Asiakaskokemus| Inbound-markkinointi| digitaalinen markkinointi| inbound

Tutkimus: mikä erottaa digiajan menestysbrändit muista

helmikuuta 14, 2018 2 minute read Samu WatanenSamu Watanen

 

Digitaalisuus on muuttanut yritysten toimintaympäristöä, syönyt perinteiset kilpailukeinot jne, tätä on nyt kuultu jo hyvän aikaa. Mutta jotkut erottuvat silti edukseen edelleen. Vaan miksi? Mikä erottaa digitaalisen aikakauden menestysbrändit muista, ja miten siihen liittyy inbound?

 

SAP, Siegel+Gale ja Shift Thinking tekivät suuren yhteistutkimuksen selvittääkseen asiaa, ja tulokset olivat varsin mielenkiintoisia. Tiivistäen tutkimus sanoo näin: menestyvät brändit ajattelevat kuluttajia käyttäjinä, eivät ostajina. Perinteiset brändit positioivat itsensä kuluttajien mielissä, mutta digiajan menestysbrändit positioivat itseään kuluttajien elämässä. Markkinoinnin toimenpiteet eivät siis keskity kiillottamaan brändikuvaa ja aktivoimaan ostamaan, vaan helpottamaan käyttäjien elämää, pitämään heidät tyytyväisinä ja lisäämään suosittelua.


Menestyvät brändit keskittyvät kuluttajaan

Tutkimus teki jaon tutkittujen brändien välillä kahteen osaan, ja nimitti toisella puolella olevia vapaasti suomennettuna “ostobrändeiksi” (purchase brands) ja toisella puolella olevia “käyttöbrändeiksi” (usage brands). Näiden väliltä löydettiin selkeitä eroavaisuuksia tavoissa ajatella ja tehdä markkinointia. Ostobrändit pyrkivät luomaan kysyntää tuotteen ostolle, käyttöbrändit luovat kysyntää tuotteen käytölle. Ostobrändit painottavat mainontaa, käyttöbrändit painottavat suosittelua. Ostobrändit keskittyvät siihen, mitä he puhuvat kuluttajille, käyttöbrändit siihen, mitä kuluttajat puhuvat brändistä keskenään. Ostobrändit pyrkivät muokkaamaan kuluttajien ajatuksia brändistä, käyttöbrändit pyrkivät vaikuttamaan siihen miten kuluttajat kokevat brändin omassa elämässään.

 

Tutkimus sen kuin jatkuu: kuluttajat olivat kuulleet ostobrändeistä keskimäärin useammin mainonnan kautta, käyttöbrändeistä taas kuultiin somesta tai word-of-mouthin kautta. Käyttöbrändien fokus markkinoinnissa ja brändikokemuksessa on enemmän siinä, mitä tapahtuu ennen ostosta, käyttäbrändien fokus taas siinä, mitä tapahtuu ostoksen jälkeen: miten toimitus, palvelu ja käyttöönotto hoidetaan niin että kokemuksen onnistuminen varmistetaan.

 

Tämähän kuulostaa tutulta - samat asiat voisivat lukea inbound-markkinoijan pelikirjan sivulla yksi.

 

Mitä inbound tarkoittaa teoriassa

Inbound-markkinointi vastaa ajattelullaan hyvin pitkälle samoihin asioihin mitä tutkimuksen menestyvät brändit ajattelevat ja tekevät. Keskeistä ei ole saada kuluttajia välittömästi ostamaan, vaan varmistaa brändikokemuksen laatu sekä tyytyväiset asiakkaat. Pitkällä aikavälillä se tuo lisää asiakkaita ja pysyvää kilpailuetua. Tämänkin tutkimus vahvistaa: käyttöbrändien, eli menestyvien brändien asiakkaat olivat uskollisempia brändeille, suosittelivat brändejä useammin, sekä olivat valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta aavistuksen korkeampaa hintaa perinteisiin brändeihin verrattuna.

 

Miten asiassa pääsisi liikkeelle? Ajattelun muutoksessa keskeisintä on lakata ajattelemasta kuluttajia kertaostajina ja siirtyä kohti ajatusta jatkuvasta asiakassuhteesta, jossa kuluttajat ovat osallisia tai jäseniä brändiyhteisössä. Tekemisen tasolla tapa olla vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa tulee muuttaa. Markkinoinnin rooli on jakaa kuluttajille hyödyllistä ja relevanttia sisältöä, sekä tuottaa positiivisia kokemuksia, jo ennen kuin kuluttajasta tulee asiakas. Viestin ydin on: “näin paljon olemme jo helpottaneet elämääsi, vaikket ole käyttänyt vielä euroakaan rahaa. Miten paljon voisimmekaan tehdä jos ryhdyt asiakkaaksemme!”

 

Jos haluat lukea lisää siitä miten inbound-markkinointi toimii käytännössä ja miten voimme auttaa asiassa alkuun, niin lataa asiakaslähtöisen markkinoinnin parisuhdevinkit tai ota yhteyttä.