digitaalinen markkinointi

Tee markkinointia, jolla on tarkoitus

heinäkuuta 31, 2017 1 minute read wpenginewpengine

Wikipedian mukaan markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Markkinoinnin tarkoituksena on siis saada aikaan myyntiä. Yksinkertaista. Vai onko?

Helppoa mutta vaikeaa

Markkinoinnilla on monet kasvot. Jotkut pitävät sitä synonyymina mainonnalle. Toisten mielestä se on yrityksen tärkein toiminto. Markkinoinnin muuttuessa kampanjoista yhä enemmän jatkuvammaksi tekemiseksi, tulee myös ajattelun ja toimintamallien muuttua. Markkinoinnin arki ei ole enää pikajuoksua vaan maraton, jossa voittajat jaksavat tehdä töitä pitkän aikaa.

Markkinointia ja sen merkitystä vähätellään usein. Aikaisemmin joissain yrityksissä tai toimialoilla riitti ”laitetaan mainos lehteen”-tyyppinen ajattelutapa. Mutta nykyään tällä harvemmin päästään pitkälle. Pitää tehdä enemmän ja oikeita asioita.

 

Kenelle markkinointia tehdään?

Nykypäivän markkinoinnissa perinteinen kohderyhmäajattelu ei enää riitä. Kuluttajat odottavat entistä yksilöidympää lähestymistapaa yrityksiltä.

Asiakkaiden kuunteleminen toimii markkinoinnin polttoaineena. Se, että markkinoija tietää aidosti mitä asiakkaamme haluavat ja miten he toimivat, on koko liiketoiminnan kannalta äärimmäisen arvokasta tietoa. Se on myös avain entistä parempaan markkinointiin.

 

Tarkoitusta etsimässä

Deloitte tutki mikä yhdistää huippubrändejä ja nousevia "tähtiä". Selvityksessä nousi esiin neljä erilaista brändityyppiä, pohjautuen muun muassa yritysten arvoihin ja kulttuuriin.

”Maailman muuttajat”

Brändit, jotka haluavat tehdä merkityksellisiä asioita ja muuttaa yhteiskuntaa kaikella toiminnallaan.

”Radikaalit”

Haluavat rikkoa toimialojen kirjoittamattomia sääntöjä. Näiden yritysten mentaliteettina on se, että virheitä saa ja pitää tehdä, kunhan niistä oppii.

”Pienet suuret”

Suuret yritykset, jotka koostaan ja kasvuvauhdistaan huolimatta säilyttävät pienten yritysten ketteryyden.

”Uudistujat"

Vanhat, perinteiset brändit, jotka luovat itsensä uudelleen vastaamaan muuttunutta maailmaan ja kuluttajien muuttuneita tarpeita.

Kaikkia näitä menestyvien brändien ”arkkityyppejä” yhdistää halu tehdä asioita, joilla on tietty tarkoitus tai merkitys. Myös markkinointi kaipaa enemmän merkitystä. Käytännön tasolla sen tulisi näkyä entistä aktiivisempana vuorovaikutuksena ja asiakkaiden auttamisena. 

 

 

Miten luoda asiakasta auttavaa ja merkityksellistä markkinointia? Lataa inbound-opas!

inbound-markkinoinnin tietoisku