markkinoinnin mittaaminen| Sisältömarkkinointi| Inbound-markkinointi| b2c-markkinointi| haasteet| sisällöntuotanto| Analytiiikka| brändi

Sisältömarkkinoinnin 4 suurinta haastetta maailmalta vuonna 2018

kesäkuuta 25, 2018 5 minute read Anniina KeiskanderAnniina Keiskander

“Sole ko tehä. Siis eiku tekeen vain. Sisällönsuoltaj...siis sisällöntuottaja voi tekaista jutun alta pois.”  Sisältömarkkinointi ei aina ole ihan näin suoraviivaista, vaan se on prosessi. Millaisia haasteita sisältömarkkinoinnissa koetaan maailmalla - ja ovatko ne samoja tuttuja myös täällä meillä Suomessa?

Amerikkalainen sisällönhallinta-alusta ClearVoice teetti tämän vuoden alussa kyselyn 1000 markkinoijalle kysyäkseen, mitkä asiat koetaan haastavimpina sisältömarkkinoinnissa. Tässä yhteenveto neljästä yleisimmästä vastauksesta ja hieman pohdintaa, miten näitä haasteita voisi selättää.

1. Aika  - “on rahaa”, “ei riitä”...

Vastauksissa toistui ylivoimaisesti yksi sana: aika. Aika on kuitenkin suhteellista, kuten Einstein jo todisti. Kyselytutkimuksen analyysissä uskottiin, ettei kyse niinkään ole vain kellotettavasta ajasta, vaan sen organisoimisesta ja priorisoimisesta. Matter allekirjoittaa tämän analyysin hyvin todennäköisenä.

 

Mainittuja haasteita aikaan liittyen olivat:

 • Ajoitus
 • Aika kaitsea sisältöä
 • Ajan löytyminen sisällön luomiselle
 • Liian paljon ideoita, liian vähän aikaa
 • Ajan löytyminen taustatutkimukselle ja sisällön kirjoittamiselle
 • Arvokkaan sisällön tuottaminen tehokkaimmassa ajassa
 • Ajan löytyminen kaikille sisältömarkkinoinnin eri vaiheille
 • Alussa olevan sisältömarkkinoinnin vieminen nollasta sataan alle vuodessa

Aika on tärkeä osa-alue tuottavaa tekemistä, mutta miten se muutettaisiin resurssiksi haasteen sijaan?

Jos päämääriä on yhtä aikaa liian monta -  tai jollei päämäärä ole tarpeeksi kirkas tai realistinen, aika ei varmasti tunnukaan riittävän. Tarvitaan myös järjestäytynyt prosessi, jolla tavoitteet saavutetaan. Kampanjan ja etenkin koko sisältömarkkinoinnin käynnistäminen vie aina alussa aikaa. Prosessi nopeutuu, kun tiedetään jo paremmin, mitä ollaan tekemässä.

Jos aika tuntuu olevan suurin haaste, sisältöstrategian läpikäynti tai ajanhallinnan kokonaiskatsaus voi auttaa hahmottamaan, mihin se aika oikein juoksee. Suunnittelu tarvitsee myös kalenterin, josta näkee tulevan kokonaisuuden.

 

2. Omaperäisen sisällön luominen

Eräs toistuva haaste markkinoijien mielen päällä oli kysymys sisällöntuotannosta. Luovuuden pitäisi tuottaa jotain relevanttia - mutta miten näiden kahden asian balanssi löydetään? Se vaikutti hämmentävän kyselyyn vastanneita eniten. Toisinaan strategia ja se, mitä halutaan saavuttaa, voikin olla kirkas. Hämärän peitossa on ehkä se, miten se saavutetaan.

Luovuuden ja laadun suhteessa eniten mietitytti kyselyyn vastanneita:

 • Aidon tuntuisen sisällön luominen
 • Luovuuden käyttö
 • Selkeänä ja ytimekkäänä pysyminen
 • Omaperäisten ideoiden keksiminen
 • Houkutteleva tarinankerronta
 • Oivaltavan ja relevantin sisällön tarjoaminen
 • Abstraktien ideoiden käsitettäväksi tekeminen omalle yleisölle
 • Hyödyllisen ja merkityksellisen sisällön luominen omalle yleisölle

 

Me Matterilla uskomme siihen, että mitä laaja-alaisempi ja monipuolisempi sisällöntuottajien tausta ja tiimi on, sitä helpompi on löytää erilaisia kulmia sisältöön. Eräs luetuimmista blogiartikkeleistamme kertoo muun muassa oravista ja moottorisahoista. Meidän tuotteemme ei pidä sisällään eläimiä eikä sahoja -  silti tuon postauksen sisältö on täysin relevanttia markkinointisisältöä. Lähestymiskulma on vain erilainen.

