Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaation trendit – miten automaatio muuttaa markkinoijan arkea?

syyskuuta 5, 2018 3 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Markkinoinnin automaatio on ollut viime vuodet yksi digitaalisen markkinoinnin ja myynnin lempilapsista. Ihmiset (oli kyseessä sitten kuluttaja tai yrityspäättäjä) haluavat entistä kohdennetumpaa sisältöä ja viestintää ja markkinoinnin automaatio on yksi keskeinen työkalu tämän haasteen ratkaisemisessa.

Mutta mitä uskomme markkinoinnin automaation pelikentällä tapahtuvat lähitulevaisuudessa? Listasimme tähän 6 keskeistä ajatusta aiheeseen.

1. Verkkosivuista tulee älykkäämpiä

Olet ehkä kuullut sanonnan “verkkosivustosi on paras tai huonoin myyjäsi”. Tällä hetkellä yritysten verkkosivustojen ja verkkopalveluiden osalta on nähtävissä huikea hyödyntämätön potentiaali. Se on verkkosivustojen personointi ja sisällön kohdentaminen datan avulla.

Otetaan käytännön esimerkki: Väitän, että 97 prosenttia suomalaisten yritysten verkkosivustojen etusivuista näyttää täysin samalla riippumatta siitä kuka verkkosivustoa selailee. Eli esimerkiksi jo olemassaoleville asiakkaille ja potentiaalisille uusille asiakkaille näytetään täysin samanlaista sisältöä.

Verkkosivustokävijöiden käyttäytymisen ja aktiviteettihistorian tunnistaminen avaa lähes rajattomat mahdollisuudet entistä parempien verkkopalvelukokemusten ja kohdennetumman markkinoinnin tekemiseen.

Tulevaisuudessa on nähtävissä, että verkkosivustojen julkaisujärjestelmät ja markkinoinnin automaatiojärjestelmät sulautuvat entistä enemmän toisiinsa. Toki esimerkiksi markkinoinnin automaatiojärjestelmä HubSpot tarjoaa omaa sisällönhallintajärjestelmäänsä (HubSpot COS), mutta laaja esiinmarssi CMS-markkinassa voi olla hankalaa avoimen lähdekoodin ollessa entistä vahvemmin monien yritysten agendalla. Silti uskon, että HubSpotin kaltaiset pelurit tulevat tarjoamaan markkinoijille entistä helpompia mahdollisuuksia ja työkaluja verkkosivustojen parempaan personointiin.

2. Markkinoinnin automaatiojärjestelmä = markkinoinnin toolkit

Yksi työkalu verkkosivuston ylläpitoon, yksi työkalu somepäivityksiin, yksi työkalu sähköpostimarkkinointiin ja niin edelleen. Markkinoijan arjen haasteena on usein se, että käytössä on todella paljon erilaisia työkaluja ja järjestelmiä. Kun käytössä on monta eri järjestelmää, on kokonaisuuden hahmottaminen hankalaa ja myös data on hajanaisesti monessa eri paikassa.

Monen markkinoinnin automaatiojärjestelmän keskeinen valttikortti myös tulevaisuudessa tulee olemaan se, että monet markkinoilla olevista automaatiojärjestelmistä “niputtavat” markkinoinnin ja myynnin työkalut yhteen. Tällöin esimerkiksi kaikki sähköpostimarkkinointiin, kampanjoiden luontiin, mainonnan hallintaan tai verkkosivuston ylläpitoon liittyvät toimenpiteet voidaan enemmän tai vähemmän hoitaa yhden työkalun kautta. Ja mikä parasta, kaikki saatava data on yhdessä paikassa.

 

3. Markkinoinnin automaatio oppii ja hyödyntää tekoälyä

Markkinoinnin automaatio ei ole automaattista, vaan se vaatii myös toimiakseen paljon suunnittelua ja käytännön työtä. Eli ihminen antaa järjestelmälle eräänlaiset toimintaraamit ja ehdot, joiden pohjalta järjestelmä toimii mikäli nämä ehdot täyttyvät.

Hyvin mielenkiintoista tulee olemaan se, miten tekoäly tulee muuttamaan markkinoinnin automaatiojärjestelmiä tulevina vuosina. Jo nyt monissa automaatiojärjestelmissä hyödynnetään esimerkiksi ennakoivan eli prediktiivisen laskennan malleja, esimerkiksi liidien pisteytyksessä.

