Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiota suomeksi

kesäkuuta 26, 2017 3 minute read wpenginewpengine

Markkinoinnin automaatio on kaikkialla. Sen tarjoamat mahdollisuudet kiinnostavat markkinoijia, mutta monesti perusasioiden ja termistön osalta keskustelussa on mukana turhan paljon jargonia, jonka merkitys jää monelle vastaanottajalle epäselväksi.

Päätimme korjata asian ja kerätä yhteen markkinoinnin automaatioon liittyviä termejä ja avata niiden merkitykset ihan selkeällä suomen kielellä.

Markkinoinnin automaatio-suomi sanakirja:

 

 

A/B testaus

Markkinoinnin testaamisen taktiikka, jolla testataan, miten erilaiset muutokset ja sisältövariaatiot vaikuttavat saatuihin tuloksiin. Voidaan hyödyntää markkinoinnin automaatiossa muun muassa erilaisten laskeutumissivujen tai sähköpostiviestien testaamiseen. Esimerkki: kokeillaan laskeutumissivulla, miten otsikkoteksti ja nostokuvat vaikuttavat konversioprosenttiin.

API

Ohjelmistorajapinnan eli APIn (Application Programming Interface) avulla voidaan eri järjestelmiä liittää toisiinsa / saada järjestelmän ”keskustelemaan” keskenään. Moniin markkinoinnin automaation järjestelmiin voidaan liittää muita järjestelmiä API-rajapintojen avulla.

CRM-järjestelmä

CRM- eli asiakkuudenhallintajärjestelmä on yrityksen myynnin ja markkinoinnin sydän. Kyseiseen järjestelmään kerätään keskitetysti tiedot yrityksen asiakkaista ja prospekteista sekä yrityksen myynnnistä. Osassa markkinoinnin automaatiojärjestelmistä (kuten HubSpot) löytyy erillinen CRM-järjestelmä. Mutta on tärkeää ymmärtää, että automaatiojärjestelmä ei lähtökohtaisesti ole yhtä kuin CRM-järjestelmä.

CTA

CTA (call-to-action) eli toimintakehoitteet ovat esimerkiksi verkkosivustolla tai sähköposteissa olevia kuva- tai tekstilinkkejä, joiden tarkoituksena on ohjata liikennettä esimerkiksi tietylle laskeutumissivulle.

Drip-kampanjat

Drip-kampanjat ovat ”tipottain” lähetettävistä sisällöistä koostuvia kampanjoita. Useimmiten sähköpostitse lähetettäviä, automatisoituja kampanjoita. Esimerkki: Tilaat tänään uuden sovelluksen käyttöösi. Saat seuraavan kahden viikon sisään sarjan sähköpostiviestejä, joiden tarkoituksena on antaa sinulle lisätietoa ja apua sovelluksen käyttöönottoon.

Dynaaminen lista

Dynaaminen lista on kontaktilista, joka päivittyy automaattisesti tiettyjen määriteltyjen ehtojen pohjalta. Esimerkiksi tietyn yhteydenottolomakkeen kautta kerätyt käyttäjätiedot voidaan asettaa tallentumaan tietylle dynaamiselle listalle.

ESP

ESP eli Email Service Provider. Tarkoittaa sähköpostityökalua tai lähetysjärjestelmää. Markkinoinnin automaatiotyökaluissa sähköpostityökalu löytyy useimmiten sisäänrakennettuna. Sähköpostityökaluista suosituin maailmanlaajuisesti on MailChimp, jonka avulla pystyy myös tekemään automatisoitua sähköpostimarkkinointia.

Evästedata

Kun kävijä vierailee sivustolla, tallennetaan hänen selaimeensa eväste eli cookie. Tämän evästeen avulla kävijän käyttäytymistä sivustolla voidaan seurata eri vierailukertoina. Markkinoinnin automaation hyödyntäminen perustuu evästeisiin.

GDPR

GDPR eli EU:n tietosuoja-asetuksessa säädellään henkilötietojen käsittelyä EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan toukokuussa 2018. Se tulee vaikuttamaan osaltaan muun muassa henkilötietoja sisältävien rekisterien hyödyntämiseen ja ylläpitoon.

HubSpot

HubSpot on yksi maailmam suosituimmista markkinoinnin automaatiojärjestelmistä. Ite wikin tekemän tutkimuksen mukaan HubSpot on Suomen suosituin markkinoinnin automaatiotyökalu. HubSpotin vahvuudet ovat työkalun monipuolisuus, helppo käytettävyys ja hyvät integraatiomahdollisuudet muihin järjestelmiin.

Kontakti

Markkinoinnin automaatio perustuu markkinointiluvallisiin kontakteihin. Kaikkien markkinoinnin automaatiotyökalujen vaatimuksena on se, että yrityksellä on lupa lähettää markkinointiviestejä kontakteille. Ostettujen osoitelistojen käyttäminen on siis kiellettyä.

