sähköpostimarkkinointi| Markkinoinnin automaatio

MailChimp ja sähköpostimarkkinointi: Mitä, miksi ja miten?

toukokuuta 11, 2017 4 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Joko sinä olet päässyt heittämään yläfemmoja apinan kanssa? Mitä että!?! Jos tutustut tarkemmin MailChimp-nimiseen sähköpostimarkkinointityökaluun, tiedät miten yläfemmat ja apina liittyvät markkinointiin.

MailChimp on maailman suosituin sähköpostimarkkinointityökalu (15 miljoonaa käyttäjää ympäri maailman). MailChimp on viimeisten vuosien aikana kehittynyt yhä monipuolisemmaksi markkinointityökaluksi.

Miksi MailChimp on hyvä työkalu sähköpostimarkkinointiin?

Miksi MailChimp on saavuttanut asemansa maailman suosituimpana sähköpostimarkkinoinnin työkaluna? Keräsimme yhteen muutamia keskeisiä kokemuksia MailChimpin käytöstä.

Helppokäyttöisyys

MailChimp on todella helppokäyttöinen ja käyttöliittymältään selkeä. Muun muassa sähköpostiviestien ja uutiskirjeiden luontiin löytyy paljon valmiita pohjia eli templateja. Itse sisällön muokkaaminen, viestien testaaminen ja lähettäminen on helppoa.

MailChimpista löytyy myös paljon ohjeita, vinkkejä ja muuta materiaalia, joiden avulla saat vielä paremman ymmärryksen työkalun käyttämisestä.

Monipuoliset ominaisuudet

Kyseessä on todella monipuolinen työkalu. Käytännössä työkalun toiminnallisuudet voi jakaa kolmeen pääryhmään:

  • Markkinointirekisterin hallinta ja keruu
  • Sähköpostiviestien suunnittelu, lähetys ja raportointi
  • Automaatio

Markkinointirekisterin hallinta on MailChimpissa helppoa. Voit luoda eri osoitelistoja, segmentoida niitä tai luoda eri ryhmiä erilaisiin kriteereihin perustuen (esim. demografia, käyttäytyminen jne). MailChimp pitää myös suhteellisen hyvin rekisterisi ajan tasalla, työkalu poistaa mm. automaattisesti osoitteet, jotka eivät ole käytössä (hard bounce).

Sähköpostiviestien suunnittelu ja lähetys on MailChimpilla todella helppoa. Työkalusta löytyy paljon valmiita viestipohjia, joita on helppo muokata simppelillä editorilla. Lähetyksen osalta työkalu opastaa ja ohjeistaa aika hyvin käyttäjää, jos esimerkiksi joitakin tärkeitä tietoja on vielä määrittelemättä.

Myös viestin testaaminen on suhteellisen helppoa: voit käyttää esikatselutoimintoa tai lähettää testiviestejä haluamaasi sähköpostiosoitteeseen. Viestien lähetys on myös mahdollista ajastaa.

MailChimpin kehittelemät automaatiotoiminnallisuudet ovat saaneet monet markkinoijat kiinnostumaan entistä enemmän MailChimpista. Käytännössä automaatiopuolella MailChimp tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet. Lisää automaatiosta myöhemmin tässä jutussa.

Järkevä hinta

MailChimpin hinnoittelu on todellä järkevä: ilmaisversiota voi käyttää maksutta aina 2000 kontaktiin saakka. Toukokuun 2017 jälkeen myös automaatiotoiminnallisuudet sisältyvät tähän ilmaisversioon (aiemmin vaativat maksullisen MailChimp Pron).

Kun rekisterin koko ja lähetysmäärät kasvavat, muuttuu käyttö maksulliseksi. Mutta tämän maksullisen MailChimp Pron hinnoittelu on varsin kilpailukykyinen. Esimerkiksi 20 000 sähköpostiosoitteen rekisterillä lisenssin kuukausimaksu on 150 dollaria.

Integroitavuus

Ei liene yllätys, että MailChimp on myös työkalu, johon moni muu työkalu ja palvelu haluaa rakentaa integraatiota. Koska kyseessä on maailman suosituin sähköpostityökalu. Käytännössä MailChimp integroituu suurimpaan osaan muita palveluja ja työkaluja.

Ei siis enää loputtomasti manuaalisesti exportattavia exceleitä ja rekisterien manuaalista siirtelyä.

Uudet ominaisuudet

MailChimp kehittää työkaluaan koko ajan aktiivisesti ja sekä parannuksia että uusia ominaisuuksia julkaistaan tasaisin väliajoin. MailChimpin etu on myös se, että uudet ominaisuudet eivät rajoitu pelkästään työkalun sisäisiin ominaisuuksiin ja parannuksiin, vaan kehitystä tapahtuu koko ajan muun muassa palvelun integroitavuuden puolella.

Mitä MailChimpistä puuttuu?

MailChimpin yksi selkeimmistä puutteista on sähköpostikeskeisyys. Eli vaikkakin palvelu tuntuu monipuolistuvat ja kehittyvän koko ajan, ei palvelu vielä pysty suoraan haastamaan markkinoinnin automaatiojärjestelmiä esimerkiksi käyttäjän verkkokäyttäytymisen hyödyntämisessä.

Monille markkinoijista käyttötuki ja -apu on hyvin tärkeää. Tämä on myös yksi seikka, joka vaikuttaa työkalun valintaan. MailChimp tarjoaa asiakastukea ensisijaisesti verkossa ja vielä englannin kielellä.

