Sisältömarkkinointi

Ei tehdä sisältömarkkinoinnista liian vaikeaa

elokuuta 2, 2017 2 minute read wpenginewpengine

Idea tähän blogitekstiin syntyi, kun haastattelimme luovaa monitaituria Felix Zengeriä liittyen hänen kokemuksiinsa sisältömarkkinoinnista ja sisältöjen jakelusta. Keskustelussa nousi esille etenkin seuraava pointti: Arki on täynnä hyviä sisältöideoita.

 

Kun kaikesta markkinoinnista tuli sisältömarkkinointia

Sisältömarkkinointia on tehty jo satoja vuosia. Esimerkiksi John Deere julkaisi maanviljelijöille suunnatun asiakaslehtensä vuonna 1895 ja Michelin toi vuonna 1900 markkinoille Michelin-oppaan, jossa jaettiin vinkkejä sekä auton huoltoon että majoitusvinkkejä ja -suosituksia. Sisältömarkkinointi ei siis ole mikään uusi juttu.

Kuitenkin viimeisten vuosien aikana sisältömarkkinointi on enemmän pinnalla kuin koskaan. Markkinoijat ovat heränneet käynnissä olevaan murrokseen, joka kääntää koko markkinointiajattelut entistä asiakaskeskeisemmäksi. Osa markkinoijista on tällä matkalla hieman pidemmällä, osan ottaessa vasta ensimmäisiä askeleita.

Mutta onko kaikki markkinointi sisältömarkkinointia? Ei ole. Pitäisikö kaiken markkinoinnin olla sisältömarkkinointia? Hyvä kysymys. Markkinointiin liittyvä keskustelu saa helposti mustavalkoisia sävyjä. Sisältömarkkinoinnin puolestapuhujat julistavat perinteisen markkinoinnin kuolemaa, kun samaan aikaan perinteisen median edustajat puolustavat omaa ”linnakettaan”.

Itse uskon, että kuluttajamarkkinoinnin taistelukentällä voittajana selviää se, joka pystyy yhdistämään sekä sisältövetoisen että perinteisen markkinoinnin toimivimmat palaset. Ja näiden toimivien palasten löytämiseksi markkinoijien pitäisi keskittyä entistä enemmän kahteen asiaan: kokeilemiseen ja mittaamiseen.

 

Sisällön luomisen tuskaa

Kaiken markkinoinnin ytimessä on jokin viesti, jonka me haluamme välittää vastaanottajalle. Sisältömarkkinointia on vaikeaa tehdä ilman sisältöjä. Ja jotta sisältöjä saadaan aikaiseksi, pitää ne suunnittella ja tuottaa. Tämä sisällön suunnitteluun ja tuotantoon liittyvä ”tuska” on monelle markkinoijalle hidaste. Taustalla voi olla esimerkiksi ajan ja/tai resurssien puute.

Väitän kuitenkin, että monissa yrityksissä haasteena on:

  • Käytetään liikaa aikaa tuloksellisuuden kannalta epäolennaisiin asioihin
  • Aliarvioidaan omia sisältöideoita ja kyvykkyyttä tuottaa hyvää sisältöä

 

”Aikamoista kiirettä pitää”. Tämä lienee yleinen vastaus, kun kysyt tuttavaltasi, miten töissä menee. Kiire tuntuu olevan nykypäivän statussymboli ja  kiire on myös yksi yleisimpiä syitä siihen, miksi yritykset eivät hyödynnä sisältöjä markkinoinnissaan. Kiire on varmasti läsnä, mutta käytämmekö me aikaamme OIKEASTI niihin asioihin, jotka tuottavat parhaan lopputuloksen?

Omien sisältöjen ja kyvykkyyden aliarvioinnilla tarkoitan suomalaisille niin tuttua nöyristelyä. Liian usein yritysten historiasta, toimialasta, palveluista ja yrityksen arjesta löytyy todella kiinnostavia asioita ja aiheita, joiden ympärille voisi rakentaa jos jonkinlaisia sisältökokonaisuuksia.

”Mutta ei nämä meidän höpötykset ketään kiinnosta”. Itseasiassa useimmiten kiinnostaa. En tarkoita nyt sitä, että yritysten pitäisi keskittyä kehumaan omia tuotteitaan tai palvelujaan, vaan auttaa ja tuottaa asiakkailleen lisäarvoa sisältöjen avulla.

Sisällön suunnittelun ja ideoiden synnyttämisen osalta ei sovi myöskään aliarvioida oman organisaation kyvykkyyttä. Kun yrityksen eri yksiköt tai liiketoiminnot saadaan mukaan suunnitteluun, tapahtuu kokemuksemme mukaan kaksi asiaa:

  • Sitoutuminen ja ymmärrys: Eri yksiköiden ja liiketoimintojen on helpompi ymmärtää miksi markkinointia tehdään ja sitoutua sen tekemiseen.
  • Osaamisen hyödyntäminen: Organisaatiosta löytyy paljon sisältöihin liittyviä ideoita ja osaamista, jota ei ole aiemmin tunnistettu.

 

Vinkit sisältöahdistuksen selättämiseen

Miten yritykset voivat lieventää sisältöahdistusta, joka syntyy erityisesti sisällön suunnittelu ja tuotannon haasteista?

  1. Selvitä, mitkä teemat ja aiheet kiinnostavat asiakkaitasi. Luo asiakkaistasi ostajapersoonat, jotka toimivat kaiken sisällön tuotannon ”maalitauluna”.
  2. Sitouta yrityksen eri yksiköitä mukaan sisältöjen suunnitteluun. Määrittele tälle ”ryhmälle” selkeä vetäjä, joka koordinoi tekemistä.
  3. Tee ja kokeile! Liian usein ideat (hyvätkin sellaiset) jäävät idean asteelle. Kokeile rohkeasti ja seuraa miten saat tuloksia aikaan.
  4. Luo jatkumo, älä projektia. Sisältömarkkinoinnin tulee olla jatkuvaa tekemistä.

 

Kaipaatko vinkkejä sisältövetoiseen markkinointiin? Lataa maksuton inbound-markkinoinnin opas!

Lataa inbound-markkinoinnin tietoisku