sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointi – segmentoinnilla parempia tuloksia

huhtikuuta 22, 2017 3 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Sähköpostimarkkinointi jakaa mielipiteitä. Ihmiset viestivät nykyään yhä enemmän pikaviestimien, kuten WhatsAppin ja Facebook Messengerin, avulla. Sähköposti on kuin faxi – kuihtuu pikkuhiljaa pois. Vai kuihtuuko?

Maailmassa on noin 1,8 miljardia sähköpostia käyttävää ihmistä. Käyttäjämäärät kasvavat noin kolmen prosentin vuosivauhtia. Joka sekunti maailmassa lähetetään 2,4 miljoonaa sähköpostiviestiä.

Verkko-ostamisen ja eri verkkopalveluiden käytön kasvu on osaltaan lisännyt sähköpostiviestinnän määrää. Etenkin automatisoidut viestit, kuten tilausvahvistukset, notifikaatiot jne kasvattavat sähköpostiviestinnän määrää

Sähköpostimarkkinoinnin nykytila

Eri tutkimusten mukaan sähköpostimarkkinoinnin tulevaisuus näyttää kaksijakoiselta. Kuluttajat kokevat edelleen sähköpostin hyvänä kanavana markkinointiviestien vastaanottamiseen. Itseasiassa MarketingSherpan tekemän tutkimuksen mukaan yli 60% ihmisistä näkee sähköpostin ensisijaisena kanavana markkinointiviestinnälle.

Yli 60% ihmisistä näkee sähköpostin ensisijaisena kanavana markkinointiviestinnälle. -MarketingSherpa

Myös sähköpostimarkkinoinnin tuloksellisuus korostuu. Esimerkiksi Facebookiin ja Twitteriin verrattuna, sähköpostimarkkinointi on jopa 40 kertaa tehokkaampi uusasiakashankintakanava. (McKinsey)

Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet ja tuloksellisuus näkyvät globaalisti myös markkinoijien aikeissa: noin 50% markkinoijista aikoo panostaa entistä enemmän sähköpostimarkkinointiin tulevina vuosina.

Mutta hetkinen. Mainitsin, että tulevaisuus näyttää kaksijakoiselta. Mikä on synkempi puoli? Segmentointi. Tai sen puute. Jopa 50% sähköpostimarkkinointia tekevistä yrityksistä lähettää samaa sisältöä sähköpostitse kaikille vastaanottajilleen.

Kohti yksilöidympää sähköpostimarkkinointia

Markkinoinnin automaatio ja verkkokäyttäytymisen tunnistamiseen liittyvän tekniikan kehitys ovat tuoneet yksilöidyn sähköpostimarkkinoinnin kaikkien markkinoijien ulottuville. Tekniikka ei siis useinkaan ole keskeinen haaste, vaan haasteena on ennemminkin sisällöt ja kuluttajien käyttäytyminen ostoprosessin aikana.

On vaikeaa löytää kerralla täydellistä ratkaisua siihen, miten ja millä sisällöillä kuluttajia puhutellaan mahdollisimman yksilöllisesti. Monesti paras lähestymistapa onkin lähteä kokeilemaan ja kehittää toimintaa saatujen tuloksien pohjalta.

Miksi sähköpostimarkkinoinnin segmentointi on tärkeää?

Siitä yksinkertaisesta syystä, että segmentoitu ja yksilöity viestintä on vastaanottajalle merkityksellisempää ja tuottaa parempia tuloksia. MailChimp tutki globaalissa tutkimuksessaan segmentoitujen ja ei-segmentoitujen sähköpostikampanjoiden tuloksia.

Tutkimuksen mukaan segmentoitujen sähköpostiviestien avausprosentit olivat noin 15 prosenttia parempia kuin ei-segmentoitujen viestien. Viestien klikkiprosenteissa ero oli suuri – segmentoitujen kampanjoiden klikkiprosentit olivat yli 100 prosenttia parempia kuin ei segmentoiduissa kampanjoissa.

Sähköpostimarkkinoinnin pelikenttä on muuttunut

  • Sähköpostimarkkinointi ei ole enää massamarkkinointikanava
  • Sähköpostirekisterin koko ei ole enää avain onneen
  • Ostettujen sähköpostilistojen aika on ohi

Miten sähköpostimarkkinointia segmentoidaan?

