Oma media| webinaarit

WEBINAARI 28.3.2017: Miten kasvatan omaa markkinointipääomaa?

maaliskuuta 21, 2017 1 minute read wpenginewpengine

Markkinoinnin ja myynnin pelikenttä muuttuu koko ajan. Se mikä toimi eilen, ei toimi välttämättä enää huomenna. Pikavoittoja on yhä vaikeampaa saada ja kaikessa myynnissä ja markkinoinnissa korostuu pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus.

Kilpailu ihmisten huomiosta kovenee koko ajan. Digitaalisen markkinoinnin kanavat ja ratkaisut kehittyvät koko ajan, mutta tämäkään ei takaa parempaa tavoittavuutta ja tuloksia. Miksi? Koska asiakas. Asiakas on tänä päivänä yhä omatoimisempi ja tietoisempi tarjolla olevista tuotteista ja palveluista.

Tyrkyttämisestä auttamiseen

Tulevaisuuden markkinointi ja myynti on asiakkaan auttamista, ei oman tuotteen tyrkyttämistä. Mitä paremmin ymmärrämme asiakkaidemme ongelmia ja pystymme ratkaisemaan niitä, sitä parempia markkinoinnin tuloksia saamme aikaan.

Yrityksen omien markkinointikanavien rooli nousee tässä kohtaa esiin. Miten pystymme varmistamaan, että olemme potentiaalisen asiakkaan kannalta relevantti ennen, aikana ja jälkeen ostopäätöksen? Miten houkuttelemme potentiaalisia asiakkaita luoksemme, miten ohjaamme heitä kohti ostopäätöstä ja miten pidämme asiakkaistamme huolta myös ostotapahtuman jälkeen?

Nämä kaikki ovat kysymyksiä, jotka jokaisen markkinoijan tulee pitää mielessä.

Oman median merkitys korostuu tulevaisuudessa

On selvää, että yritysten omat markkinointikanavat ovat entistä tärkeämmässä roolissa tulevaisuudessa. Ja tämä on myös osa-alue, jossa monella markkinoijalla on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Tämä on yksi syy, miksi päätimme järjestää omaan mediaan ja oman markkinointipääoman kasvattamiseen keskittyvän webinaarin. Tämän webinaarin tavoitteena on jakaa käytännönläheisiä ja konkreettisia näkemyksiä ja vinkkejä omien markkinointikanavien kehittämiseen ja kasvattamiseen.

Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa:

  • Miksi oma media on tärkeä markkinoijalle?
  • Miten ottaa omat markkinointikanavat tehokäyttöön? (mm. verkkosivusto, markkinointilupakanta ja sähköpostimarkkinointi, markkinoinnin automaatio)
  • Mitä käytännön välineitä ja työkaluja kannattaa oman median kehittämisessä hyödyntää?

Jos haluat kuulla ajatuksiamme oman median hyödyntämisestä, ilmoittaudu tiistaina 28.3.2017 klo 9-10 järjestettävään webinaariin.

markkinointiwebinaari