Liidi

Liidillä tarkoitetaan potentiaalista asiakasta, joka ei ole vielä ostanut tuotettasi tai palveluasi, mutta on ilmaissut kiinnostuksensa. Liidi voi olla esimerkiksi henkilö, joka on ladannut lisämateriaaleja sivustoltasi ja tätä vastaan antanut yhteystietonsa.

Liidien nurturointi

Nurturoinnin tarkoituksena on ohjata liidejä myyntiprosessissa eteenpäin kiinnostavan sisällön avulla. Käytännössä nurturointi on esimerkiksi sähköpostiviestien sarja tai kohdennettuja sisältönostoja sosiaalisen median kanavissa.

Liidien pisteytys

Liidien pisteytys eli lead scoring on tapa jaotella liidejä eri ryhmiin esimerkiksi käyttäytymisen tai myyntivalmiuden mukaan. Liidien pisteytyksen tarkoituksena on siis kertoa, ketkä ovat valmiita ostamaan.

Markkinoinnin automaatio

Se missä vaiheessa ostoprosessia kuluttaja on, tulisi huomioida myös markkinointiviestinnässä. Markkinoinnin automaation tarkoituksena on tehostaa markkinointia yhä oikea-aikaisemmalla ja yksilöidymmällä viestinnällä. Markkinoinnin automaation avulla pyritään tunnistamaan asiakas ja ohjaamaan häntä ostoprosessissa eteenpäin oikeanlaisen sisällön avulla.

MQL

Marketing Qualified Lead (MQL) eli markkinoinnin kvalifioima liidi. Monesti esimerkiksi henkilö, joka on ladannut tietyt konversiosisällöt (esim oppaat) ja osoittanut verkkokäyttäytymisellään kiinnostusta yritystä kohtaan (vierailut tietyilla sivuilla jne.).

Opportunity eli myyntimahdollisuus

Opportunity eli myyntimahdollisuus on henkilö, joka on osoittanut konkreettisesti kiinnostuksensa yrityksen tuotetta tai palvelua kohtaan esimerkiksi tarjouspyynnön tai muun yhteydenottopyynnön muodossa.

Ostajapersoona

Yksi inbound-markkinoinnin peruselementeistä ja liittyy tiiviisti markkinoinnin automaatioon myös. Ostajapersoona on arkkityyppi ostavasta asiakkaastasi ja toimii markkinoinnin ”maalitauluna”.

Staattinen lista

Markkinoinnin automaatio perustuu markkinointiluvallisiin kontakteihin. Staattisella listalla tarkoitetaan kontakti- tai osoitelistaa, jota EI päivitetä automaattisesti.

SQL

Sales Qualified Lead (SQL) eli myynnin kvalifioima liidi. Liidien hallinnassa keskeisenä juttuna on yrityksen markkinoinnin ja myynnin yhteispeli liidien määritelmien luonnissa. Myynnin kvalifioima liidi voi olla esimerkiksi henkilö, joka on ladannut yrityksen sivustolta useampia opassisältöjä ja osoittanut käyttäytymisellään kiinnostusta tuotteen/palvelun hankintaan.

Sähköpostiautomaatio

Sähköpostiautomaatiolla tarkoitetaan aikaan tai toimiin perustuvaa automatisoitua sähköpostiviestintää. Markkinoija voi esimerkiksi lähettää uudelle liidille sähköpostiviestejä automaattisesti sen pohjalta avaako vastaanottaja viestin tai klikkaako hän tiettyjä sisältöjä.

Trigger

Triggereillä tarkoitetaan tiettyjä tapahtumia, jotka ”laukaisevat” esimerkiksi automatisoidun sähköpostiviestin lähetyksen. Trigger voi olla esimerkiksi tietyn lomakkeen täyttäminen tai tuotteen ostaminen.

Workflow

Workflowt eli työkulut on yksi markkinoinnin automaation keskeisistä työkaluista. Ideana on siis se, että workflowlle määritellään logiikka, jonka perusteella kontaktit päätyvät työkulkuun ja kulkevat automaattisesti työkulun läpi.

Esimerkki:

Henkilö lataa dokumentin verkkosivustolta ja täyttää lomakkeen —> hänelle lähetetään automaattisesti sähköpostiviesti, jossa promotaan toista ladattavaa sisältöä. Jos henkilö lataa myös toisen sisällön, päätyy hän automaattisesti myynnin kvalifioimaksi liidiksi (ja workflow lähettää tämän tiedon myynnin sähköpostiin). Jos henkilö ei lataa toista ladattavaa sisältöä, lähetetään hänelle 3 päivän päästä muistutusviesti eri sisällöllä.

Tässä esimerkissä esitellyt toimet tapahtuvat siis automaattisesti määritellyn workflown logiikan mukaan.

 

 

 

 

 

Lataa inbound-markkinoinnin opas!

inbound-markkinoinnin tietoisku