Analytiiikka

KPI-mittarit ovat yrityksen markkinoinnin kojelauta

helmikuuta 10, 2017 3 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Nykyaikaista markkinointia ei voi tehdä ilman markkinoinnin mittaamista. Ja mittaaminen on turhaa ilman tavoitteita ja tavoitteista johdettuja käytännön mittareita. Kuulostaa järkevältä. Käytännön tasolla yritykset kokevat kuitenkin haasteita esimerkiksi markkinoinnin tavoitteiden asettamisessa ja siinä miten KPI-mittarit valitaan.

Millainen on hyvä markkinoinnin tavoite?

Yksi keskeinen asia on liiketoimintalähtöisyys. Yrityksen markkinoinnin tavoitteet eivät voi olla ”irrallisia”, vaan niiden pitää rakentua koko yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden kautta.  Jos jääkiekkojoukkueen tavoitteena on voittaa otteluita, ei tähän tavoitteeseen päästä ainoastaan sillä, että hyökkääjät tekevät maaleja. Vaaditaan myös, että puolustus toimii ja maalivahtipeli on kunnossa.

Smart-tavoite helpottaa tavoitteiden määrittelemistä

Usein markkinoinnin tavoitteista ja mittaamisesta puhuttaessa viitataan muun muassa professori Peter Druckerin kuuluisaksi tuomaa SMART-ajattelua, jonka mukaan tavoitteen tulee olla:

  • Specific
  • Measurable
  • Attainable
  • Relevant
  • Time-bound

Hyvä tavoite on:

1. Selkeä (specific)

Selkeästi määritelty on puoliksi saavutettu. Selkeä tavoite ottaa kantaa muun muassa siihen, mitä halutaan saavuttaa, missä ajassa ja keitä tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan.

Esimerkki selkeästä tavoitteesta: Haluamme kasvattaa verkkosivustomme kautta tulevien kuukausittaisten liidien määrää sadasta kahteen sataan vuoden 2018 loppuun mennessä.

2. Mitattava (measurable)

Miten tiedät, että olet saavuttanut tavoitteesi? Vastataksesi tähän kysymykseen, tavoitteen mitattavuus on tärkeää.

Esimerkki tavoitteen mitattavuudesta: Verkkosivuston tarjouspyyntölomakkeita lähettäneiden määrä kuukaudessa.

3. Saavutettavissa oleva (attainable)

Rimaa ei tietenkään kannata laskea liian alas, mutta turhan epärealistinen tavoite ei motivoi sinua edes yrittämään. Tärkeää on siis asettaa myös markkinoinnin tavoitteet niin, että mahdollisuudet niiden saavuttamiseen ovat realistiset.

4. Relevantti (relevant)

Miksi tämä tavoite ja sen saavuttaminen on tärkeää? Mitä hyötyä siitä on minulle? Nämä ovat kysymyksiä, joihin vastaamalla pystyt varmistamaan, että asetettu tavoite on relevantti liiketoiminnallesi.

Verkkosivuston kautta saatujen laatuliidien määrä on yksi esimerkki relevantista mittarista. Jos saat verkosta enemmän laadukkaita liidejä, on sinulla enemmän mahdollisuuksia kasvattaa yrityksesi myyntiä.

5. Aikaan sidottu (time-bound)

Mikään tavoite ei toteudu ”tulee jos on tullakseen”-mentaliteetilla vaan tavoitteelle tulee asettaa aikataulu ja takaraja, jolloin tavoitteen tulee olla saavutettu.

Markkinoinnin mittaaminen ja KPI-mittarit

Jotta tavoitteiden toteutumista voidaan seurata, pitää tekemiselle valita ja asettaa käytännön mittarit. Suorituskyvyn mittarit (Key Performance Indicators = KPI) ovat yrityksen asettamia tunnuslukuja, joiden avulla seurataan muun muassa liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin kannattavuutta ja kehitystä.

Markkinoinnin KPI-mittarit toimivat siis eräänlaisena markkinoinnin kojelautana pitäen yrityksen ajan tasalla matkalla kohti tavoitetta.

Markkinoinnin KPI-mittareiden valinnassa on hyvä muistaa muutama asia:

1. Vähemmän on enemmän. Älä valitse liian montaa mittaria, vaan valitse ennemmin muutamia, jotka istuvat parhaiten tavoitteesi mittaamiseen.

2. Varmista, että kaikki tarvittava tieto on saatavilla ja ajantasaista.

3. Kaikkien yrityksessä on ymmärrettävä tavoite. Mittarit ovat vain seurantavälineitä.

Pureutuaksemme käytännön tasolle, keräsimme yhteen esimerkkejä markkinoinnin KPI-mittareista mukaillen muun muassa eri canvas-malleja. Kokoamassamme esimerkissä keskitytään erityisesti yrityksen verkkosivustoon ja asiakkaan ostoprosessiin liittyviin mittareihin. Esimerkissä olemme jaotelleet verkkosivuston KPI-mittareita eri ryhmiin mittarin tavoitteen ja ostoprosessin vaiheen mukaan.

Markkinoinnin KPI-mittarit auttavat tavoitteen seurannassa

Klikkaa kuvasta isommaksi

KPI-mittarien tavoitteet olemme jakaneet brändi-, sisältö- ja liiketoimintamittareihin ja ostoprosessin vaiheet tavoittamiseen, konvertoimiseen ja sitouttamiseen. Tämän pohjalta syntyvä taulukko on yksi kätevä tapa havainnollistaa ja hahmottaa esimerkiksi yrityksen markkinoinnin ja verkkosivuston mittareita.

Lue myös: Google-työkalut – 9 ilmaista työkalua markkinoijalle ja Liidiä mä metsästän – mutta mikä on liidi?

Haluatko saada lisää ideoita ja vinkkejä sisältöjesi ja markkinointisi mittaamiseen? Ota tästä maksuton Sisältömarkkinoijan analytiikkaopas!

Lataa analytiikkaopas