Yleinen

Voiko markkinointia ulkoistaa?

kesäkuuta 12, 2018 2 minute read Samu WatanenSamu Watanen

 

 

Markkinointi elää edelleen usein niukkuudessa. Silloin resurssien optimointi on tärkeässä asemassa. Mitä kannattaa tehdä, mitä jättää tekemättä, mitä tehdä yrityksen sisällä ja millaisia resursseja kannattaa hankkia oman organisaation ulkopuolelta?

 

No se tietysti riippuu tilanteesta. Jotkut asiat kannattaa tehdä itse, toiset voi ulkoistaa, ja joskus ulkoistaminen on paras vaihtoehto. Markkinoinnin tulisi kaikissa yrityksissä kuulua liiketoiminnan ytimeen, eikä markkinointia pidä, eikä pitäisi edes voida täysin ulkoistaa.

Ulkoisia kumppaneita kuitenkin tarvitaan moniin tehtäviin monista eri syistä: kustannusten hallinta, osaamisen puute, resurssien puute, omien resurssien fokusointi, ajanhallinta, käsien vapauttaminen tietyllä hetkellä liian hankalasta prosessista ja niin edelleen.

Milloin työtehtäviä tai prosesseja kannattaa ulkoistaa ja milloin tehdä talon sisällä? Millä perusteilla ulkoistaminen on järkevää? Muun muassa viime vuonna julkaistu Aalto yliopiston pro-gradu -tutkielma selvitti haastattelututkimuksen osana ulkoistamisen ja yrityksen sisäisen tiimin käyttämisen eduiksi miellettyjä tekijöitä markkinointipäättäjien joukossa.

 

Sisäisen markkinointitiimin käyttämisen etuja

 • Sisäisellä markkinointitiimillä on 100 % fokus yhteen asiaan. Se, että työntekijä keskittää suurimman osan aikaansa yhteen asiaan voi pitkällä aikavälillä luoda syvempää oppimista ja tietoa tietystä aihealueesta, mikä lisää yrityksen sisäisen osaamispääoman ja tiedon määrää.
 • Ihmiset ovat jatkuvasti fyysisesti läsnä. Kommunikaatio on viiveetöntä ja päivittäinen kasvokkainen kanssakäyminen voi auttaa yhteistyössä organisaation sisällä.
 • Omilla tekijöillä on usein parempi tuntemus oman toimialan yksityiskohdista, mikä voi olla tärkeää vaikuttavien nyanssien huomioimisessa.
 • Omalla henkilöstöllä on yleensä ulkoisia kumppaneita parempi käsitys yrityksen sisäisistä asioista.

 

Sisäisen tiimin kääntöpuolia

 • Samojen henkilöiden jatkaessa samoja työtehtäviä pidempään on riskinä tekijöiden motivaation lasku. Tiukasti rajattujen tehtävien yksitoikkoisuus voi kääntyä tekemistä vastaan ja ideasuoni alkaa kuihtua.
 • Oman henkilöstön osaamisen jatkuva ajan tasalla pitäminen voi vaatia kallista koulutusta, eikä välttämättä ole siltikään mahdollista. Mistä riittävä näkemys saadaan kun kokemukset rajoittuvat oman yrityksen markkinoinnin asioihin?
 • Suuren sisäisen tiimin ylläpitäminen tuo enemmän riskejä ja vastuuta yritykselle itselleen: on huolehdittava sekä henkilöstöstä että tuloksesta itse.

 

Markkinoinnin tehtävien ja prosessien ulkoistamisen etuja

 • Ulkoistaminen tuo yritykselle enemmän pätevyyttä ja osaamista. Tietyn markkinoinnin tehtävän spesialistit ovat etenkin alkuvaiheessa todennäköisesti osaamisessaan edellä oman organisaation tekijöitä.
 • Ulkoistaminen antaa yrityksen käyttöön useampia teräviä päitä hyödynnettäväksi. Ideointi ja toteutus ei jää vain parien aivojen varaan kun kumppanin resursseista voidaan hyödyntää erimuotoisia tiimejä aina tarpeiden mukaan.
 • Markkinointitoimistoilla on paljon erikoisosaamista laajalta alueelta ja alan viimeisin tietämys hallussa. Kumppani ei voi pysähtyä vastoinkäymisiin vaan suorittaa tilatut toimenpiteet. Apuna tässä voi olla monipuoliset kokemukset ja kontaktit eri aloilta ja caseista.
 • Ulkoinen kumppani takaa yleensä tasaisen, laadukkaan tuotannon virran. Siitähän kumppanille maksetaan ja hölmömpikin kumppani ymmärtää asiakkaan menettämisen riskin jos asioita ei hoideta hyvin.
 • Ulkoistaminen on riskitön vaihtoehto. Kumppanista pääsee tarvittaessa eroon melko vaivattomasti.

 

Ulkoistamisen kääntöpuolia

 • Organisaation ulkopuolisella taholla ei välttämättä ole jatkuvaa käsitystä yrityksen sisäisistä keskusteluista, jotka voivat vaikuttaa tekemisen suuntaan.
 • Ulkoisella kumppanilla voi olla heikompi toimialaymmärrys etenkin yhteistyötä aloitettaessa. Hyvä briiffaus ja keskusteluyhteys on tässä ehdoton vaatimus asioiden hoitumiseksi.
 • Tilaajayrityksen sisäisen sitoutumisen heikko taso voi muodostua riskiksi. Jos kumppani yllättäen irtisanoutuu sopimuksesta, ja tekemisen vetovastuu ja ote on ollut vahvasti kumppanilla, putoaako tekeminen tyhjän päälle kun jatkajaa ei olekaan talon sisällä?

 

Voiko markkinointia siis ulkoistaa? Ei missään nimessä voi, mutta ulkoinen kumppani voi tuoda asiantuntemusta ja helpotusta markkinoinnille monissa eri tilanteissa. Kannattaa siis miettiä mitkä asiat ovat omassa organisaatiossa markkinoinnin ydintoimintoja, mitkä asiat ovat vahvuuksia ja siten viisasta tehdä sisäisesti, ja mihin toimenpiteisiin tai prosesseihin ulkopuolinen kumppani voi tuoda merkittävää lisäarvoa.

 

Miten markkinointisi voi tällä hetkellä? Tee markkinoinnin kuntotesti! Halutessasi saat meiltä tukea ja sparrausapua.