Verkkosivustot

Verkkosivut yritykselle – selvitä nämä asiat ennen uuden sivuston toteuttamista

syyskuuta 13, 2019 3 minute read Matias SuhonenMatias Suhonen

“Tarttis saada uudet verkkosivut”. Tämä on lausahdus, johon törmäämme usein asiakkaidemme kanssa keskustellessamme. Vaikka monesti voisi tuntua siltä, että olisi kiva hypätä päätä pahkaa piirrustuspöydälle, on hyvä hengähtää hetki ja pohtia vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin.

1. Miksi yrityksen verkkosivusto tulisi uudistaa?

Verkkosivuston uudistuksen taustalla voi olla monta vaikuttavaa tekijää. Nykyinen sivusto ei tue liiketoimintaa, tuota myyntiä tai on yksinkertaisesti tullut tekniikan näkökulmasta tiensä päähän. Luonnollisesti myös esimerkiksi brändiuudistus tai uuden tuotteen tai palvelun lanseeraaminen on usein hetki, jolloin myös sivuston uudistaminen tulee ajankohtaiseksi.

“Mä en oikein tykkää siitä” on yksi hyvin spontaani ja rehellinen huomio, joka nousee usein pintaan kun puhutaan sivuston uudistamisesta ja siitä miksi sivusto tulisi uudistaa. Sinänsä en halua tuomita, että tämä olisi täysin väärä ajattelutapa, saahan yritys itse päättää mitä sivustollaan tekee. MUTTA suosittelen olemaan tukeutumatta liikaa yksittäisiin mielipiteisiin ja kysyisin ennemmin loppuasiakkailta näkemyksiä ja palautetta.

Kysy asiakkailtasi tai verkkosivuston nykyisiltä kävijöitä palautetta. Tähän hyvänä tapana on esimerkiksi ihan perinteinen haastattelu tai vaikkapa sivustolle lisättävä kysely. Kysy esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Löysikö kävijä etsimänsä tiedon sivustoltasi?
 • Miten asiakas tai kävijä arvioi sivuston käyttökokemusta yleisesti?
 • Missä muodossa hän tavallisimmin kuluttaa sisältöä?
 • Mitkä asiat hänelle on tärkeitä yrityksen verkkosivustoja selattaessa?

 

2. Mitkä ovat yrityksen verkkosivuston tavoitteet?

“Yrityksellä tulee olla verkkosivusto” ei ole ehkä paras mahdollinen tavoite verkkosivuston olemassaololle.

Verkkosivuston tavoitteita on syytä tarkastella kahdesta näkökulmasta – yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta. Jos esimerkiksi yrityksen näkökulmasta verkkosivuston keskeisenä tavoitteena on kasvattaa tuotteiden tai palveluiden myyntiä, ei asiakas todennäköisesti ajattele samoin. Hän on esimerkiksi etsimässä tietoa tai ratkaisua tiettyyn ongelmaan.

Tarkastele sivustosi tavoitteita siis sekä yrityksesi että asiakkaan (tai muiden sidosryhmien) näkökulmasta. Itse tavoiteasetannassa on syytä myös olla konkreettinen ja viedä tavoitteet mahdollisimman mitattavalle tasolle, esimerkiksi:

Tavoiteenamme on lisätä yrityksen myyntiä → tavoitteenamme on kasvattaa sivuston kautta tulevien yhteydenottopyyntöjen määrää 25% vuoden loppuun mennessä.

 

3. Kenelle verkkosivusto on suunnattu?

Ihan samalla tavalla kuin yrityksen liiketoiminta tai markkinointistrategiassa määritellään kenelle tuotteita tai palveluita myydään, myös verkkosivuston kohderyhmät olisi hyvä määritellä mahdollisimman aikaisessa vaihessa.

Verkkosivustolla on yleensä useita eri kohderyhmiä, joiden tarpeet ja voivat vaihdella suurestikin. Yritys voi esimerkiksi palvella sekä kuluttaja- että yritysasiakkaita. Sen lisäksi useimmiten yrityksen muut sidosryhmät, kuten yhteistyökumppanit, potentiaaliset työnhakijat ja media voivat olla kohderyhmiä, jotka tulee sivuston suunnittelussa ottaa huomioon.

 

4. Miten sivuston päivittäminen ja kehittäminen hoidetaan?

Verkkosivusto ei ole projekti, vaan jatkuva prosessi. Liian usein uuden verkkosivuston julkaisun jälkeen saitti jää enemmän tai vähemmän elämään omaa elämäänsä ja suunnitelmallinen jatkokehitys jää tekemättä. Tähän voi vaikuttaa monta eri tekijää, mutta tyypillisimmin syynä on resurssien puute.

Jos sivuston kehittämistä (sisällöt, sivuston toiminnallisuudet, konversio-optimointi jne.) ei ole resursoitu, jää se tekemättä. Tällöin sivuston tuloksellisuus ja käytettävyys kärsivät pidemmällä aikavälillä.

