Inbound-markkinointi| Markkinoinnin automaatio| liidien keruu

Video: mitä yhteistä on hiphopilla ja liidien keruulla

maaliskuuta 29, 2018 0 minute read Samu WatanenSamu Watanen

Kuten hip-hopissa, myös liidien keruussa on neljä elementtiä, jotka täytyy ottaa huomioon jotta liidejä voi kerätä mahdollisimman tehokkaasti.

 

Liidien keruun elementit ovat:

  1. omat verkkosivut
  2. omat sisällöt
  3. markkinoinnin automaatio
  4. sisältöjen ostettu promootio

Videolla tarkemmin asioita mitä tulee miettiä.

 

 

Verkon kautta saatavat liidit ovat monille yrityksille elinehto. Mutta miten lähteä liikkeelle tai jatkokehittää verkkoliidien keruuta? Keräsimme oppaaseen käytännön vinkkejä ja ajatuksia liidien keruuseen liittyen.

 

liidien hankinta vaatii kärsivällisyyttä