Sisältömarkkinointi| Inbound-markkinointi

Markkinointikampanja muuttaa muotoaan

helmikuuta 8, 2017 2 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Markkinointikampanja on ollut aina yksi markkinoinnin perusyksiköistä. Milloin on puhuteltu kuluttajia tunteisiin vetoavalla tv-mainoksella tai osallistettu ihmisiä arpomalla iPadeja verkossa. Markkinoinnin vuosisuunnitelma on perinteisesti rakennettu kampanjoiden varaan ja kampanjoiden väliset ajat tilkitty erilaisilla jatkuvan näkyvyyden ja taktisen mainonnan toimenpiteillä.

Markkinointikampanjat ovat edelleen osa markkinointia myös tulevaisuudessa, mutta tapamme ymmärtää ja toteuttaa kampanjoita muuttuu.

Lyhyestä rykäisystä pitkäjänteiseen markkinointikampanjaan

Maksetun mainonnan toimenpiteet ovat aiemmin määrittäneet hyvin paljon markkinointikampanjoissa sitä, kuinka pitkään ja missä kampanja näkyy.

Sisältöjen ja sisältömarkkinoinnin ympärillä käyvä pöhinä on tuonut vahvemmin esiin ajatuksen yritysten oman median ja oman markkinointipääoman kehittämisestä. Johtoajatuksena on se, että yrityksen julkaisemalla sisällöllä ei ole viimeistä käyttöpäivää ja oikein toteutettuna se tuottaa yritykselle tulosta myös vuosien päästä.

Uskon, että myös tiettyä polarisoitumista tapahtuu. Taktinen tarjousmainonta jakaantuu lyhyiden päivätarjousten tai -kampanjoiden luukuttamiseen (hyvänä esimerkkinä Black Friday) ja jatkuvaan, dataan pohjautuvaan mainontaan.

Isossa kuvassa nykyaikainen markkinointi rakentuu yhä enemmän jatkuvan kehittämisen mallin ja kampanjamaisen ajattelun yhdistämiseen. Moderni markkinointikampanja sisältää muun muassa:

  • yksilöllisempiä kohderyhmiä (esim. ostajapersoona-ajattelu)
  • mitattavia tavoitteita
  • perinteiseen mainoskampanjaan verrattuna pidempää kestoa
  • koko ajan kehittyvää kampanjaa: hyvä kampanja ”elää” saatujen tulosten ja tiedon mukaan
  • oikeanlaista sisältöä, oikeaan aikaan ostoprosessin eri vaiheissa oleville ihmisille
  • testaamista ja kokeiluja

Kertakäyttöisestä kestävään

Perinteisellä mainoskampanjalla on alku ja loppu. Kun display-kampanja päättyy tai eilisen lehti on heitetty lehtikoriin, et todennäköisesti törmää enää kampanjan sisältöön missään. Sisältövetoisen markkinointikampanjan suuri etu on se, että sen elinkaari on pidempi.

Kun sisällöillä pyritään vastaamaan ostajaa askarruttaviin kysymyksiin ja ratkaisemaan ostajan ongelmia, muuttuu markkinointi kertakäyttöisestä entistä kestävämmäksi. Hyvä esimerkki on yritysten verkkosivustoilla olevat blogit. Harvoin blogin suosituin postaus on viimeisin. Usein tietyt teemat ja sisällöt generoivat liikennettä sivustolle kuukausien ja vuosien jälkeenkin.

Markkinointikampanja vaatii tarinan ja dataa

Mielestäni markkinointi nähdään nykypäivänä liian usein luovan ajattelun ja tiedolla johdetun tekemisen vastakkainasetteluna. Lukuisia kertoja olen istunut neukkarissa seuraamassa pingisottelua "taiteilija" vs. "analyytikko". Toinen puolustaa visuaalisen ilmeen herkullisuutta, toinen murehtii konversioita. Fakta kun on se, että molempia tarvitaan, siis sekä tunnetta että järkeä. Tarinaa ja dataa.

Luova ja analyyttinen ajattelu eivät mielestäni sulje toisiaan pois. Markkinointikampanjoiden suunnittelun ei tule olla vain mutu-tuntumalla tehtyjä oletuksia ja kivoja leiskoja. Mutta ei sen tule myöskään olla pelkkää automaatiota ja tekoälyyn pohjautuvaa tekemistä.

Loppujen lopuksi voittajia ovat ne, jotka pystyvät kohtaamaan ja palvelemaan asiakkaan yksilöllisesti oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tämän tilan saavuttamiseksi tarvitaan sekä luovuutta että mittaamista.

Inbound-markkinointikin rakentuu markkinointikampanjan varaan

Inbound-markkinoinnin malli perustuu siihen, että ihminen löytää itse tiensä markkinoijan luokse kiinnostavan sisällön avulla. Kuluttaja etsii verkosta tietoa tai ratkaisua tiettyyn ongelmaan – hyvän asiasisällön avulla kuluttaja päätyy markkinoijan vaikutuspiiriin.

Myös inbound-markkinointi perustuu kampanjoihin. Inbound-kampanjat ovat tavoitteellisia ja pitkäkestoisia (usein 6–18 kuukautta) kokonaisuuksia, joissa potentiaalinen ostaja pyritään

1. houkuttelemaan sivustolle hyvän sisällön avulla
2. muuttamaan kävijästä liidiksi esimerkiksi ladattavien sisältöjen avulla
3. konvertoimaan liidistä asiakkaaksi esimerkiksi markkinoinnin automaatiota hyödyntäen
4. huomioimaan mahdollisimman hyvin ja pitämään tästä hyvää huolta.

Inbound-kampanjan sisällöt pyritään suunnittelemaan ostoprosessin eri vaiheet huomioiden, jolloin ihmisiä pystytään ohjaamaan eteenpäin ostoprosessissa oikeanlaisten sisältöjen avulla.

Miten rakentaa kestävämpää markkinointia? Lataa inbound-markkinoinnin tietoisku.

inbound-markkinoinnin tietoisku