Markkinoinnin automaatio

HubSpot ja MailChimp tappelivat - kumpi voitti?

marraskuuta 21, 2017 4 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Markkinoinnin automaatio on pop! One size, fits all -markkinoinnin aika on ohi ja asiakkaat haluavat entistä yksilöidympää palvelua ja sisältöä, etenkin verkossa. Mutta miten esimerkiksi HubSpot ja MailChimp vastaavat tähän huutoon? 

Ennen kuin hyppäämme syvemmälle aiheeseen, on tärkeää huomioida se, että HubSpot on markkinoinnin automaatiojärjestelmä ja MailChimp on sähköpostimarkkinointityökalu. Tässä jutussa katsastetaan kyseisten työkalujen keskeisiä toimintoja ja myös niiden eroavaisuuksia.

 

HubSpot vs MailChimp – perusteet

HubSpot pähkinänkuoressa

HubSpot on markkinoinnin automaatiojärjestelmä, joka niputtaa yhteen suuren määrän markkinoinnin ja myynnin työkaluja. HubSpot jakaantuu kolmeen pääosaan eli ilmaiseen CRM-työkaluun, markkinointityökaluun (Marketing Hub) ja myyntityökaluun (Sales Hub). Lisäksi alkuvuonna 2018 HubSpot julkaisee Customer Hub -nimisen työkalukokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tehdä asiakaspalvelusta ja -viestinnästä entistä helpompaa ja keskitetympää.

HubSpot Marketing Hub pitää sisällään muun muassa seuraavat toiminnallisuudet ja työkalut:

 • Kontaktien ja listojen hallinta
 • Automaatiopolkujen (workflow) luonti
 • Liidien pisteytys
 • Blogialusta
 • Laskeutumissivujen luontityökalu
 • Sähköpostimarkkinointityökalu
 • Älykkäät toimintakehoitteet (call-to-action)
 • Sosiaalisen median sisältötyökalu
 • Raportointi

HubSpotin toiminta-ajatuksena on nimensä mukaisesti toimia eräänlaisena markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun yhteenkokoavana voimana eli hubina. Keskitymme tässä jutussa HubSpotin osalta Marketing Hubiin.

 

MailChimp pähkinänkuoressa

MailChimp on maailman suosituin sähköpostimarkkinointityökalu ja sitä käyttää noin 15 miljoonaa käyttäjää ympäri maailman. MailChimpin tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet sähköpostimarkkinointiin, aina uutiskirjeiden lähettämisestä sähköpostiautomaatioon.

Viime vuosina MailChimp on kehittänyt työkalua hyvin aktiivisesti. Esimerkiksi vuoden 2017 aikana MailChimp-työkaluun on lisätty sähköpostiautomaatioon ja kohdennettuun Facebook-mainontaan liittyviä ominaisuuksia.

MailChimp pitää sisällään muun muassa seuraavia ominaisuuksia:

 • Sähköpostilistojen hallinta: listat, ryhmät ja listojen segmentointi eri kriteerien pohjalta
 • Sähköpostiviestien ja uutiskirjeiden luonti- ja lähetystyökalu
 • Sähköpostiautomaatio: automatisoidut viestipolut ja -ketjut
 • Mainoskampanjoiden hallinta: mm. Facebook, Instagram ja Googlen uudelleenmarkkinointi
 • Raportointi

MailChimp on siis hyvin monipuolinen sähköpostimarkkinointityökalu, jonka vahvuudet ovat juurikin sähköpostiviestinnän ympärillä tehtävissä toimenpiteissä. Markkinoinnin automaatiotyökaluksi MailChimpia ei voi kutsua.

 

HubSpot vs. MailChimp – automaatiotoiminnallisuudet

Seuraavassa vertailemme HubSpotin ja MailChimpin tarjoamia mahdollisuuksia erilaisten automatisoitujen toimenpiteiden tekemiseen.

Markkinoinnin automaation toimenpiteet voidaan työkalutasolla jakaa karkeasti kolmeen pääryhmään:

 • Verkkosivustolla tapahtuvat toimenpiteet: mm. laskeutumissivut, henkilön käyttäytymisen pohjalta mukautuvat sisällöt jne.
 • Automatisoitu sähköpostiviestintä: esimerkiksi erilaiset viestipolut ja workflowt
 • Sisäiset toimenpiteet: esimerkiksi liidien pisteytys tai kontaktitietojen automaattinen päivitys

 

Verkkosivuston sisältöjen älykäs segmentointi

HubSpot

HubSpotin avulla sinun on mahdollista tuoda verkkosivustollesi sisältöjä, jotka voit kohdentaa esimerkiksi sen perusteella onko kävijä jo asiakkaasi vai ei. Voit tuoda verkkosivustollesi muun muassa kuvallisia nostoja ja toimintakehoitteita. Voit myös toteuttaa verkkosivuston kokonaisuudessaan HubSpotin alustalle (HubSpot COS).

MailChimp

MailChimpissa ei ole sisäänrakennettuna tapoja luoda personoitua sisältöä verkkosivustolle. Erilaisia liittymislomakkeita MailChimpilla voi luoda upotettavaksi verkkosivustolle, mutta jos esimerkiksi verkkosivuston sisältöjä tai toimintakehoitteita halutaan kohdentaa MailChimpissa olevan datan pohjalta, tarvitaan erillisiä integraatioita MailChimpista johonkin muuhun työkaluun, kuten ConvertFlow.

