Yleinen| Asiakaskokemus| hakukoneoptimointi| sisällöntuotanto

Sisällön checklist – karista turhuudet ja kaiva aarteet esiin!

syyskuuta 10, 2018 5 minute read Sanna KärsämänojaSanna Kärsämänoja

Löytääkö asiakas sivuiltanne etsimänsä? Keitä sisältö kiinnostaa, miksi, ja onko siitä mihinkään? Tee sivuille tarkastus tämän kysymyslistan avulla. Jos kaipaat avuksesi ammattilaisen kriittistä silmää, voit myös teettää meillä veloituksettoman sisältöauditoinnin.

Älä jätä sisällöntarkastusta seuraavaan verkkosivu-uudistukseen: asiakkaat löytävät sillä välin kilpailijan syliin.

Tarkasta ainakin nämä:

1. Keskityttekö vain itseenne?

Tutki tekstejä ja kuvia asiakkaan näkökulmasta tai pyydä kaveria tutustumaan sivuihin. Minkälainen mielikuva yrityksestä sivujen perusteella hänelle jää? Minkälaista hyötyä hän sisällöistänne saa?

Jos haluat hypätä suoraan syvään päähän, järjestä roolipeli, jossa kaikki kollegasi leikkivät asiakasta tutkiessaan sivujanne. Jakakaa roolit ostajapersoonien mukaan ja kysykää jokaisen sivun kohdalla itseltänne, miksi se teitä voisi kiinnostaa. Larppi auttaa ymmärtämään kohderyhmän tarpeita.

Jos roolipeleille ei ole aikaa, karsikaa sivustoltanne ainakin yrityksen omahyväiset yksinpuhelut ja korporaatiojargon. Jos et tunnista niitä, pyydä apua.

2. Ovatko avainsanat kohdallaan?

Toistuvan avainsanatutkimuksen pitäisi olla arkipäivää jo jokaisessa yrityksessä. Siitä on hakukonenäkyvyyden lisäksi hyötyä koko yrityksen markkinoinnille: kun tiedetään, mitä asiakkaat etsivät, osataan tarpeisiin vastata paremmin printtimainontaa ja jopa myymäläsuunnittelua myöten.

3. Pääsevätkö asiantuntijanne ääneen?

Asiakas janoaa sivuiltanne tietoa. Erityisesti arvostetaan spesialistien näkemyksiä. Päästäkää siis asiantuntijanne ääneen esim. blogissa! Jos aikaa tai halua kirjoittamiseen ei häneltä tahdo löytyä, anna sisällöntuottajan haastatella tietäjähahmoa ja jalostaa ajatukset yleisöystävälliseen muotoon. Ammattikirjoittaja ottaa työstössä huomioon myös hakukoneoptimoinnin.

4. Onko otsikot, metat ja titlet optimoitu?

Hyvää sisältöä ei kannata kätkeä hakukoneen haravalta huonojen otsikoiden taakse. Otsikoiden (H1, H2), metatekstien ja titlejen muokkaus on nopea ja konkreettinen ensiapu hakukonenäkyvyyden parantamiseen.

5. Piilotteletteko parasta sisältöä?

Asiakkaat jaksavat seikkailla sivuilla metsästämässä sisältöä aina vain lyhytjänteisemmin. He jättävät www-sivut alta 30 sekunnissa, elleivät löydä nopeasti kiinnostavan sisällön äärelle. Aika lyhenee koko ajan ja sen mukana myös kiinnostus ylimääräiseen klikkailuun.

Tarkasta siis, ettei kiinnostava sisältö ole useiden klikkauksien tai epäloogisten otsikoiden takana. Hahmottaako asiakas, mistä bloginne löytyy? Jaatteko ja markkinoitteko parhaita sisältöjä?

6. Kuuluuko äänensävynne?

Äänensävy ei tarkoita, että sivustolla äänessä olisi karikatyyri tai murre. Äänensävy muodostuu tunnistettavista viestintätavoista, joilla luodaan yleisöä (ja ennen kaikkea ostajapersoonia) houkutteleva mielikuva yrityksestä. Varmista, että sisältöjenne viestinnän sävy on paitsi miellyttävä, myös omaleimainen. 

7. Pysyvätkö sisällöt ajan tasalla?

Majaileeko sisällöissä rikkinäisiä linkkejä? Onko etusivubannerin aiheena puoli vuotta sitten järjestetty tapahtuma? Eihän sivuilla jumita vanhentuneita tai peräti haitallisiksi todettuja ohjeita?