Osana sivuston kehittämistä on tärkeä huomioida myös muun muassa sivuston varmuuskopiointi ja mahdolliset versio- tai tietoturvapäivitykset. Kun sivusto on ajan tasalla ja sinulla on ajantasaiset varmuuskopiot sivustosta, pystyt minimoimaan riskejä mahdollisissa vikatilanteissa.

 

5. Mikä on budjetti verkkosivuston toteuttamiselle?

Ennen verkkosivustoprojektin aloittamista olisi hyvä olla jonkinlainen käsitys siitä, kuinka paljon sivustoon ollaan valmiita investoimaan. Se kuinka paljon verkkosivustot maksavat, riippuu hyvin paljon esimerkiksi:

 • designista
 • sivuston laajuudesta ja sivupohjien määrästä
 • toiminnallisuuksista
 • alustasta
 • integraatioista muihin järjestelmiin

Tyypillisimmin yritysten verkkosivustojen hintalaput pyörivät useimmiten muutamien tuhansien ja muutamien kymmenien tuhansien eurojen haarukassa. Oman kokemukseni mukaan on hyvä, että yrityksellä on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa realistinen näkemys siitä, kuinka paljon verkkosivustoon voidaan investoida nyt ja tulevaisuudessa.

 

6. Kuinka paljon voimme itse osallistua sivuston toteuttamiseen?

Vaikka verkkosivuston toteutuksesta vastaisi ulkoinen kumppani, tarvitaan sinun ja/tai kollegoidesi panosta. Mieti jo etukäteen mitkä ovat sellaisia asioita, joita voitte tarvittaessa toteuttaa itse ja mikä on realismia myös ajan käytön kannalta.

Vaikka paljon verkkosivuston tekemiseen liittyvä asioita voi “ulkoistaa”, et voi kuitenkaan ulkoistaa kaikkea. Paras lopputulos saadaan yleensä sillä, että yritys on tiiviisti mukana verkkosivuston kehittämisessä.

 

7. Miten sivusto asemoituu suhteessa yrityksen muihin järjestelmiin?

Yrityksillä on usein käytössään erilaisia järjestelmiä ja työkaluja toiminnanohjaukseen, markkinointiin, myyntiin, analytiikkaan ja asiakkuuksien hallintaan. Yksi etukäteen pohdittava asia on se, että miten yrityksen verkkosivusto asemoituu osaksi yrityksen koko “järjestelmäpalettia”.

Tyypillinen esimerkki on verkkosivuston ja asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) välinen yhteispeli. Parhaimmillaan yrityksen verkkosivusto ja CRM integroituvat toisiinsa siten, että esimerkiksi sivustolta saatavat liidit ja konversiodata liikkuu saumattomasti CRM-järjestelmään. Ja vastavuoroisesti CRM:stä saatavaa dataa voidaan hyödyntää personointiin ja käyttökokemuksen kehittämiseen sivustolla.

 

8. Mitkä ominaisuudet tai toiminnallisuudet ovat liiketoimintasi kannalta tärkeitä?

Verkkosivuston toiminnallisuuksien osalta yrityksen olisi hyvä priorisoida mitkä asiat ovat aidosti liiketoiminnan ja tuloksellisuuden kannalta tärkeitä ja mitkä ovat enemmänkin “nice to have”-osastoa.

Tyypillisiä korkean prioriteetin toiminnallisuuksia voivat olla muun muassa:

 • yhteydenottolomakkeet
 • integraatiot yrityksen muihin järjestelmiin
 • ajanvarauskalenteri
 • kieliversiot
 • sisältöfeedit ja filtterit
 • asiakastarinat
 • chat-toiminnallisuus tai chatbot

Älä anna siis kivojen ja coolien juttujen tai jippojen viedä liikaa fokusta aidosti tärkeistä asioista.

 

Yhteenveto

Ennen kuin lähdet uudistamaan yrityksen verkkosivuja, on hyvä käyttää aikaa taustatyöhön. Pyri vastaamaan mahdollisimman moneen seuraavista kysymyksistä:

1. Miksi yrityksen verkkosivusto tulisi uudistaa?
2. Mitkä ovat yrityksen verkkosivuston tavoitteet?
3. Kenelle verkkosivusto on suunnattu?
4. Miten sivuston päivittäminen ja kehittäminen hoidetaan?
5. Mikä on budjettini verkkosivustolle?
6. Kuinka paljon voimme itse osallistua sivuston toteuttamiseen?
7. Miten sivusto asemoituu suhteessa yrityksen muihin järjestelmiin?
8. Mitkä ominaisuudet tai toiminnallisuudet ovat liiketoimintasi kannalta tärkeitä?

Mitä paremmin pystyt näihin kysymyksiin ottamaan kantaa jo aikaisessa vaiheessa, sitä paremmat edellytykset ovat myös sille, että onnistut verkkosivuston toteuttamisessa.

Kaipaatko apua ja sparrausta verkkosivuston suunnitteluun ja toteuttamiseen? Ota yhteyttä!

Matias Suhonen

+358 40 709 6651

matias@matter.fi