Asiakaskokemus| Sisältömarkkinointi| digitaalinen markkinointi| Markkinoinnin suunnittelu| brändi| positiointi

Väite: tunneäly ratkaisee brändin menestyksen

lokakuuta 24, 2018 2 minute read Samu WatanenSamu Watanen

 

 

Digiajan kuluttajat ovat valveutuneempia kuin entisessä maailmassa, sekä keskenään hyvin verkostoituneita mm. somen ansiosta. Kaikki tieto liikkuu tehokkaasti, ja nykyaikaisen brändin viestinnältä vaaditaan enemmän kuin vain tiedonvälitystä tuotteeseen liittyen. Kukaan ei halua että heille myydään, vaan kuluttajat haluavat ostaa itsenäisesti, sitä mitä mielivät. Brändien on siirrettävä huomio täysin kuluttajiin ja muutettava tuoteinformaation välittäminen tunneälystä viestimiseen, viestittääkseen että he ymmärtävät kuluttajia ja pystyvät tyydyttämään heidän tarpeensa.

 

Näin tiivistävät australialaiset markkinointimiehet Nima Yassini ja Robert Hutchison asiansa, jota he käyvät läpi uudessa kirjassaan GRiP: How to Sell More Through The Rules Of Interpersonal Attraction. Jotta brändi selviytyy digiajassa, on huomion heidän mukaansa käännyttävä kuluttajien tarpeisiin sekä pyyteettömään avokätisyyteen kuluttajia kohtaan. Brändin tunneäly ja luottamuksen herättäminen ovat tärkeimpiä tekijöitä brändin menestyksen kannalta.

 

GRiP on uusi metodi positioida brändiä tunneälyn kautta

Yassini ja Hutchinson kehittivät metodinsa brändin ja kuluttajan välisen suhteen synnyttämiseksi ihmisten välisiä suhteita tutkimalla. He ajattelivat, että samat tekijät jotka määrittelevät ihmisten vetovoimaa toisiaan kohtaan voivat synnyttää samanlaisen suhteen brändin ja kuluttajan välillä. Niinpä he tutkivat selittäviä tekijöitä siihen miksi ihminen tuntee vetoa toista ihmistä kohtaan.

Lopputulos tiivistyi kolmeen tekijään, joita tarvitaan suhteen luomiseksi ja ylläpitämiseksi: generosity, responsiveness ja proximity. Suomennettuna nämä tarkoittavat ihmissuhteissa sitä, että henkilö 1. on valmis uhraamaan omaa aikaansa toisen vuoksi pyyteettömästi, 2. kykenee rakentamaan ja osoittamaan ymmärrystä toista kohtaan sekä reagoimaan toisen ihmisen toimintaan sopivalla tavalla, sekä 3. kykenee rakentamaan läheisyyttä kahden ihmisen välille.

Markkinoinnin kontekstissa nämä tekijät tiivistyivät tavaksi positioida brändi metodilla nimeltä GRiP.

 

Generosity

Anteliaisuus tai avokätisyys tässä kontekstissa tarkoittaa mitä tahansa sellaisia asioita joita yritys kuluttajien hyväksi tekee, jotka ovat kuluttajien näkökulmastaan houkuttelevia. Hyödyn tuottaminen, uuden tiedon jakaminen tai asioiden opettaminen, alennusten tai etujen myöntäminen ym. voi kaikki kuulua tämän piiriin.

 

Responsiveness

Reagointikykyä kuluttajiin Yassini ja Hutchinson pitivät tärkeimpänä elementtinä mallissaan. Se tarkoittaa syvällistä ymmärrystä siitä mitä kuluttajat haluavat, sekä myös reagoimista muuttuviin toiveisiin. Mikä on parasta mitä brändi voi kuluttajalle tarjota? Kyse ei ole tuotteista vaan ratkaisuista kuluttajan elämään ylipäänsä.

 

Proximity

Sopiva etäisyys tarkoittaa kykyä kuroa brändin ja kuluttajan emotionaalista välimatkaa pienemmäksi, sopivalle etäisyydelle, lähentelemättä kuitenkaan liikaa. Sovinnaisen läheisyyden käsitys voi myös muuttua, ja kuluttajien toiveita asiassa on noudatettava. Esimerkiksi GDPR, yleinen lisääntyvä tietoisuus datan käyttämisestä sekä yksityisyyden säilyttämisen vaatiminen vaikuttavat tulevaisuudessa tähän.

 

Sisältömarkkinointi on työkalu viestiä tunneälystä ja rakentaa suhdetta kuluttajaan

Sisältömarkkinointi on erinomainen työkalu rakentaa suhdetta brändin ja asiakkaan välille edellisten ohjeiden perusteella, koska:

  • sisältömarkkinointi ei myy väkisin, vaan tarjoaa hyötyä, arvoa ja iloa kuluttajalle
  • sisältömarkkinointi toimii kuluttajan aikaa kunnioittaen, kuluttajan oman aikataulun mukaan
  • sisältömarkkinointi ei tule päälle aggressiivisesti, vaan pitää brändin sopivan etäisyyden päässä, riippuen kuluttajan omista toiveista
  • sisältömarkkinointi puhuu ostajapersoonaa kiinnostavista asioista, ei myyjän tuotteesta, ja välittää näin brändin ymmärrystä kuluttajan elämäntilanteesta
  • sisältömarkkinointi auttaa tunnistamaan mistä eri kuluttajat ovat kiinnostuneita ja mahdollistaa tarjotun tiedon ja hyödyn personoimisen tämän perusteella
  • sisältömarkkinointi antaa markkinoijalle keinoja oppia lisää asiakkaista ja mahdollisuuden reagoida kuluttajien muuttuviin toiveisiin

 

Toisin sanoen sisältömarkkinointi on asiakaslähtöistä markkinointia, eli kyse on samasta asiasta kuin GRiPissä: katseen siirtämisessä täydellisesti asiakkaaseen.

 

Miten muokata omaa markkinointia asiakaslähtöisempään suuntaan? Lataa asiakaslähtöisen markkinoinnin parisuhdevinkit.

Lue myös uusi ehdotus markkinointimixiksi: D söi 4P:n – uusi markkinointimix on EOR