Markkinoinnin suunnittelu| strategia| markkinointi

Markkinointisuunnitelma on markkinoinnin game plan

toukokuuta 5, 2017 2 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Markkinointi on (tai sen pitäisi olla) yksi yrityksen keskeisiä toimintoja. Jotta markkinoinnilla saadaan aikaan järkeviä tuloksia, vaatii se tuekseen markkinointisuunnitelman. Mutta millainen on hyvä markkinointisuunnitelma?

Markkinointisuunnitelma on markkinoinnin pelikirja

Suunnitelma luo tietynlaisen ”selkärangan” markkinoinnin tekemiselle. Liian usein markkinointisuunnitelma nähdään ”raamattuna”, kaikenkattavana eepoksena, jossa pyritään ottamaan kantaa kaikkeen mahdolliseen aina yksittäisen toimenpiteen tasolle saakka.

Markkinoinnin toteuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta. Toimintamallit ovat kuitenkin siinä määrin muuttuneet, että perinteinen ”markkinoinnin vuosikello”-ajattelu on lentämässä romukoppaan ja ketterämpi ja dataohjattu toimintamalli yleistyy.

Miksi? Maailma ympärillämme muuttuu niin nopealla tahdilla, että pitkän ajan suunnitelmia noudattamalla emme pysy vauhdissa mukana.

Markkinointisuunnitelma voisi verrata urheilutermein pelikirjaan. Jokaisella joukkueella ja joukkueen valmentajalla on oma pelikirja eli game plan. Markkinoinnin game plan on tavoitteellinen, saatujen tulosten mukaan kehittyvä, suunnitelma siitä miksi ja miten markkinointia tehdään. Koko ”joukkueen” tulee ymmärtää ja sitoutua tähän markkinoinnin game planiin.

Markkinoinnin game plan on tavoitteellinen, saatujen tulosten mukaan kehittyvä, suunnitelma siitä miksi ja miten markkinointia tehdään.

Taktiikkaa hiotaan datan avulla

Ammattilaisurheilussa datalla on yhä tärkeämpi taktinen merkitys. Otetaan vaikka esimerkiksi jääkiekko. Vastustajan edesottamuksia analysoidaan etukäteen, pelin tapahtumia analysoidaan yhä enemmän digitaalisesti. Suuresta määrästä tietoa pyritään johtamaan näkemyksiä toimenpiteiden tueksi.

Datalla ja sen hyödyntäminen on yhä tärkeämpää myös markkinoinnissa. Paino sanalla hyödyntäminen. Joku on osuvasti todennut, että data on ongelmajätettä, jos sitä ei hyödynnetä ja jatkojalosteta.

Markkinoinnin näkökulmasta ongelmana ei useinkaan ole se, että datan keräämiseen ei löytyisi teknologiaa tai työkaluja. Ennen kaikkea kyse on siitä, miten dataa analysoidaan ja miten löydökset muunnetaan konkreettisiksi toimiksi.

Millainen on hyvä markkinointisuunnitelma eli markkinoinnin game plan?

Hyvä markkinointisuunnitelma ottaa kantaa muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Liiketoiminnalliset tavoitteet ja mittarit: Mitä markkinoinnilla halutaan saada aikaiseksi ja miten onnistumista mitataan?
  • Ostajapersoonat: Kenelle tuotteitamme tai palveluitamme myydään?
  • Sisältöteemat: Ostajapersoonien haasteisiin pureutuvat teemat
  • Kanavat: Miten viesti saadaan oikealla tavalla läpi, oikeaan aikaan?
  • Optimointi ja testaaminen: Miten varaudutaan optimoimaan markkinointia (toimintasykli, resurssit)
  • Mittaaminen: Miten tuloksia seurataan ja raportoidaan?
  • Roolit ja resurssit: Miten vastuut jakautuvat?
  • Budjetti: Miten markkinoinnin investointeja allokoidaan?

Markkinointisuunnitelman tulee olla sen verran selkokielinen ja ymmärrettävä, että koko yrityksen henkilöstöllä on edellytykset ymmärtää sen sisältö. Suunnitelma on myös hyvä käydä yritystasolla läpi, jotta kaikilla on käsitys siitä, miksi ja miten yritys tekee markkinointia.

Hyvän markkinointisuunnitelman 4 M:ää

Mitattava

Markkinointisuunnitelman tulee antaa suuntaviivat markkinoinnin tulosten mittaamiseen ja käytännön mittareihin.

Mukautuva

Hyvä suunnitelma elää tulosten ja tilanteiden mukaan. Ei siis lukkoonlyötyjä pitkiä suunnitelmia, vaan entistä ketterämpää toimintaa.

Määritelty

Ilman minkäänlaista suunnitelmaa on useimmiten vaikeaa onnistua. Markkinointisuunnitelma pitää markkinoinnin fokuksen oikeana.

Markkinoinnin ja myynnin hyväksymä

Tuloksellinen markkinointi vaatii sitoutumista, erityisesti yrityksen markkinoinnilta ja myynniltä. Siksi onkin erittäin tärkeää, että markkinoinnin ja myynnin keskuudessa vallitsee yhteinäinen näkemys siitä, mitä yrityksen markkinointi on.

Lataa inbound-markkinoinnin opas ja rakenna oma markkinoinnin game plan!

inbound-markkinoinnin tietoisku