Automatisoidut työkulut eli workflowt

Workflow on yksi keskeinen osa-alue markkinoinnin automaatiossa. Workflowt ovat automatisoituja työkulkuja, jonka käynnistää tietty toimi eli "triggeri" ja joka etenee luotujen ehtojen ja sääntöjen mukaan. Yksi käytännön esimerkki workflowsta voi olla vaikka asiakkaan verkkosivustolla tekemä tilaus, joka aktivoi esimerkiksi seuraavanlaisen työkulun:

Kun henkilö tilaa tuotteen tai palvelun:

 1. Hän päätyy uusien asiakkaiden työkulkuun, jossa uudet asiakkaat saavat viikon aikana 3 sähköpostiviestiä (tavoitteena varmistaa tuotteen tai palvelun mutkaton käyttöönotto).
 2. Samalla asiakkaan status muutetaan esimerkiksi liidistä asiakkaaksi (sisäinen toiminto).

HubSpotin workflow-työkalu

HubSpotissa työkulkujen tekeminen on suhteellisen helppoa ja mahdollisuuksia on paljon. Workflow rakentuu yleisimmin kahdesta elementistä: workflown aktivoivasta triggeristä ja sen jälkeen tapahtuvista toimista (action).

Workflown aktivoivana triggeriksi voidaan asettaa esimerkiksi kontaktin liittyminen listalle, kontaktin statuksen muuttuminen tai verkkosivustolla tapahtuma toimi, kuten vierailu tietyllä sivulla.

Workflow etenee siis erilaisista tapahtumien (action) ja niihin liittyvien ehtojen pohjalta. Workflown voi siis rakentaa noudattelemaan haluttua logiikkaa esimerkiksi henkilön aktiivisuuden ja tekemien toimien pohjalta. Avaako tai klikkaako vastaanottaja saamiaan sähköpostiviestejä? Vieraileeko hän yrityksen verkkosivustolla uudestaan ja tekeekö hän esitteen lataamisen lisäksi muita toimia?


HubSpotin workflown triggeröintikriteerit

 

Workflown tapahtumat voivat olla ns. ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoinen tapahtuma on esimerkiksi se, että vastaanottajalle lähetetään automaattinen sähköpostiviesti. Sisäinen tapahtuma voi olla esimerkiksi se, että henkilön tietoja tai statusta päivitetään automaattisesti, kun hän on tehnyt tietyn toimen.

Workflowt toimivat siis myös esimerkiksi myynnin sisäisen viestinnän automatisointiin. Jos esimerkiksi aiemmin esitteen ladannut henkilö aktivoituu uudestaan hetken hiljaiselon jälkeen, voidaan workflow asettaa esimerkiksi lähettämään myyntitiimille tieto tästä ”uudelleen lämmenneestä” liidistä.

 

MailChimpin Automation-työkalu

MailChimpissa automatisoituja viestipolkuja tehdään Automation-toiminnolla. On tärkeää huomioida, että MailChimp taipuu suoraan vain sähköpostien automatisointiin. Muiden toimintojen ( kuten esimerkiksi liidien statuksen muuttaminen crm-järjestelmään) osalta tarvitaan siis integraatiota kyseisen järjestelmän ja MailChimpin välille.

MailChimpilla tehtävät workflowt voidaan jakaa ryhmiin erilaisten trigger-tyyppien mukaan:

 • Listoihin liityvät triggerit: Esimerkiksi kontakti liittyy tietylle listalle, poistuu tietyltä listalta tai hän päivittää tietojaan.
 • Kampanjoihin liittyvät triggerit: Kontakti esimerkiksi avaa uutiskirjeen ja klikkaa tiettyä linkkiä.
 • Workflow-triggerit: Kontakti esimerkiksi jättää workflown edellisen viestin avaamatta
 • Päivämäärään liittyvät triggerit: Kontaktilla on esimerkiksi tänään syntymäpäivä tai hänen listalle liittymisestä on kulunut tänään vuosi.
 • Verkkokauppa-triggerit: Kontakti esimerkiksi ostaa tietyn tuotteen tai hylkää ostoskorin.
 • Kustomoidut triggerit (API): MailChimp on mahdollista integroida ulkopuoliseen järjestelmään API-rajapinnan avulla, jolloin voidaan esimerkiksi määritellä, että ulkoisessa järjestelmässä tapahtuva kontaktitiedon muutos aktivoi workflown MailChimpissa.

MailChimpilla luotu workflow rakentuu aikajärjestyksessä luoduista "viestimoduuleista".

 

MailChimpin workflowt ja niiden mahdollisuudet ovat selkeästi rajatumpia kuin HubSpotissa, mutta silti monet yllämainituista triggereistä palvelee monien markkinoijien tarpeita riittävällä tasolla.

 

Kumpi on sitten parempi: HubSpot vai MailChimp?

Ennen tätä kysymystä on tärkeämpää kysyä, että mitä asioita toivot automaatiotyökalulta ja mitä haluat sillä saavuttaa?

Käytännössä HubSpot on kokonaisvaltainen markkinoinnin automaatiojärjestelmä, kun MailChimp on sähköpostimarkkinointityökalu, jossa on mukana automaatiotoiminnallisuus.

Jos etsit monipuolista sähköpostimarkkinointityökalua, on MailChimp hyvin varteenotettava vaihtoehto. Muista myös, että MailChimp integroituu hyvin moniin muihin työkaluihin.

Jos etsit markkinoinnin automaatiojärjestelmää, on HubSpot sinulle yksi varteenotettava vaihtoehto. HubSpotin selkeänä vahvuutena on myös se, että kaikki sivustokävijöistä kerättävä tieto on yhdessä paikassa, joka tekee markkinoinnin kohdentamisesta ja yksilöinnista entistä helpompaa.

 

LUE MYÖS:

Markkinoinnin automaatio – kolme ensiaskelta menestykseen

Mitä on markkinoinnin (kevyt)automaatio?

 

 

Haluatko keskustella markkinoinnin automaation mahdollisuuksista? Ota yhteyttä meihin, niin keskustellaan lisää!