Yleinen| digitaalinen markkinointi

Tekoäly hoi, älä jätä! – miten tekoäly muuttaa markkinointia?

syyskuuta 10, 2017 2 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

Tekoäly on yksi tämän hetken kuumimmista puheenaiheista digitaalisen liiketoiminnan saralla. Mutta mitä tekoäly on ja miten se tulee muuttamaan markkinointia tulevaisuudessa?

Tekoälyllä ( AI = Artificial Intelligence) viitataan usein tietokoneeseen tai ohjelmaan, joka pystyy älykkäisiin toimintoihin. Vahvimmillaan tekoälyn voidaan nähdä olevan jonkin tasoisen tietoisuuden omaava kone, joka on hyvin lähellä ihmisen älyllistä tasoa tai jopa ylittää sen.

Käytännön tasolla kuitenkin tekoäly näkyy arkipäivässä vielä astetta ”tyhmempänä” eli esimerkiksi tiettyyn pohjatietoon perustuvana ongelmanratkaisuna.

Markkinoinnin näkökulmasta tekoäly on hyvin mielenkiintoinen tieteen laji. Kaikki puhuvat markkinoinnin murroksesta, vallan siirtymisestä markkinoijalta asiakkaalle ja entistä yksilöidymmän markkinoinnin esiinmarssista. Tämän kaiken suhteen tekoäly avaa meille kokonaan uudenlaisen maailman lähes rajattomine mahdollisuuksineen.

Miten markkinoijat hyödyntävät tekoälyä tällä hetkellä?

Chatbotit

Olet varmasti kuluttajana törmännyt jo tekoälyä hyödyntäviin sovelluksiin, joko tietoisesti tai tiedostamatta sitä. Yksi yleisimpiä tekoälyä hyödyntäviä verkkotyökaluja ovat erilaiset chatbotit eli verkossa olevat ”automaattiset asiakaspalvelijat”, jotka vastaavat kysymyksiisi ja jakavat sinulle tietoa sinun tekemien kysymysten tai kommenttien pohjalta.

Erilaiset chatbot-sovellukset ovat yleistymässä esimerkiksi yritysten verkkoasiakaspalvelussa. Bottien käyttö on yleistynyt etenkin sosiaalisen median alustoissa, kuten Facebook Messengerissä ja Twitterissä.

Kaipaatko terveysvinkkejä? Kokeile HealthTap-bottia Facebook Messengerissä.

Älykkäät suositukset

Eri verkko- ja mobiilisovellukset keräävät meistä käyttäjistä koko ajan paljon tietoa. Näiden käyttäjä- ja käyttäytymistietojen yhdistäminen hyödyntää tekoälyä. Käytännön esimerkkeinä tällaisesta voi olla esimerkiksi Netflixin antamat katselusuositukset.

 

Hakukoneet

Esimerkiksi Google on ilmoittanut aiemmin, että se käyttää Rankbrain-nimistä, koneoppimiseen perustuvaa, teknologiaa osana hakualgoritmiään. Rankbrainin tarkasta toiminnasta ei ole olemassa julkista tietoa, mutta sen perimmäisenä tarkoituksena on parantaa hakutulosten relevanssia ymmärtämällä entistä paremmin eri sanojen välisiä suhteita ja niihin liittyvää semantiikkaa. Tämän taustalla on Googlen pyrkimys kehittää Google-hakua tunnistamaan eri teemoja ja aihealueita, eikä pelkästään yksittäisiä hakutermejä.

Hakukoneiden osalta äänihaut tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Comscore  ennustaa, että vuoteen 2020 mennessä noin puolet kaikista maailmassa tehdyistä hauista tehdään äänihaun avulla. Monilla meistä on tälläkin hetkellä käytössään äänihakusovelluksia, kuten iPhonessa (iOS) oleva Siri.

Teknologia on siis jo äänihakuihin olemassa, mutta sekä ihmisten käyttäytyminen ja myös käyttökokemus/toimintavarmuus eivät välttämättä ole vielä 100-prosenttisella tasolla.

