Inbound-markkinointi| Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatio – kolme ensiaskelta matkalla menestykseen

helmikuuta 19, 2017 2 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Markkinoinnin automaatio on yksi tämän hetken kuumimmista trendeistä markkinoinnin ja myynnin saralla. Kaikki haluavat osansa tästä ”maagisesta ilmiöstä”, joka takoo yritykselle liidejä ja liikevaihtoa taukoamatta. Mutta onko asia näin yksinkertainen?

Hypen ja innostuksen keskellä voi moni markkinoinnin automaation kannalta tärkeä asia jäädä liian vähälle huomiolle. Siksi asiaa onkin hyvä lähestyä ”perusasiat kuntoon”-mentaliteetilla.

Markkinointiautomaatio, tuo aikamme kehruu-Jenny

Kehruu-Jenny, kehruukone, joka lähes kahdeksankertaisti langan kehräämisen tehokkuuden, oli yksi teollisen vallankumouksen ilmentymä 1700-luvun Englannissa.

Markkinoinnin automaatiosta on tulossa eräänlainen digitaalisen ajan kehruu-Jenny. Sen on ennustettu tehostavan digitaalista markkinointia ja myyntiä ennennäkemättömällä tavalla. Ja parhaimmillaan sitä se tekeekin.

Markkinointiautomaatio ei ole kuitenkaan itsessään ratkaisu, vaan kokonaisvaltainen ajattelutavan muutos. Siksi on tärkeää pyrkiä pois työkalukeskeisyydestä ja keskittyä enemmän siihen, miten markkinoinnin automaatio tuodaan osaksi tavoitteellista ja liiketoiminnan tavoitteista johdettua markkinointia.

Markkinointiautomaation kolme ensiaskelta

Uudet lelut ovat aina kivoja. Markkinointiautomaatio on helposti asia, jonka ympärillä pyörivä pöhinä saa meidät innostumaan. ”Minäkin haluan uuden lelun käyttööni!”

Mutta ennen markkinoinnin automaation käyttöönottoa, pitää yrityksen pystyä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Missä minä olen nyt?

Ensimmäiseksi on saatava realistinen kuva tämänhetkisestä tilanteesta. Mikä on liiketoimintani tila? Miten mittaan tällä hetkellä markkinointiani ja tuottaako markkinointi tuloksia?

Ymmärrys liiketoiminnan tilasta

Onnistuakseen yrityksen sisällä tulee olla yhtenäinen näkemys ja ymmärrys siitä, mitä markkinoinnin automaatio on, mitä se vaatii yritykseltä ja mitä sen avulla halutaan saada aikaiseksi.

Data

Monesti yritysten data on hajallaan monissa eri paikoissa. On CRM-järjestelmää, uutiskirjetyökalua, markkinointiluparekistereitä. Osa datasta on ehkä vielä excelissä jonkun työntekijän koneella.

Ennen kuin markkinoinnin automaatiojärjestelmän käyttöönottoa voidaan tehdä, pitää pystyä määrittelemään mihin yrityksen ydintieto tallennetaan. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä ei ole ole oikea paikka tähän, vaan teknisesti suositeltavaa on rakentaa integraatio automaatiojärjestelmän ja master data -järjestelmän välille.

 

2. Missä haluan olla?

Markkinoinnin automaatio vaatii suunnitelmallisuutta. Ja selkeän tahtotilan siihen, mitä halutaan saada aikaiseksi. Eli yrityksen pitäisi pystyä piirtämään visio, aikataulutus ja määrittelemään liiketoiminnan metriikka, jolla tuloksellisuutta mitataan. Ajallisesti on hyvä katsoa esimerkiksi 24 tai 36 kuukauden päähän.

3. Olenko valmis sitoutumaan ja investoimaan markkinoinnin automaatioon?

Tärkeä kysymys. Ja tällä en tarkoita nyt markkinoinnin automaatiojärjestelmän lisenssiä. Vaan kokonaisvaltaisen muutoksen läpivientiä ja sitoutumista siihen. Järjestelmän osuus koko markkinoinnin automaation vaatimasta investoinnista on usein hyvin pieni, vain noin 20%. 

Suurin osa investoinnista tulee inbound-markkinoinnin ja markkinoinnin automaation ”arjen” pyörittämisestä. Sisällön suunnittelua ja tuotantoa, markkinoinnin automaatiotoimenpiteiden toteutusta, optimointia ja tulosten seurantaa. Tähän kaikkeen pitää olla valmis investoimaan, oli kyseessä sitten yrityksen sisäinen resurssi tai ulkopuolelta hankittava palvelu.

Yksi huomio on myös se, että suurin osa markkinoinnin automaatiojärjestelmistä, kuten esimerkiksi HubSpot, toimii ns. vuositilausmallilla. Tässä taustalla myös osaltaan se ajatus, että markkinoinnin automaatio vaatii sitoutumista eikä sitä kannata lähteä lähestyä ”kokeillaan pari kuukautta”-ajatuksella. Suurin osa automaatiojärjestelmistä tarjoaa ilmaisia kokeilujaksoja ja laajan skaalan erilaisia materiaaleja, joten täysin sikaa säkissä ei tarvitse lähteä hankkimaan.

markkinoinnin-automaation-askeleet-pieni

 

Kun olet vastannut näihin kysymyksiin, olet valmis siirtymään ns. käytännön asioihin, kuten markkinoinnin automaatiojärjestelmän valintaan. Tietenkin voit jo prosessin aikana voit tutustua eri järjestelmiä, mutta tämä ei missään nimessä ole ensimmäinen ja tärkein asia.

Markkinoinnin automaatio ei ole automaattista markkinointia

Kuten mainittua, markkinoinnin automaatio ei itsessään ole liidiautomaatti tai markkinoinnin pelastaja. Onnistuakseen automaatio vaatii liiketoimintalähtöisen suunnitelman ja paljon jatkuvaa sisällöntuotantoa ja toiminnan kehittämistä.

Inbound-markkinointi tarjoaa hyvän viitekehyksen yhä yksilöidymmän ja asiakaslähtöisemmän markkinoinnin tekemiseen. Tässä viitekehyksessä markkinoinnin automaatio toimii hyödyllisenä taktiikkana ja työkaluna. Automaation avulla tavoitat asiakkaasi juuri oikealla sisällöllä, juuri oikeaan aikaan.

 

Miten rakentaa markkinointi kestävämmälle pohjalle inbound-markkinoinnin ja automaation avulla? Lataa inbound-markkinoinnin tietoisku!

inbound-markkinoinnin tietoisku