Sähköpostiautomaatio MailChimpillä

MailChimp tarjoaa myös kattavan valikoiman toiminnallisuuksia sähköpostiautomaatioon. Ja mikä hienointa, MailChimp julkisti toukokuussa 2017 tiedon, että automaatiotoiminnallisuudet ovat saatavilla myös ilmaisversion käyttäjille (aikaisemmin vain maksullisissa versioissa).

MailChimp tarjoaa erilaisia automaatioita eri käyttötilanteiden mukaan. Esimerkiksi jos sinulla on verkkokauppa tai myyt softaa verkossa, löytyy MailChimpistä erilaisia, rakenteiltaan valmiita, automaatiokampanjarunkoja. Automaatiokampanjan voi yhtä hyvin rakentaa täysin alusta saakka itse.

Automaatioiden rakentaminen ja hallinta on helppoa, sillä automaatioviestit rakennetaan samalla idealla kuin tavalliset uutiskirjeetkin.

Lue myös: Markkinoinnin automaatio ei toimi! Shokkipaljastus – katso kuvat! ja Mitä on markkinoinnin (kevyt) automaatio?

Vinkkejä MailChimpin käyttöön

Kuten mainittua, MailChimpin käyttö on helppoa ja työkalusta löytyy paljon erilaisia toiminnallisuuksia. Keräsimme yhteen muutamia hyväksi havaittuja vinkkejä ja jippoja, joilla saat MailChimpista vielä enemmän irti.

Segmenttien ja ryhmien käyttö

Segmentointi MailChimpin avulla

Tietyn osoitelistan segmentointi esimerkiksi demografian tai aiemman käyttäytymisen pohjalta on helppoa.

Monille markkinoijista uutiskirjeiden koostaminen ja lähettäminen ovat tuttua puuhaa, joko MailChimpia tai jotain muuta työkalua hyödyntäen. Sähköpostiviestinnän segmentointi on asia, joka monesti jää vähemmälle huomiolle. Segmentoinnin etuna on se, että viestien sisältöä pystytään kohdentamaan esimerkiksi vastaanottajan demografian tai käyttäytymisen mukaan.

Ryhmä (group) on helppo tapa ”pilkkoa” osoitelista pienempiin ryhmiin esimerkiksi sen mukaan, onko uutiskirjeen tilaaja ilmoittanut olevansa mies vai nainen.

Segmentti (segment) taas mahdollistaa listan jakamisen eri segmentteihin esimerkiksi vastaanottajan aiemman käyttäytymisen pohjalta.

Yleisesti ottaen ryhmiä ja segmenttejä suositellaan käyttämään entistä aktiivisemmin. Tällöin pystytään sekä tekemään entistä kohdennetumpaa sähköpostimarkkinointia että helpotetaan rekisterinhallintaa, kun ei tarvitse hallinnoida monia eri listoja.

Liidien pisteytys

Liidien pisteytys MailChimpin avulla

Voit määrittää eri lomakkeillesi tietyn piilotetun arvon, jonka mukaan liidien pisteytystä voidaan tehdä.

Liidien pisteytys on keskeinen osa liidien hallintaa. Osa liideistä on ”lämpimämpiä” kuin toiset. Liidien pisteytysmallit ja niiden hyödyntäminen ovat hyvin keskeinen osa inbound-markkinointia ja markkinoinnin automaatiota.

MailChimpin avulla myös perustasoinen liidien pisteytys on mahdollista. Käytännössä tämä onnistuu hyödyntämällä MailChimpissä olevan osoitelistasi lomakekenttiä ja tarkemmin sanottuna piilotettuja kenttiä.

Homma toimii siis näin:

  • Valitse osoitelista (list), johon haluat pisteytyksen lisätä
  • Avaa osoitelistan kenttien hallinta (Settings —> List fields and merge tags)
  • Lisää uusi kenttä (Field label) nimeä se esimerkiksi ”liidin vaihe” ja varmista, että kenttä on piilotettu (ota pois rasti sarakkeesta ”Visible”)
  • Määrittele haluamasi arvo, esim. ”KUUMA”.

Käytännössä tällä tavalla voit määrittää esimerkiksi, että tuote-esitteesi latauslomakkeessa piilotettuna liidin pisteytyksenä on ”kuuma” ja esimerkiksi uutiskirjeesi tilaava liidi on ”semilämmin”. Eli luodessasi uusia lomakkeita, voit määritellä piilotetun kentän (hidden field) avulla liidille pisteytyksen.

Lue myös: Liidien keruu – 4 elementtiä ja Liidiä mä metsästän – mutta mikä on liidi?

Käytä integrointiin Zapier-palvelua

Yksi viimeaikoina suurta suitsutusta saanut työkalu on Zapier. Käytännössä Zapier on verkkoalusta, jonka avulla sinä voit integroida eri työkaluja yhteen ja säästää aikaa. MailChimpin käytön näkökulmasta Zapier on todella hyvä apu. Voit esimerkiksi siirtää kontakteja automaattisesti eri palveluista MailChimpiin Zapierin avulla.

Miten kytkeä sähköpostimarkkinointi osaksi tuloksellisen markkinoinnin tekemistä? Lataa inbound-markkinoinnin opas!

Lataa inbound-markkinoinnin tietoisku