Markkinoinnin suunnittelu

Markkinoinnin vuosikello – onko paristot loppu?

helmikuuta 16, 2017 1 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Markkinoinnin suunnittelun  ja budjetoinnin taustalla on usein markkinoinnin vuosikello. Jo edellisen vuoden puolella Excelit, fläpit ja Powerpointit viuhuvat, kun seuraavan vuoden markkinointisuunnitelmia työstetään kovalla tohinalla.

Selkeät ja hyväksi havaitut toimenpiteet päätyvät myös seuraavan vuoden suunnitelmiin ja markkinointibudjettiin. Ja jos pläneihin jää aukkoja, ne täytetään suuntaa-antavilla varauksilla. ”Laitetaan tänne nyt joku budjetti sille kampanjalle, koska jos sitä ei ole pläneissä, niin ei siihen löydy sitten rahaakaan.”

Yritämme ennustaa tulevaisuutta kuukausien päähän maailmassa, jossa yksi vuorokausikin tuntuu pitkältä ajalta. Ja pahimmassa tapauksessa lukitsemme ratkaisumme ja panostuksemme tiettyihin toimenpiteisiin, vain siksi että niin lukee budjetissa.

Mielestäni kanava- tai jopa toimenpidetasolle saakka viety markkinoinnin vuosikello ei enää istu muuttuvaan maailmaan. Yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa myös markkinoinnin pitää pystyä reagoimaan muutokseen.

Uudenlainen markkinoinnin suunnittelu vaatii myös sisäistä muutosta

Markkinoinnin murrosta kuvataan usein vallan siirtymisenä yritykseltä asiakkaalle. Mutta muutos vaatii myös organisaatioilta sisäistä muutosta sekä tavassa ajatella ja toimia.

Markkinoinnin tavoitteiden asettamisen ja mittareiden valinnan yhteydessä tulisi pyrkiä luomaan mahdollisimman yhtenäinen näkemys siitä, miten tavoitteellista markkinointi yrityksessä tehdään.

Mielestäni yksi hyvä käytännön harjoitus on  luoda markkinoinnin ja myynnin yhteinen näkemys, eräänlainen ”ystäväkirja”. Ideana tämän taustalla on ymmärtää miten eri yksiköt ja yksilöt käsittävät markkinoinnin sekä yritystasolla että oman työn kannalta.

"Ystäväkirjan" avulla voidaan vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

markkinoinnin_vuosikello_ystavakirja

 

 Matkalla kohti ketterämpää markkinointia

Aiemmin mainittu budjettien ja resurssien ”lukitseminen” on yksi käytännön esimerkki markkinoinnin vuosikellon haasteista. Miten me voimme tietää, että vuoden kolmannella neljänneksellä toteutettu monikanavainen mainoskampanja on liiketoimintamme kannalta paras ratkaisu?

Tulevaisuudessa ketteryys on yksi liiketoiminnan ja markkinoinnin elinehdoista. Ketteryys vaatii sitoutumista, tiedon hyödyntämistä ja rohkeutta kokeilla. Ja myös kykyä sietää epävarmuutta.

Mutta mitä asioita tulisi ottaa markkinoinnin suunnittelussa ja markkinointibudjetin laatimisessa huomioon? Tässä minun kolme teesiäni:

1. Markkinoinnin tavoitteet ja liiketoiminnan tavoitteet ovat nyt kavereita.

2. Markkinointibudjetti ja resurssit vaativat joustoa.

3. Markkinointisuunnitelman pitää elää tilanteen ja tulosten mukaan.
Eli vaikka joustavuutta ja valmiuksia ketteryyteen lisätään, se ei tarkoita joka puolelle ”roiskimista”, vaan selkeät tavoitteet ja mittarit ohjaavat tekemistä kaikilla tasoilla.  Toimenpiteet ja työkalut ovat välineitä näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Kaipaatko ideoita mitattavampaan markkinointiin? Lataa maksuton Sisältömarkkinoijan analytiikkaopas.

 

Lataa analytiikkaopas