Inbound-markkinointi

Inbound ja kohdennettu outbound = targetbound

huhtikuuta 27, 2017 1 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Inbound-markkinoinnin ja perinteisen, mainontavetoisen markkinoinnin eli outbound-markkinoinnin välinen vastakkainasettelu on ollut huomattavissa ja aistittavissa jo pitkään. Myynti on pitänyt inboundia konsulttien kotkotuksina ja inbound-heput ovat kyllästäneet sosiaalisen median tilinsä statseilla ja lainauksilla siitä, miten perinteinen markkinointi on tullut tiensä päähän.

Vaikkakin olen itse vahvasti sitä mieltä, että sisältövetoisen markkinoinnin merkitys kasvaa koko ajan, ei maailmaa voi katsoa täysin mustavalkoisesti. Mielestäni tämä korostuu erityisesti puhuttaessa kuluttajamarkkinoinnista.

Inbound ja outbound eivät sulje toisiaan kokonaan pois

Yksi yleinen väärinkäsitys on se, että yrityksen pitäisi valita jompikumpi. Mielestäni asia ei ole näin. Vaan markkinoijan tulee rakentaa markkinoinnin keinot ja toimenpiteet sen pohjalta mistä saadaan parhaiten tuloksia. Monissa yrityksissä tämä tarkoittaa inbound- ja outbound-markkinoinnin järkevää yhdistämistä.

Muutos ei tapahdu yhdessä yössä

Inbound-markkinointiin siirtyminen ei tapahdu nappia painamalla, vaan vaatii suunnitelmallista työtä. Kun inbound-markkinointi aloitetaan, ei käynnissäolevia markkinointitoimenpiteitä ja -tekemistä kannata  lopettaa kuin seinään. Vaan ennemminkin katsotaan tulevaisuuteen ja asetetaan tavoite sille, mitkä inboundin ja outboundin roolit ja painotukset ovat tulevaisuudessa.

Inbound + kohdennettu outbound = targetbound

Kuvailtakoon yhtä tapaa ajatella markkinointia ja myyntiä termillä target-bound.

Target-bound on tavoitteellista markkinointia, joka pyrkii yhdistämään inbound-markkinoinnin ja kohdennetun ja käyttäytymiseen perustuvan mainonnan. Ajatuksena on siis rakentaa perinteinen markkinointi- ja myyntiputki niin, että tekemistä tuetaan oikeissa kohdissa oikeanlaisilla sisällöillä, joiden promootiota tehostetaan kohdennetulla mainonnalla. Kuten esimerkiksi hakusanamainonnalla, kohdennettulla Facebook-mainonnalla tai uudelleenmarkkinoinnilla (remarketing).

Painotus on siis inbound-markkinoinnissa, mutta kohdennetun mainonnan ratkaisuilla promotoidaan markkinoinnin sisältöjä relevanteille kontakteille.

Käytännön esimerkkinä kohdennetusta mainonnasta on esimerkiksi Facebookin mukautetut kohderyhmät, joiden avulla voit promotoida sisältöjäsi esimerkiksi jo sivustollasi käyneille ihmisille. Voit myös rakentaa omasta sähköpostirekisteristäsi mukautetun kohderyhmän ja kohdentaa mainontaa sen perusteella.

Sisältöjen promootio mainonnan keinoin on alihyödynnetty potentiaali, jota markkinoijien tulisi hyödyntää entistä monipuolisemmin.

Miten hyödyntää web-analytiikkaa sisältöjen mittaamisessa? Lataa opas!

Lataa analytiikkaopas