Inbound-markkinointi

Miten inbound-markkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista?

joulukuuta 1, 2016 1 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Markkinointi on murroksessa. Digitaalisessa maailmassa valta on siirtynyt kuluttajille. Kuluttajat etsivät tietoa, kuluttavat ja ostavat verkossa – missä ja milloin haluavat. Mitä tämä tarkoittaa markkinoinnin näkökulmasta? Uudelleensyntymistä ja vallankumousta. Perinteisen markkinoinnin malli ja kanavat eivät ota huomioon ihmisten muuttuneita tarpeita ja käyttäytymistä. Viimeistään nyt yritysten on aika tarkastella omaa markkinointiaan kriittisesti ja pohtia mihin suuntaan lähdetään.

Perinteinen markkinointi perustuu yksisuuntaiseen, mainostajasta lähtevään viestintään. "Osta sohva, nyt rahi kaupan päälle", mainostaa sisustustavaratalo päivälehden etusivun printtimainoksessa. Perinteisen markkinoinnin johtoajatuksena on työntää markkinointiviesti kuluttajien tietoisuuteen eri maksetun median kanavissa uudestaan ja uudestaan, jotta saavutetaan tarpeeksi toistoa. Toiston avulla kun varmistetaan, se että viesti saadaan perille ja kuluttaja aktivoituu.

Asiasanat: outbound, yksisuuntainen, mainostajalähtöinen, keskeyttävä

Inbound-markkinointi perustuu siihen, että kuluttaja itse löytää tiensä markkinoijan luokse kiinnostavan asiasisällön avulla. Kuluttaja etsii verkosta tietoa tai ratkaisua tiettyyn ongelmaan – hyvän asiasisällön avulla kuluttaja päätyy markkinoijan vaikutuspiiriin.

Inbound-markkinointimalli ei keskity vain potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemiseen vaan:

  • ohjaa kuluttajia kohti tiettyä tavoitetta (liidi, ostos tms) ja konvertoi
  • sitouttaa ja luo yhteyden/asiakassuhteen kuluttajan ja markkinoijan välille
  • kuuntelee asiakasta ja kehittää jatkuvasti markkinoinnin sisältöjä ja toimenpiteitä

Asiasanat: kaksisuuntainen, kuluttajalähtöinen, ongelmanratkaisu

 Voivatko kaikki yritykset hyödyntää inbound-markkinointia?

Inbound-markkinointimalli soveltuu eri toimialoille ja B2B- että B2C-markkinointiin. Itseasiassa inbound-markkinoinnin lähtökohtana on ihmisten välinen markkinointi eli human-to-human (H2H). Ihmiset (olivat he sitten kuluttajia tai yrityspäättäjiä) tarvitsevat konkreettista apua, ratkaisuja ongelmiinsa ja aitoa kommunikaatiota. Hyödyllisen asiasisällön avulla markkinoijan on mahdollista aidosti auttaa asiakasta ja ratkaista asiakkaan ongelmia.

Inbound-markkinointi soveltuu erityisesti yrityksille:

  • joiden tuotteiden tai palveluiden ostoa harkitessaan asiakkaat etsivät tietoa ostopäätöksensä tueksi ja vertailevat eri vaihtoehtoja verkossa.
  • jotka jo keräävät liidejä perinteisemmin tavoin (mm. suoramarkkinoinnilla ja tulospohjaisella mainonnalla)
  • haluavat erottautua kilpailijoistaan ja tarjota asiakkailleen lisäarvoa

Tärkeää inbound-markkinoinnin hyödyntämisessä on ymmärtää, että inbound-markkinointi:

  • ei ole markkinointikampanja tai yksittäinen markkinointitoimenpide,vaan kokonaisvaltainen tapa nähdä ja toteuttaa markkinointia asiakkaita kiinnostavien sisältöjen avulla.
  • vaatii suunnitelmallisuutta ja resursseja.

 

Haluatko tietää lisää inbound-markkinoinnista? Lataa inbound-markkinoinnin tietoiskumme.

tietoisku_cta