muista kuvien nimeäminen

Muista nimetä kuvat (kuvatiedoston nimi, kuvan otsikko ja vaihtoehtoinen teksti) johdonmukaisesti. Käytä kuvien nimissä valittuja avainsanoja. Vältä ääkkösiä ja avainsanojen liiallista toistamista kuvien nimeämisessä.

7. Seuraa mitä kilpailijasi tekevät

Yksi tärkeä osa hakukoneoptimointia on seurata miten kilpailijasi toimivat ja löytyvät hakukoneista.

Esimerkki: Jos kaikki markkinoilla olevat toimijat yrittävät päästä hakukoneiden kärkisijoille ”kylpytynnyri”-hakusanalla, on myös kilpailu kovaa.

Tällaisessa tapauksessa voi yhtenä strategiana olla löytää muita, ei-niin-kilpailtuja avainsanoja (kuten ”kylpytynnyri mökille”), jolloin Googlen kärkisijat voivat olla entistä todennäköisemmin saavutettavissa.

Kilpailijoittesi hakusijoitusten seuranta on usein yhtenä ominaisuutena mukana SEO-työkaluissa, kuten esimerkiksi Moz, Ahrefs tai SEMrush.

8. Työkaluilla lisää tehoja irti

Hakukonelöydettävyyden seuraamiseen ja kehittämiseen on saatavilla paljon erilaisia työkaluja. Alla lista muutamista hyvistä työkaluista:

Moni verkkosivustonsa analytiikan kanssa tekemisissä ollut on varmasti tuskaillut sen kanssa, että Google Analytics ei suoraan anna tietoa millä orgaanisilla hakusanoilla kävijät päätyvät sivustollesi.

Tämän selvittämiseksi kannattaa ehdottomasti lisätä sivustosi Google Search Consoleen. Tällä tavoin pääset kiinni tietoon orgaanisen haun avainsanoista.

9. Selvitä orgaanisen liikenteen määrä ja aseta tavoite

Mikäli haluat kasvattaa verkkosivustosi liikenteen määrää ja laatua orgaanisen haun avulla, kannattaa ensiksi selvittää nykytilanne. Mikä on orgaanisen liikenteen osuus tällä hetkellä? Millä hakusanoilla ihmiset päätyvät hakukoneista sivustolle?

Kun tiedät nykytilanteen on myös helpompi asettaa tavoite orgaanisen liikenteen kasvattamiselle.

10. Ole kärsivällinen

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä työtä, joten ei kannata turhautua jos tuloksia ei synny heti. Kun verkkosivuston sisältöjen tuotanto ja kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tehdään koko ajan, alkaa myös tuloksia syntyä ajan mittaan. Ole siis kärsivällinen.

 

Haluatko selvittää yrityksesi hakukonelöydettävyyden tilan ja parantaa yrityksesi näkyvyyttä hakukoneissa?

 

Tilaa maksuton sisältöauditointi >