Sisältömarkkinointi| Sosiaalinen media| Oma media

Oman median rakentaminen lähtee arvoista – haastattelussa Hidasta elämää -sivuston Pequ Nieminen

huhtikuuta 23, 2018 3 minute read Samu WatanenSamu Watanen

 

Oman median sekä oman yhteisön ja verkoston merkitys markkinoinnissa kasvaa. Markkinointialalla osa julistaakin, että asiakaskokemus on uusi brändi ja kokemukset ovat tie asiakasuskollisuuteen. Brändi elää ennen kaikkea omissa verkostoissaan. Ymmärtääksemme paremmin vahvan oman median rakentamiseen liittyviä elementtejä, kysyimme kokeneelta median rakentajalta Pequ Niemiseltä, miten hänen Hidasta elämää -yhteisönsä on noussut Suomen suurimmaksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mediaksi ja miten omaa mediaa rakennetaan menestyksekkäästi.

 

Hidasta elämää on Suomen ensimmäinen hyvinvointiverkkomedia ja blogiyhteisö, joka on perustettu vuonna 2007 Facebookissa. Sen missiona on auttaa ihmisiä parantamaan omaa kokemusta elämästään.

 

Mitä trendejä mediassa on vallalla tällä hetkellä?

Pequ kertoo, että Hidasta elämää -yhteisön taustalla ovat aina olleet arvot, joihin koko Hidasta elämää perustuu. Ne näkyvät ja tuntuvat kaikessa, mitä Hidasta elämää tekee. Nyt muu media ylipäänsäkin alkaa havahtua ja kiinnittää huomiota arvoihin.

Koska kuluttajan aika on rajallista mutta median tarjonta rajatonta, kuluttajan kannattaa valita mihin juttuihin hän lähtee mukaan – tätä voidaan jopa pitää selviytymisstrategiana informaatiotulvan keskellä. Tämän vuoksi median arvopohjan on tultava esiin ja heijasteltava myös kuluttajan arvoja: Miksi tämä on tehty? Onko tämä aitoa? Näitä asioita kuluttaja pohtii.

Pequn mukaan tilannetta ovat ruokkineet mediassa näkyvä kova kilpailu ja vastakkainasettelu. Hän pitää tätä hyvänä juttuna, sillä nyt arvojen on tultava esiin ja kuluttuja voi niiden perusteella valita oman mediansa. Tämä nostanee tekemisen laatua koko mediakentässä.

 

Onko kaiken mediallistuminen totta – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Kaikki on nykyään mediaa, mikä on Pequn mielestä luontaista median kehitystä. Koko ajatus myymisestä taholta toiselle ei pidä enää paikkaansa. Nykyään rajapinta asiakkaaseen on vuorovaikutuksellinen. Yritysten pitää miettiä, miten he voivat olla esillä uusissa medioissa niin, että he pysyvät kuluttajien elämässä mukana.

Tässäkin taustalla olevat arvot vaikuttavat merkittävästi. Koska yrityksillä on paljon asiantuntijuutta, miksei sitä jaettaisi asiakkaille? Jos asiakkaan elämää halutaan oikeasti parantaa, täytyy tehdä tekoja eikä vain puhua asiasta. Asiakaskokemus on brändin keskeinen elementti, ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on juurikin tätä kokemusta. Ei Hidasta elämääkään laita jokaiseen sisältöönsä call to actionia myyntiin, vaan ensin he pyrkivät vaikuttamaan yhteisönsä jäsenten elämään niin, että siitä tulee parempaa.

 

Mitkä ovat tärkeitä asioita oman median rakentamisessa?

Hidasta elämää on lähtenyt kaikessa tekemisessään aina lukijan ongelmasta tai tarpeesta, johon tulee vastata. ”Miten voimme auttaa ihmisiä?” Jokaisen jutun otsikosta alkaen mietitään, mihin sillä vastataan. Näin jutut lähtevät jakoon ja media kasvaa yhteisön ruokkiessa itse itseään. Ongelmien ja tarpeiden ymmärtämisessä ostajapersoonan rakentaminen on tärkeää. Myös Hidasta elämää on kuvannut oman ostajapersoonansa.

Monilla yrityksillä tämä on edelleen ongelmana. Jos julkaisu ei anna lukijalle mitään, ei jutulle kerry tykkäyksiä eikä tule jakoja. Markkinointiviestinnän pitää olla niin hyvää, että se synnyttää reaktioita.

Yrityksen pitää Pequn mielestä unohtaa brändinsä ja tuotteensa ja sen on katsottava omia asiakkaitaan: Mitkä ovat heidän tarpeensa? Mitä voimme tuottaa, että kuluttaja ajattelee: tuo yritys ja kaikki sen viestit vastaavat minun tarpeisiini. Tuote seuraa vasta perässä.

 

Miten Hidasta elämää on pärjännyt mukana yleisönsä elämässä kovan kilpailun keskellä?

 

Pequ kuvaa Hidasta elämää -yhteisöä jatkuvasti muuttuvana prosessina. Yhteisö ei pysy häkissä vaan muovautuu maailman mukana. Uusia tapoja, tyylejä ja kanavia kokeillaan koko ajan sitä mukaa kuin maailmakin elää. Data auttaa tukemaan kokeilussa ja oppimisessa.

Työkaluna Hidasta elämää käyttää karttaa, johon on piirretty selkeä rajaus siitä, mitä ytimeen kuuluu ja mitä ei. Hidasta elämää haluaa jakaa hyvää ja parantaa ihmisten kokemusta elämästään sekä elämänlaadustaan. Ihmiset toimivat sen puitteissa, ja ne, jotka tarttuvat heidän juttuunsa, sitoutuvat mukaan yhteisöön.

Yrityksen kannattaa siis miettiä se oma juttu, mitä se on, ja pitää siitä kiinni. Kun yrittää olla kaikkea kaikille, arvot hämärtyvät ja ihmiset kaikkoavat.

 

Pequn teesit oman median rakentamiseen:

 

  • Rakasta sitä mitä teet. Älä tee mitään, mikä ei ole itsellesi tärkeää.

 

  • Yrityksellä ja markkinoijalla on oltava halu jakaa hyvää, halu auttaa ja halu antaa paljon ja aidosti. Sitä kautta voi myös saada.

 

  • Ymmärrä, millaista elämää yleisösi elää, millaisia tarpeita heillä on ja mitä heille voi antaa.

 

  • Hyvä media ei vain jaa tietoa. Hyvä media synnyttää tunteita.