Varaa kalenterista aikaa sisältöjen säännölliselle läpikäymiselle. Rikkinäisten linkkien ja muiden teknisempien ongelmien tutkimisen voi tehdä automatisoidusti: esim. meillä Matterilla on tähän käytössä SEMrush-ohjelma, joka havaitsee näiden lisäksi myös hakukoneoptimoinnin kipukohdat. Varsinaisen sisällön ajantasaisuus täytyy kuitenkin vielä arvioida ihmisvoimin.

8. Onko sisältö helposti silmäiltävää?

Tekstin ryhmittely, väliotsikointi ja luetelmat helpottavat kokonaisuuden silmäilemistä, raskas tekstimassa taas kasvattaa lukukynnystä.

Tarkasta myös sivun layout ja kuvitus:

  • Rytmittyykö sisältö siten, että sitä katsoessa tuntuu helpolta hengittää?
  • Pääseekö tekstissä harppaamaan eteen tai taakse ja hahmottamaan  “maamerkeistä”, kuten kuvista ja väliotsikoista, missä on menossa?
  • Miltä luettavuus näyttää mobiililaitteella?

9. Tiedätkö, mistä asiakkaat sisällöissänne pitävät?

Sisältöjen kävijämääriä ja välitöntä poistumisprosenttia kannattaa paitsi seurata, myös analysoida. Kun asiakkaiden lempisisällöt ovat selvillä, voi niistä metsästää yhtymäkohtia: mikä juuri näissä puhuttelee? Entä miksi jotkut muut sisällöt jäävät paitsioon?

On tavallista, että sisältösilmä alkaa kärsiä likinäköisyydestä, kun tekstimateriaalia pyöritellään oman talon porukalla tarpeeksi pitkään. Ulkopuolinen ammattilainen voi auttaa hahmottamaan vahvuuksia ja kipukohtia.

10. Eihän sivustolla ole höttösisältöä?

Vaikka ruohonjuuritason tietoa tarvitaan, kannattaa sisällöissä säilyttää tietty taso. Tieto siitä, että saksia voi käyttää myös leikkaamiseen tai sateenvarjo suojelee kastumiselta ei useimmille asiakkaille tarjoa merkityksellistä lisäarvoa. Edes hakukonemielistelyn nimissä ei huteraa sisältöä kannata päästää läpi, sillä Googlen algoritmi rankaisee relevanssin puutteesta heikentämällä näkyvyyttä.

11. Syövätkö sisältöduplikaatit näkyvyyttä?

Jos sivuillanne on samaa sisältöä moneen paikkaan kopioituna, kannibalisoitte sivujenne hakukonenäkyvyyttä. Sekä muilta että itseltä kopioitu sisältö kelpaa Googlelle huonosti. Tuhoa duplikaatit tai muokkaa ne uusiksi! 

12. Tukeeko sisältö tavoitteitanne?

Mitä yksityiskohtaisemmin määrittelette sivuston tavoitteet, sitä helpompaa on rakentaa sisältö palvelemaan niitä. Tekeekö sivusto sisältöineen sen, mitä siltä odotetaan? Sisältöä ei kannata tuottaa pelkän sisällön tai hakukonenäkyvyyden vuoksi.

13. Pärjäättekö sisältökilpailussa?

Hurmaako kilpailija asiakkaat merkityksellisillä sisällöillä? Laadukas sisältö ohjaa yhä useammin asiakkaiden ostopäätöksiä ja sitoutumista brändeihin. Älä jätä sisältömarkkinointia muun markkinoinnin jalkoihin – se on merkittävä kilpailutekijä.

Sivuille valittavat kuvat kannattaa aina tarkastaa, varsinkin, jos ne otetaan suurista kuvapankeista. Kilpailijan kanssa yhtenevä kuvitus syö brändinne aitouden tuntua, eikä kuvien hämäämä asiakas välttämättä hahmota, kenen sivulla aikaansa viettää.

14. Mitä asiakaspalvelulta kysytään? Löytyykö vastaus sivuiltanne?

Jos samaan kysymykseen vastataan asiakaspalvelussa päivittäin monta kertaa, on tieto asiakkaan kannalta varmasti relevantti – ja jokaista kysyjää kohti on ainakin kymmenen sellaista asiakasta, jotka eivät näe vaivaa, vaan hakeutuvat muualle.

Selvitä asiakaspalvelulta, mitä asiakkaat sieltä eniten kysyvät ja varmista, että vastaus löytyy helposti www-sivuiltanne.

Jos sivujen analysointiin varattu aika pakenee kuin arokierijä länkkärielokuvassa, eikä sisältöjen lankakerästä hahmotu päätä tai häntää, lähetä minulle sähköpostia. Katsotaan, mitä yhdessä keksitään!

-

Sanna

sanna(at)matter.fi

Kirjoittaja rakastaa sisältöjen suolistamista, analysointia ja parantelua.