markkinointimix| Asiakaskokemus| Asiakkuusmarkkinointi| markkinointi

Markkinointimix 2020 – mitkä ovat tulevaisuuden kilpailukeinot?

helmikuuta 28, 2017 2 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Ensikosketukseni markkinointimix-sanaan ja kuuluisaan 4P-malliin juontaa juurensa pääsykokeisiin pänttäämiseen yli 15 vuotta sitten. Tässä, 1960-luvulla luodussa markkinoinnin ajattelumallissa, markkinoinnin kilpailukeinot tiivistettiin tuolloin ytimekkäästi 4 P:hen: Product, price, place, promotion. Eli tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Kun nämä neljä asiaa ovat kunnossa, elämä hymyilee. Tästä mallista on vuosien varrella väännetty monen moista päivitettyä ja varioitua versiota. On ollut 5P:tä ja 7P:tä.

Tämä yksinkertaistettu ja tiivistetty malli oli omiaan tarttumaan niin markkinoijien kuin 18-vuotiaan opiskelijankin päähän. Ja hyvä niin. Mutta miten 4P istuu nykypäivään?

Markkinointimix (4P) – missä on asiakas?

4P:n hengen ollessa yhä läsnä, viime vuosikymmenien suuri ostokäyttäytymisen murros ja digitaalinen vallankumous, ovat muuttaneet merkittävästi myös markkinoinnin pelikenttää. Ostajan valta on kasvanut ja kilpailutilanne on globaali. Enää ei pelata vain paikallissarjaa vaan pelikenttänä on koko maailma.

Monien mielestä  4P:n markkinointimix ei sovellu nykypäivän markkinointiin. Yksi selkeä huomio on se, että samaan aikaan kun asiakkaan rooli ja valta kasvaa, perinteinen tuotekeskeinen markkinointi ei toimi. Asiakkaat toimivat yhä omatoimisemmin, etsivät ja vertailevat saatavilla olevia tuotteita ja palveluita verkossa ja heillä on usein enemmän tietoa ostettavasta tuotteesta tai palvelusta, kuin itse myyjällä.

Mitä paremmin yritys pystyy rakentamaan liiketoimintansa asiakkaiden, heidän sielunmaiseman ja tarpeiden ympärille, sitä todennäköisemmin yritys saavuttaa myös liiketoiminnalliset tavoitteensa.

Markkinointimix 2020 = 1P

Kuten sanottua, useimmissa tilanteissa myynnin ja markkinoinnin keskiössä tulisi olla asiakas, ihminen.  Eli voidaan ajatella, että markkinoinnin keskeinen kilpailukeino 1P eli person, ihminen.

Bulkkituotteet tai -palvelut eivät enää täytä muuttuvia tarpeitamme, vaan haluamme yhä yksilöllisempiä ratkaisuja. Emme myöskään ota jakelukanavia annettuna, vaan teemme ostoksemme haluassamme kanavassa, silloin kun meille parhaiten sopii. Yleensä globaali kilpailu pitää kyllä huolen siitä, että vaihtoehtoja on tarjolla.

Perinteisen 4P-markkinointimixin osaset ovat edelleen olemassa, mutta niitäkin voi tarkastella tämän 1P-ajattelun kautta:

  • Hinta (price): Hinnoittelumallit ja -strategiat muuttuvat. Käytössämme oleva data ja teknologia mahdollistavat  muun muassa asiakkaan käyttäytymisen tai ennusteiden pohjalta rakennetut hinnoittelumallit.
  • Tuote (Product): Tuotteet, erityisesti digitaaliset, ovat yhä räätälöidympiä meidän omien tarpeiden ja mieltymysten mukaan.
  • Saatavuus (Place):  Asiakas haluaa hankkimansa tuotteen tai palvelun siinä jakelukanavassa, joka hänelle parhaiten sopii. Hyvä käytännön esimerkki tästä verkkokauppa ja verkkokauppojen toimitusajat, josta on käyty viime aikoina paljon keskustelua. Accenturen tutkimuksen mukaan yli 60% verkko-ostajista pitää toimitusaikaa erittäin tärkeänä ostopäätöskriteerinä ostaessaan verkosta.
  • Markkinointiviestintä (Promotion): Ei liene yllätys, että myös markkinointiviestinnän osalta olemme siirtymässä yhä asiakaskeskeisempään suuntaan. Yksilön tarpeet, persoona ja käyttäytyminen määrittelevät yhä enemmän sitä miten ja missä markkinoidaan.

Tulevaisuuden markkinointimix on siis yhä yksilökeskeisempi ja ottaa huomioon jokaisen asiakkaan ominaispiirteet. Teknologian kehittyessä ja käytettävissä olevan datan kasvaessa eksponentiaalisesti, voimme aidosti johtaa yksilöllisiä kokemuksia tiedolla arvailujen sijaan. Lue myös 7 vinkkiä asiakaslähtöisyyteen, Ei asiakaspolku tää vie mihinkään ja Ostajapersoonat luovat pohjan asiakaskeskeiselle markkinoinnille

Miten tehdä yhä yksilöllisempää markkinointia? Lataa maksuton inbound-markkinoinnin opas!

inbound-markkinoinnin tietoisku