Tekoäly tulee muokkaamaan tapaamme hyödyntää markkinoinnin automaatiota – manuaalisen optimoinnin ja “twiikkauksen” määrä vähenee ja järjestelmät oppivat kontaktien käyttäytymismalleista ja tekevät entistä itsenäisemmin toimenpiteitä. Toki edelleen ihmisen näkemyksiä ja suunnitelmia tarvitaan.

Chatbotien esiinmarssi on yksi hyvä esimerkki siitä, miten tekoäly on entistä vahvemmin läsnä markkinoinnissa.

4. Omnichannel = buzzwordista käytäntöön

Omnichannel on termi, joka vilisee yhä useammassa markkinointiin ja myyntiin liittyvässä keskustelussa. Omnichannel-markkinoinnin perusajatuksena on se, että markkinoija pystyy keräämään asiakkaasta ja hänen käyttäytymisestään tietoa kaikista eri konktaktipisteistä, oli kyseessä sitten verkkokauppa, myymälä tai vaikkapa tapahtuma. Näin markkinoinnin viestiä ja sisältöjä pyritään kohdentamaan ja yksilöimään kaikista eri kontaktipisteistä saatavan tiedon perusteella.

Markkinoinnin automaatiolla on entistä tärkeämpi rooli omnichannel-markkinoinnin moottorina, etenkin kuluttajamarkkinoinnissa. Hyödyntämällä markkinoinnin automaatiojärjestelmien mahdollistamia älykkäitä sisällön kohdentamiseen ja personointiin liittyviä toimintoja voidaan omnichannel-markkinointi viedä piirustuspöydältä käytäntöön.

5. Sana integraatio on kaikkien huulilla

Markkinoinnin ja myynnin järjestelmien evoluutiossa on nähty yksi selkeä trendi viimeisen 10 vuoden aikana. Se on järjestelmien integroitavuus. Ennen sana integraatio nosti hien monen bisnespäättäjän otsalle, sillä integraatiot olivat useimmiten monimutkaisia räätälöintiprojekteja (lue: rahaa paloi tuhottomasti).

Nykyään järjestelmien integroitavuus yrityksen muihin järjestelmiin on monen järjestelmäprojektin tärkeimpiä lähtokohtia. Toki oman haasteensa tähän asettaa historian tuoma painolasti: monissa yrityksissä on käytössä vanhoja järjestelmiä, joiden integroitavuus voi olla työlästä.

Markkinoinnin ja myynnin automaatiojärjestelmien toimittajat, kuten esimerkiksi HubSpot ja Salesforce ovat panostaneet paljon järjestelmiensä integroitavuuden kehittämiseen. Esimerkiksi HubSpotilla on satoja valmiita eri intergaatioita erilaisiin järjestelmiin (esim. CRM). Lisäksi pilvipohjaisten iPaaS (Intergration as a Service) -palveluiden tarjonta kasvaa koko ajan. Tällaiset “integraatio palveluna”-työkalut ovat kuukausi- tai vuosimaksullisia palveluita, joten myös investointi jakautuu pidemmälle aikavälille ja suuria kertainvestointeja järjestelmään ei tarvita. Tällaisista integraatioplatformeista hyvänä esimerkkinä on Bedrock, jonka avulla voit integroida järjestelmiä helposti ja luotettavasti ilman järeitä kertainvestointeja.

6. Hyvä sisältö tärkeää, myös markkinoinnin automaatiossa

Vaikka markkinoinnin automaatio nimensä mukaisesti tehostaa ja automatisoi markkinoinnin prosesseja, hyvän sisällön merkitystä ei sovi väheksyä. Markkinoinnin automaatio ilman sisältöä on pelkät raamit. Hyvä sisältö on se, jolla herätetään mielenkiinto ja luodaan yhteys kuluttajan ja markkinoijan välille.

Uskon, että yhä useampi markkinoija lisää panostuksia hyvän sisällön suunnitteluun ja tuotantoon osana asiakkaan ostoprosessia. Eli entistä enemmän mietitään ja tuotetaan sisältöä ostoprosessin eri vaiheisiin eikä keskitytä vain tiettyyn ostoprosessin vaiheeseen, kuten uusien asiakkaiden houkutteluun tai prosessin loppupäässä tapahtuvaan konverointiin prospektista asiakkaaksi.

Hyvän sisällön suunnittelu ja tuotanto vaatii yrityksiltä sekä investointeja että rohkeutta kokeilla.

 

Kirjoittaja: Matias Suhonen

 

Haluatko vinkkejä markkinoinnin automaation hyödyntämiseen? Lataa markkinoinnin automaation muistilista.