Usein prosessi on kokeilua; ideoimista yhdessä, eri kulmien valitsemista, tekemistä ja viilaamista. Tuloksien tarkistamista erilaisten mittareiden kautta. Ja kun sisältö on luotu, sama alkaa uudestaan. Sisällöntuotannon prosessi on kehä, ei jana.

Ei siis ole yhtä sabluunaa, jolla relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä luodaan. Vaikka avainsanat olisivat tiedossa, omaperäiset ideat vaativat toisinaan sabluunan rikkomisen. Luovuus, asiantuntijuuden hyödyntäminen sekä datan analysointi vievät kuitenkin jo pitkälle.

3. Sisällön uskottavuus

Uskottavuus syntyy laadusta ja relevanssista. Miten luodaan laatua ja relevanssia? Se tuntui hämmentävän paljon kyselyyn vastanneita.

Uskottavuus, joka luo aidon yhteyden yleisöön ja siten rakentaa luottamuksen brändiin, oli yksi suurimmista markkinoijien päänvaivasta. Se nousi kinkkisemmäksi haasteeksi kuin houkuttelevan sisällön luominen. On kuitenkin syytä pohtia, voiko sisältö olla houkuttelevaa ellei se ole jo lähtökohtaisesti laadukasta?

Uskottavuuten liittyviä ongelmia mainittiin:

 • Faktojen tarkistus
 • Aidon tuntuisen sisällön luominen
 • Käyttäjien huomion saaminen
 • Omaperäisen ja täsmällisen sisällön tekeminen
 • Tuoreen ja relevantin sisällön jatkuva tuottaminen
 • Yleisön tarpeiden täyttävän sisällön luominen
 • Laadukkaan sisällön tuottaminen, joka tuo arvoa lukijoille
 • Selkeän viestin ja brändäyksen ylläpitäminen eri kanavissa

Etenkin sisältö, joka muuntuu liideiksi tai konversiosisällöksi, koettiin suurena haasteena. Kun uskottavuutta pidetään yllä kaikessa sisällössä ja sisällöstä näkyy intohimo markkinoituun aiheeseen, on myös helpompi tehdä konversiota, joka oikeasti lisää tuottavuutta. Oman yleisön rakentamisesta kirjoitimme aiemmin tässä blogissa.

Relevanttiin sisältöön tarvitaan usein avainsanatutkimuksen sekä taustatutkimuksen lisäksi asiantuntijapanosta, ja eräs tärkeä osa sisällöntuotantoa onkin oikeiden asiantuntijoiden löytäminen. Todellisesta asiantuntijuudesta saadaan juuri sitä lisäarvoa, mitä kuluttajat toivovat. Relevantin sisällön luomiseen voi ottaa oppia esimerkiksi journalismin työskentelytavoista.

4. Liikenteen saaminen eri kanavien kautta

Markkinoijat vaikuttivat keskittyvän eniten hakukoneoptimointiin sekä sosiaaliseen jakamiseen tärkeimpinä yhteyden luojina yleisön kanssa. Vaikutti, ettei kanava itsessään ole se, mikä painaa vaakakupissa. Merkittävämpänä haasteena koettiin kysymys siitä, millainen lähestymistapa tavoittaa yleisön.

Haasteina liikenteen saamisessa eri kanaviin koettiin:

 • Sisällön markkinointi
 • Sisältöjen saaminen leviämään viraalisti
 • Kaikkien potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen
 • Hakukonenäkyvyyden ansaitseminen
 • Otsikon ja aiheiden hakukoneoptimointi
 • Inspiroiminen muita jakamaan omaa sisältöä
 • Sen tietäminen, missä jakaa sisältöä
 • Sisällön saaminen oikeiden ihmisten silmien eteen

Tämä on varmasti yhdenlainen ikuisuushaaste. Kaikki alkaa kuitenkin hakukonemarkkinoinnin osaamisesta. Sen jälkeen on opiskeltava koko ajan lisää siitä, millaisia suuntia sisältömarkkinointi ottaa; millaiset muodot toimivat. Matterilla pidetään silmät ja mieli avoinna näille muutoksille.

Teimme myös oman testin markkinoinnin kunnon mittaamiseksi. Haluatko testata millaiset asiat haastavat juuri nyt yrityksesi markkinointia ja saada vinkit markkinointikunnon kohotukseen?