Inbound-markkinointi| sisällöntuotanto

Konversiosisällöt ohjaavat eteenpäin ostoprosessissa

maaliskuuta 6, 2018 2 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Blogeja, videoita, infografiikkaa. Nämä ovat esimerkkejä sisältömuodoista, jotka ovat yhä keskeisempi osa yritysten markkinointia. Mutta riittääkö tämä?

Konversiosisällöt ovat nimensä mukaisesti sisältöjä, joiden kautta satunnainen verkkosivustokävijästä tulee tunnistettu kontakti. Saadakseen kiinnostavaa tietoa tai lisämateriaalia yrityksen tuotteista/palveluista, kävijä jättää yhteystietonsa.

Konversiosisältöjä ovat muun muassa:

  • Ladattavat materiaalit (kuten oppaat, checklistit, esitteet)
  • Testit ja kyselyt
  • Laskurit
  • Sähköpostiohjelmat (esim. vinkkisarja sähköpostiin)
  • Webinaarit

Konversiosisältöjen sisältömuotoja on siis olemassa monia erilaisia ja monesti vain mielikuvitus on rajana näiden eri muotojen hyödyntämisessä.

Ladattavat sisällöt pitävät pintansa

“Eikös ne oppaat ole so last season?” “Mä en kyllä ainakaan lataile mitään oppaita.” Nykypäivänä moni markkinoija pohtii sitä, missä muodossa sisältö (myös konversiosisältöjä) tulisi tuottaa.

Ladattavat oppaat ja muut vastaavat materiaalit ovat säilyttäneet suosionsa näihin päiviin saakka ja tulevat tekemään sitä varmasti jossain määrin myös tulevaisuudessa. Jos olet esimerkiksi suunnittelemassa omakotitalon rakentamista, voi hyvin jäsennelty ja kattava pdf-nivaska olla juuri sinulle sopiva sisältömuoto. Joillekin on vielä tänäkin päivänä myös tärkeää, että materiaalin voi halutessaan tulostaa.

Oppaiden osalta on myös nähtävissä selkeä kehitys entistä kompaktimpiin sisältöihin, kuten muistilistoihin, vertailutaulukkoihin ja niin edelleen. Eli sen sijaan, että oletetaan asiakkaan kahlaavan läpi 30 sivun eepos, tarjotaan eri sisällöt hänelle sopivina palasina.

 

Interaktiiviset sisällöt antavat tilaa luovuudelle

Sisältövetoisen inbound-markkinoinnin sisältöjen ei tarvitse olla tylsiä. Jos verkkosivustosi ainoa tapa aktivoida asiakkaitasi on “Jätä tarjouspyyntö. Soitamme sinulle joskus.”-tyyppinen lomake, voit olla varma, että sivustollasi on koko ajan kävijöitä, jotka sinun olisi mahdollista aktivoida muilla keinoilla.

Interaktiiiviset sisällöt ovat monella tapaa kiinnostava ja monipuolinen sisältömuoto, myös konversiomielessä. Kuluttajan ollessa itse aktiivinen ja tehdessään esimerkiksi valintoja, pystytään hänelle tarjoamaan juuri häntä kiinnostavaa sisältöä. Esimerkiksi erilaiset testit, kyselyt tai laskurit ovat hyviä esimerkkejä interaktiivisista konversiosisällöistä.

Myös sähköpostimarkkinointi muuttaa koko ajan muotoaan. Yksi selkeä kehityspolku on se, että perinteisten, massapostitukseen perustuvien uutiskirjeiden sijaan erilaiset sähköpostitse jaettavat vinkkisarjat ja -sisällöt yleistyvät.

Webinaarit ovat tähän mennessä olleet enemmänkin B2B-markkinoinnin juttu, mutta on ollut piristävää huomata, että myös kuluttajamarkkinoinnin puolella markkinoijat järjestävät entistä enemmän webinaareja.

 

Mistä ideoita konversiosisältöihin?

Okei. Eri sisältömuotoja on paljon ja konversiosisältöjä pitäisi sivustolla olla. Mutta mistä ideoita? Konversiosisältöjen suunnittelu ei sinäänsä eroa muusta sisältösuunnittelusta. Lähde liikkeelle seuraavista asioista:

  1. Tavoitteet: mikä on konversiosisällön tavoite?
  2. Ostajapersoonien määrittely: kenelle konversiosisältö on suunnattu?

Kun nämä ovat tiedossa, on helpompaa myös pohtia, mihin muotoon konversiosisältö tulisi tehdä ja mitkä ovat sisällön keskeiset pointit.

Lähde liikkeelle ostajapersoonista. Lataa muistilista ostajapersoonien luontiin!