 

Älykkäät verkkosivustot ja -palvelut

Tekoäly on löytänyt tiensä myös verkkosivustoihin. Yhden ajattelutavan mukaan verkkosivustot itsessään ovat tulevaisuudessa tyhjiä ”raameja”, joiden sisällä oleva sisältö generoituu täysin kävijän tietojen ja käyttäytymisen pohjalta. Eli suomeksi sanottuna verkkosivustoista tulee entistä älykkäämpiä ja yksilöidympiä.

Dynaamista sisältöä on verkkosivuille ollut mahdollista lisätä eri työkalujen avulla jo pitkään, mutta tulevaisuudessa on mielenkiintoista nähdä, miten koko verkkosivuston käyttökokemusta ja sisältöjä optimoidaan tekoälyyn pohjautuen.

Yksi käytännön esimerkki tekoälyn hyödyntämisestä on verkkosivustoalusta Grid, joka on tekoälyyn perustuva alusta, joka luo verkkosivuston automaattisesti antamiesi lähtötietojen pohjalta.

 

Markkinoinnin automaatio

Tekoäly avaa uusia mahdollisuuksia myös markkinoinnin automaation saralla ja tekee siitä entistä älykkäämpää. Tunnistamalla ja analysoimalla automaattisesti esimerkiksi vastaanottajan käyttäytymistä ja historiadataa, pystyy markkinoinnin automaatiotyökalut tekemään entistä ”omatoimisemmin” asioita puolestasi.

Hyvänä käytännön esimerkkinä tästä on esimerkiksi se, että markkinoinnin automaatiojärjestelmä lähettää viestintää halutusta teemasta vastaanottajalle siten, että viestin muoto ja kanava valikoituu automaattisesti käyttäjä- ja käyttäytymisdatan perusteella.

 

Kuvan- ja äänentunnistus

Kuvan ja äänen automaattiseen tunnistamiseen liittyvät sovellukset ja teknologiat ovat mielenkiintoisia myös markkinoijien näkökulmasta. Jo aiemmin mainittu äänihaku on yksi kehityssuunta, mutta myös esimerkiksi kuvatunnistus antaa tilaa myös luovuudelle.

Yksinkertaistettuna esimerkkinä kuvantunnistuksesta on esimerkiksi monissa suomalaisissakin parkkihalleissa käytetty rekisterikilven tunnistus, jonka avulla saadaan tunnistettua sisäänajaneen auton rekisterinumero ja ulosajettaessa järjestelmä tunnistaa rekisterinumeron, hakee tiedon parkkimaksun maksamisesta ja nostaa puomin automaattisesti ilman, että kuskin täytyy syöttää pysäköintilippua koneeseen.

Toinen hyvä esimerkki kuvantunnistamisesta on Microsoftin avoin ohjelmistorajapinta Face API ,  jonka pohjalle voi rakentaa omia sovelluksia ja sivustoja, jotka hyödyntävät kuvan tunnistusteknologiaa.

 

Teköäly ei ratkaise kaikkia ongelmia

Kuten monen muun uuden teknologisen innovaation osalta, myös tekoälyn kohdalla on kuitenkin syytä pitää jalat maassa. Tekoäly ei ole taikatemppu, joka muuttaa esimerkiksi yrityksen asiakaskokemuksen tai markkinoinnin paremmaksi. Vaan se toimii yhtenä teknologisena mahdollistajana entistä paremman viestinnän ja liiketoiminnan toteuttamiselle.

Tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet on hyvä ymmärtää ja sen suhteen on hyvä tehdä kokeiluja. Mutta ”Laitetaan tekoäly tekemään markkinointiamme” -tyyppinen ajattelu ei ole järkevää.

Teköäly ja koneet eivät syrjäytä ihmistä, ne vain muuttavat tapaamme tehdä markkinointia.

 

Lataa inbound-markkinoinnin opas!

inbound-markkinoinnin tietoisku