Sähköpostimarkkinoinnin segmentointi on viestinnän kohdentamista vastaanottajan demografian, persoonan tai käyttäytymisen mukaan. Segmentointitapoja ja -kriteerejä on olemassa paljon. Yksi tapa jaotella segmentointikriteerit on jakaa ne neljään pääryhmään: sijainti, demografia, kiinnostuksen kohteet ja käyttäytyminen.

Sijainti

Vastaanottajan sijaintiin liittyvät tiedot, kuten asuinpaikka, postinumero tai lähin myymälä, auttavat markkinoijaa kohdentamaan viestintää alueellisesti. Monet sähköpostityökalut keräävät vastaanottajasta myös sijaintitiedot esimerkiksi käyttäjän ip-osoitteen perusteella.

Demografia

Vastaanottajan demografiset tiedot ovat sähköpostimarkkinoinnin kannalta keskeisiä tietoja. Näihin lukeutuvat muun muassa sukupuoli, ikä, koulutus ja siviilisääty.

Kiinnostuksen kohteet

Se, mistä asioista asiakkaasi ovat kiinnostuneita, on arvokasta tietoa. Sähköpostimarkkinoinnissa tätä tietoa voidaan käyttää oikeanlaisten sisältöjen kohdentamiseen. Kiinnostuksen kohteiden selvittämiseen voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia asiakaskyselyitä.

Käyttäytyminen

Käyttäytymiseen perustuva kohdentaminen on yhä keskeisempi osa sähköpostimarkkinointia. Kuinka aktiivinen asiakas on ollut verkkosivustollamme? Mitä sivuja tai sisältöjä hän on katsonut? Missä ostoprosessin vaiheessa hän on? Nämä ovat kysymyksiä, joiden pohjalta käyttäytymisdataa voidaan hyödyntää osana sähköpostimarkkinointia.

Mistä lähteä liikkeelle – viisi vinkkiä

Haluat saada segmentoidulla sähköpostimarkkinoinnilla yhä parempia tuloksia, mutta et tiedä mistä lähteä liikkeelle? Keräsimme viiden kohdan listan asioista, jotka on hyvä pitää mielessä.

1. Pidä markkinointilupakantasi ajan tasalla

Varmista, että markkinointirekisterissäsi olevat kontaktit ovat mahdollisimman ajantasaisia. Seuraa myös sähköpostilähetystesi bounce rateja. Etenkin hard bounce (ns. kovat palautukset) kertovat siitä, että vastaanottajan sähköpostiosoitetta ei ole enää olemassa.

2. Kerää vastaanottajalta vain olennaiset tiedot

Kun asiakas liittyy esimerkiksi uutiskirjeen tilaajaksi tai asiakkuusohjelmasi jäseneksi, kannattaa alussa kerätä häneltä vain toimintasi kannalta olennaiset tiedot. Mitä enemmän lomakkeessa on kenttiä tai kysymyksiä, sitä todennäköisempää on, että käyttäjä jättää lomakkeen täyttämisen kesken.

3. Kartuta tietoja matkan varrella

Kun olet kerännyt alussa olennaiset tiedot, voit kartuttaa kontaktitietoja matkan varrella. Yksi hyvä tapa tähän on esimerkiksi erilaiset kyselyt ja verkkoaktivoinnit.

4. Luo segmenttejä ja kohdenna sähköpostimarkkinoinnin sisältöjä niiden perusteella

Segmentoi, kokeile ja mittaa. Sähköpostimarkkinoinnin segmentoinnissa ei kannata rakentaa liian monimutkaisia ratkaisuja heti alkuun, vaan lähteä liikkeelle esimerkiksi tietyillä segmentointikriteereillä ja syventää tekemistä saatujen tulosten mukaan.

5. Muista myös viestien personointi

Hei Etunimi! ja muut viestien personoinnin muodot parantavat tutkitusti etenkin viestien avausprosentteihin. Kokeile myös viestien otsikoiden personointia.

Lataa maksuton inbound-markkinoinnin opas!

inbound-markkinoinnin tietoisku